Sara Slamić Tarade

 

Sara Slamić Tarade

e-mail: sara.slamic@tvz.hr

Kratki životopis

Sara Slamić Tarade rođena je 27.01.1992. u Zagrebu, gdje završava osnovnu školu i srednju Poljoprivrednu školu gdje stječe zvanje Poljoprivredni tehničar vrtlar. Po završetku srednje škole upisuje preddiplomski stručni studij Marketinga i komunikacija na Visokoj poslovnoj školi Zagreb koji završava 2014. te stječe zvanje stručne prvostupnice marketinga i komunikacija.

 

Diplomski stručni studij Upravljanje odnosima s javnošću na Edward Bernays visokoj školi za komunikacijski menadžment završava 2018. Završetkom diplomskog stručnog studija stječe zvanje stručne specijalistice odnosa s javnošću.

 

Zaposlena je na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu od 3. srpnja 2018. na radnom mjestu asistentice u suradničkom zvanju u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.  Primarni interes rada i obrazovanja joj je u području primjene komunikacijskih vještina i znanja na društvenim mrežama i pisanoj komunikaciji u sklopu akademskih radova. Od interesa su joj i primjena baza podataka.