Elektrijada je međunarodno studentsko natjecanje u znanju i sportu koje se održava tijekom svibnja, a okuplja preko 2000 studenata sa 30 srodnih elektrotehničkih fakulteta iz regije. Radi se o najvećem godišnjem skupu studenata elektrotehnike u Europi, koji traje 5 dana te se svake godine održava na drugoj lokaciji.

TVZ na ovom natjecanju bilježi zavidne rezultate u pojedinim disciplinama, a o kvaliteti natjecatelja s TVZ-a svjedoči student Josip Hanak koji je na Elektrijadi 2014. na Balatonu osvojio 1. mjesto u disciplini Osnove elektrotehnike dok je 2016. godine u Riminiju osvojio 1. mjesto u znanstvenoj disciplini Obnovljivi izvori energije.