Raznolik i inventivan nastavni program TVZ-a uključuje obvezatnu stručnu praksu na svakom stručnom studiju. Praksa se obavlja u eminentnim tvrtkama gdje student radi na aktualnim projektima te rješavanju praktičnih zadataka i problema.

Upravo taj rad i ta veza naših nastavnika sa strukom i modernim tehnologijama, s kojima se uči i radi na konkretnom problemu, ono je što omogućava lako zapošljavanje i trenutnu spremnost naših studenata za rad.

Na ovim stranicama nudimo našim studentima ažuran pregled ponuda stručne prakse i/ili studentskih poslova sa tržišta rada koji se po uzajmanom dogovoru tvtke, studenta i TVZ-a mogu pretvoriti i u formalnu stručnu praksu.

Degordian – Otvorena praktikantska pozicija
OBJAVLJENO: 04.09.2017.

Otvorene praktikantske pozicije za:

 

Software Development Intern, oglas: https://www.degordian.com/career/software-development-intern/

 

Software Testing Intern, oglas: https://www.degordian.com/career/software-testing-intern/

Stručna praksa u Degordianu
OBJAVLJENO: 11.09.2017.

U Degordianu je otvorena pozicija: Software Testing Intern (m/f).

 

Oglas: https://www.degordian.com/career/software-testing-intern/