Poštovani pristupnici na diplomske studije TVZa.

AZVO još nije ažurirao mrežne stranice www.studij.hr. Dobili smo službenu obavijest da će se iste ažurirati do sredine srpnja. Po ažuriranju moći ćete se prijaviti putem navedenih stranica. Po uputi MZO, TVZ upisuje isključivo studente kroz navedene stranice. Pri prijavi vodite računa da se redovita i izvanredna izvedba studija tretira kao zasebni studij. Prijavljujete više studija te vam se nudi upis prvoga po redoslijedu na koji ste ostvarili pravo upisa.

Skip to content