Valter Perinović

 

Valter Perinović

e-mail: valter.perinovic@tvz.hr

Kratki životopis

Valter Perinović je stručnjak za kondicijsku pripremu vrhunskih sportaša. Predavač na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (TVZ). Diplomirao je 1987. godine na kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.