Vizualni identitet stvara sliku o instituciji i osnova je za oblikovanje interne komunikacije i dokumenata. Standardizacija elemenata vizualnog identiteta omogućuju dosljednost i jasnoću kod oblikovanja raznih promotivnih i poslovnih materijala, što rezultira vizualnom prepoznatljivošću i boljom komunikacijom. Oblikovanje vizualnog identiteta TVZ‐a započelo je 2004. godine dizajnom izvornog znaka i osnovnom standardizacijom.

 

Definiranjem novog naziva Veleučilišta na engleskom jeziku, kao i zbog zahtjeva korištenja u digitalnim medijima te na promotivnim materijalima, pojavila se potreba za blagom modifikacijom postojećeg znaka i logotipa, kao i sveobuhvatnijom standardizacijom, koja je realizirana 2019. godine. Kroz knjigu standarda prikazuje se definiranje identiteta TVZ-a kao kontinuirani proces vizualne komunikacije koji se konstantno prilagođava aktualnim zahtjevima i potrebama komunikacije unutar institucije i prema javnosti.