Tomislav Plavšić

 

Tomislav Plavšić

e-mail: tomislav.plavsic@tvz.hr

Kratki životopis

Tomislav Plavšić diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Radio je u Brodarskominstitutu i Ekonergu, a od 2003. godine radi u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava, na poslovima planiranja i vođenja elektroenergetskog sustava, te tržišta električne energije.

 

Od srpnja 2008. do srpnja 2012., te od travnja 2018. do travnja 2019. obnašao je dužnost direktora Sektora za vođenje EES i tržište. U travnju 2019. imenovan je za Predsjednika Uprave Hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Tomislav Plavšić radi honorarno kao predavač na Tehničkom Veleučilištu Zagreb od rujna 2012. godine, na kolegiju Napredni elektroenergetski sustavi.

 

Radi i kao predavač na Tehničkom fakultetu u Rijeci, gdje je izabran u naslov docenta u listopadu 2019. godine. Predaje na MBA studiju Ekonomija energetskog sektora, Ekonomskog fakulteta u Rijeci. U studenom 2017. godine izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti – polje elektrotehnike. Napisao je veći broj znanstvenih i stručnih radova. član je udruženja IEEE, IEEE PES, CIGRE i HRO CIGRE