Graditeljski odjel Tehničkog veleučilišta u Zagrebu ustrojava i izvodi preddiplomski stručni i diplomski specijalistički stručni studij iz polja građevinarstva kao temeljne tehničke znanosti. Kroz preddiplomski i diplomski studij studenti stječu djelomičnu kvalifikaciju iz polja arhitekture i urbanizma, geodezije te interdisciplinarnih tehničkih znanosti.

Pročelnik: doc. dr. sc. Dean Čizmar, v. pred.
Pomoćnici pročelnika:
dr. sc. Dražen Arbutina, prof. v. š.
mr. sc. Željko Lebo, v. pred.
Tajnica odjela: Branka Dekanić

Djelatnici odjela:

Zaposlenici Informatičko računarskog odjela – Tehničko veleučilište u Zagrebu
Skip to content