Sanja Bračun

Sanja Bračun

e-mail: sanja.bracun@tvz.hr

Kratki životopis

Sanja Bračun, rođena je 27.6.1965. g. u Zagrebu gdje završava Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu. Završetkom fakulteta 1989. g. stječe zvanje diplomiranoga ekonomiste. 1990. g. upisuje Poslijediplomski studij za stjecanje magisterija znanosti na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu gdje 1992. g. stječe zvanje Magistra ekonomskih znanosti iz područja ekonomije. 2014. g. postaje doktorand na Međunarodnom međusveučilišnom poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Poduzetništvo i inovativnost pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

 

U lipnju 2017. g. vijeću doktorskog studija prijavljuje na odobrenje temu doktorske disertacije pod nazivom „Poduzetničke kompetencije u kreativnim i kulturnim industrijama“.

 

Primarni interesi rada i obrazovanja vezani su za elektroničko poslovanje, unapređenje poslovnih sustava, tržišno komuniciranje, istraživanje tržišta i poduzetništvo. Radi na razvoju i unapređenju kompetencija studenata TVZ-a i njihove što bolje pripremljenosti za potrebe tržišta rada na TVZ-u kroz pripremu i održavanje radionica i auditornih vježbi na temu poduzetništva.

 

Tijekom svoje karijere radila je u Plivi d.d. i HT d.d. Na TVZ-u, svojoj matičnoj ustanovi izvodi nastavu iz predmeta Gospodarenje imovinom i Tehnologije i sustavi poslovnog upravljanja za studente diplomskih specijalističkih studija te na predmetu Elektroničko poslovanje i Tržišne komunikacije za studente dodiplomskog stručnog studija. Za potrebe navedenih predmeta izražuje nastavne materijale.

 

Kao predavač, gost sudjeluje u nastavi i na Fakultetu elektrotehnike u Zagrebu (Odsjek Informacijska i komunikacijska tehnologija), te na Veleučilištu VERN u Zagrebu u sklopu katedre za Poduzetništvo i management te Računovodstvo i financije.

 

Na TVZ-u 2013. g. preuzima aktivnost voditelja ureda Centra za cjeloživotno učenje, a od 2014. g. aktivno sudjeluje i u održavanju nastave za preuzete predmete. Prema zahtjevu Ureda za kvalitetu, od 2015. g. uvodi i provodi godišnje istraživanje stavova, motiva i zadovoljstva studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na TVZ-u. 2016. g. priprema Syllabuse za dva nova predmeta: Sustav i tehnologija gospodarenja imovinom te Inovacije u Digitalnoj ekonomiji u području specijalističkih stručnih diplomskih studija, specijalizacije digitalna ekonomija.

 

U akademskoj godini 2016/2017. u procesu dobivanja dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja, sudjeluje u pripremi Elaborata za Specijalistički diplomski studij Digitalna ekonomija.

 

Tijekom rada na Tehničkom veleučilištu objavljuje stručne i znanstvene radove te sudjeluje na konferencijama sa međunarodnom recenzijom koje su svojom tematikom vezane uz obrazovanje i poduzetništvo.