Toni Bjažić

 

Toni Bjažić

e-mail: toni.bjazic@tvz.hr

Kratki životopis

Toni Bjažić rođen je 1980. godine u Šibeniku. Godine 1999. upisao se na Fakultet elektrotehnike i računarstva te na istom diplomirao 2004. godine na smjeru Automatika. Nakon diplomiranja, od 1. 12. 2004. Toni Bjažić se zaposlio na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo, kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta, na znanstvenom projektu Inteligentno i adaptivno upravljanje sustavima. Nakon isteka znanstvenog projekta Inteligentno i adaptivno upravljanje sustavima, od 2007. godine nastavlja raditi na novom znanstvenom projektu Sustav upravljanja energetskog izvora s kogeneracijom na osnovi gorivnih članaka. Toni Bjažić upisao je doktorski studij 2006. godine. Javni razgovor održao je 3. 11. 2009. godine nakon kojeg mu je prihvaćena tema doktorske disertacije pod naslovom “Adaptivno upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvornikom napajanim gorivnim člankom”. Doktorsku disertaciju je obranio 29. 11. 2010. godine. Nakon obrane disertacije Toni Bjažić produljio je radni odnos s Fakultetom elektrotehnike i računarstva, te je od 1. 12. 2010. zaposlen na radnom mjestu znanstvenog novaka u suradničkom zvanju višeg asistenta.

 

Od 1. 10. 2012. radi na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu u nastavnom zvanju višeg predavača, a od 1. 10. 2017. u nastavnom zvanju profesora visoke škole na predmetima preddiplomskog stručnog studija Mehatronike i specijalističkog diplomskog stručnog studija Strojarstva, modul Mehatronika i robotika. U lipnju 2013. Toni Bjažić izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti – polje elektrotehnika.

 

Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu, te ima osnovno znanje njemačkog jezika. Upisan je u Upisnik znanstvenika koji vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH pod matičnim brojem 267850.