Vesna Alić Kostešić

Vesna Alić Kostešić

e-mail: vak@tvz.hr

Kratki životopis

Vesna Alić Kostešić rođena je 27. veljače 1958. godine u Zagrebu gdje pohađa osnovnu školu i gimnaziju i upisuje studij na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.  Završetkom studija stječe zvanje diplomirane inženjerke strojarstva smjer- automatizacija u industrijskoj proizvodnji”. Tijekom studija dobiva nagradu Rektora sveučilišta u Zagrebu za studentski rad “Automatika industrijskog robota”.

 

Od 1996. godine radi u sustavu obrazovanja.  U razdoblju do 2007. pohađa niz stručnih usavršavanja iz područja mehatronike. Od 2005.-2007. provodi projekt informatičke pismenosti nastavnika i to kao mentor i kao ispitivač za ECDL osnovni napredni. Dolaskom na Tehničko veleučilište u Zagrebu, 2007.,  stječe EUCIP certifikat 2012. preuzima vođenje prediplomskog stručnog studija mehatronike i postaje pročelnicom Strojarskog odjela.

 

Sudjeluje na europskim projektima Razvoj međužupanijskog e-learning sustava za obrazovanje odraslih”, član tima te Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području specijalističkih studija politehnike, voditelj tima specijalističkog diplomskog studija Mehatronika.

 

Od 2013. član je uredništva i programskog odbora časopisa Polytechnic and Design. Objavljuje radove na međunarodnim i domaćim konferencija te je koautor jednog sveučilišnog udžbenika.