Tehničko veleučilište u Zagrebu objavljuje rezultate natječaja u okviru Erasmus+ programa za mobilnost studenata za odlazak na stručnu praksu u okviru projekta 2017-1-HR01-KA103-035068.

 

 

Objavljeno: 26.4.2018.