Korisni materijali kolegija.

Podaci o autoru

Mr.sc. Ante Marinović rođen je u Blatu, Korčula, 1942.godine. Školovanje i radni vijek proveo je u Zagrebu. Osnovnu školu , i VII gimnaziju završio je u Zagrebu. Tema maturalnog rada bila mu je „”Kvadratna jednadžba“.

 

Studij je nastavio na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 1966. godine, a tema diplomskog rada bila mu je “Proračun četveropola uz zadani koeficijent prijenosa“. Magistrirao je 1986. godine s temom: „Modeliranje sukoba“. U domovinskom ratu kao dobrovoljac sudjeluje u oslobođenju Dubrovnika i Hrvatske kao pozadinska potpora u 310 brigadi HV. Uživao je s obitelji u zasluženoj mirovini na svojoj rodnoj Korčuli gdje je preminuo 2016. godine.

 

Matematiku je volio, proučavao i poučavao. Radni vijek proveo je kao nastavnik na visokoškolskim ustanovama predajući generacijama budućih inženjera između ostalih sadržaja i Matematiku 1 i Matematiku 2, pa tako i na Višoj tehničkoj školi Rade Končar. Njegove pripreme za predavanja i vježbe nalaze se na ovoj stranice, a nastale su u vrijeme kad do knjiga nije bilo lako doći. Čitajući ove pripreme možemo vidjeti kako započeti s rješavanjem problema i zadataka , te kako doći do rješenja što ne srećemo često.

 

Ove pripreme su dodatni materijali za sve one koji vole matematiku i omogućit će da se prisjete zaboravljenog ili da steknu znanje koje im treba za uspješan inženjerski rad.