Zapošljivost studenata primarna je zadaća ali i odlika TVZ-a što se očituje u samome kurikulumu i brojnim projektima s poslovnom zajednicom na kojima veleučilište aktivno sudjeluje te tako vrlo precizno prepoznaje aktualne potrebe poslodavaca.

Upravo je ta bliska i intenzivna suradnja s poslodavcima utjecala na kurikulum samog veleučilišta koji je osmišljen u skladu s potrebama tržišta rada. Studentima je tako osigurana vrhunska primjenjiva izobrazba na području tehničkih djelatnosti različitih struka što ih formira u kompetentne stručnjake spremne za konkretan rad.

INŽENIR TELEKOMUNIKACIJ ZAČETNIK (Monter 4) m/ž
OBJAVLJENO: 12.08.2019.

Nudimo delo za 1 kandidata v dinamičnem in stimulativnem okolju. Možnost osebnega razvoja in strokovnega izpopolnjevanja. S kandidatom /ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas enega leta, s 3-mesečnim poskusnim delom in možnost podaljšanje za nedoločen čas.

 

Delo bo potekalo po Sloveniji in občasno v tujini. Naša poslovna enota se nahaja v Ljubljani.

 

 

 

OPIS

GLAVNE NALOGE:

 • Montaža anten mobilnih operaterjev.
 • Montaža optičnih vodnikov.
 • Montaža RF koaksialnih kablov.
 • Montaža MW zvez.
 • Izdelava konektorjev in zaključnih spojev.
 • Priklopi v omrežja.
 • Zaključevanje priklopov in izvedba priklopov v IKT omari.
 • Testiranja in pregledovanja opreme.
 • Priprava poročil in ostale dokumentacije.
 • Sodelovanje pri pripravi, organizaciji in izvedbi del.
 • Ostala dela po naročilu nadrejenega.

 

PRIČAKOVANJA

 • Zmožnost in pripravljenost za dela na višini.
 • Pripravljenost na učenje.
 • Vozniško dovoljenje B kategorije.
 • Delovne izkušanje niso obvezne.
 • Osnovno znanje vsaj enega tujega jezika (Angleščina / Nemščina).

 

KAKO SE PRIJAVITI

 

https://www.zaposlitev.info/delo/inzenir-telekomunikacij-zacetnik-monter-4-mz-3/

 

Vse zainteresirane kandidate(ke) obveščamo, da spremno pismo in življenjepis v slovenskem jeziku pošljejo na e-naslov: david.kropf@partus.si

 

Prijave najkasneje do vključno 20.9.2019.
Vaše prijave bomo obravnavali zaupno.

Natječaj za prijem pripravnika
OBJAVLJENO: 09.08.2019.

Sukladno odredbama Zakona o radu pripravnici su osobe koje se prvi puta zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale, a na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji imaju staž u zanimanju za koje su se školovali pod uvjetom da imaju evidentiran staž manji od 12 mjeseci na razini VSS ( za pripravnike VSS), staž manji od 10 mjeseci na razini VŠS (za pripravnike VŠS).

 

 

I. SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICIJA I EU FONDOVA

1. Odjel za pripremu investicija

– 1 pripravnik (VSS) strojarska struka

Mjesto rada : Zagreb

 

 

II. SEKTOR ZA INFORMATIKU

1. Odjel za optičku i telekomunikacijsku infrastrukturu

– 1 pripravnik (VSS) elektrotehnička struka

Mjesto rada : Zagreb

 

 

III. SEKTOR FINANCIJA, RAČUNOVODSTVA I KONTROLINGA

1. Odjel financija

– 1 pripravnik (VSS) ekonomska struka

Mjesto rada : Zagreb

 

 

IV. SEKTOR NABAVE

1. Odjel za nabavu iz domaćih izvora financiranja

– 2 pripravnika (VSS) ekonomska/tehnička/društvena struka

Mjesto rada: Zagreb

 

 

V. SEKTOR NEKRETNINA

1. Odjel za komercijalizaciju nekretnina

– 1 pripravnik (VSS) društvena/tehnička struka

Mjesto rada: Zagreb

 

2. Odjel za gospodarenje nekretninama

– 1 pripravnik (VSS) geodetska struka

Mjesto rada: Zagreb

– 1 pripravnik (VSS) tehnička struka

Mjesto rada: Zagreb

 

3. Odjel za održavanje, obnovu nekretnina i upravljanje energetskom učinkovitosti

– 1 pripravnik (VŠS/VSS) tehnička struka

Mjesto rada: Zagreb

 

 

VI. SEKTOR PRAVNIH POSLOVA

– 2 pripravnika (VSS) pravna struka

Mjesto rada: Zagreb

 

 

Radni odnos s pripravnikom VSS zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, radni odnos s pripravnikom VŠS zasniva se radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, na određeno vrijeme, u trajanju od 10 mjeseci. Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

 

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

 

Uz prijavu za natječaj potrebno je navesti osobne podatke te priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe)
 • domovnicu (preslika)
 • ugovor o radu za sva radna mjesta na kojima je kandidat radio s opisom poslova radnih mjesta na kojima je radio ili potvrde ranijeg poslodavca o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa – nedvojben dokaz da nema rada u traženoj struci (preslika)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi HZMO-a (ERPS), ne stariji od mjesec dana
 • neovjerenu presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci

 

 

S kandidatima koji ispunjavaju tražene uvjete bit će provedeno psihologijsko testiranje (u Zagrebu) i selekcijski intervju.

 

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

 

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici HŽ Infrastrukture d.o.o.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta predaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici HŽ Infrastrukture d.o.o., isključivo u pisanom obliku, osobno ili preporučenom poštom na adresu:

 

HŽ Infrastruktura d.o.o.
Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima
(za natječaj za prijem pripravnika: navesti sektor i struku )
Mihanovićeva 12
10 000 Zagreb

 

 

Tijekom natječaja HŽ Infrastruktura d.o.o. će obrađivati osobne podatke kandidata dostavljene u prijavi, sukladno standardima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. Osobni podaci kandidata obrađuju se u svrhu provedbe ovog natječaja, temeljem legitimnog interesa HŽ Infrastrukture d.o.o. da kroz selekcijski proces izabere najprikladnije kandidate.

 

Osobni podaci će biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa i neće biti dostupni trećim osobama. Po završetku natječajnog postupka, osobni podaci kandidata bit će izbrisani iz naših strukturiranih zbirki podataka HŽ Infrastrukture d.o.o.

 

Voditelj obrade osobnih podataka u ovom natječaju je HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb. Ako kandidati imaju upit ili primjedbu vezanu uz način na koji se njihovi osobni podaci obrađuju mogu ga uputiti službeniku za zaštitu osobnih podataka, na adresu elektroničke pošte: dpo@hzinfra.hr ili dopisom  na adresu društva sa naznakom: „za Službenika za zaštitu osobnih podataka“. Na isti način može se i zatražiti pristup, ispravak ili brisanje osobnih podataka.

 

Kandidati imaju pravo uložiti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatraju da društvo ne obrađuje njihove osobne podatke u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Bornfight traži Junior Project Managera
OBJAVLJENO: 18.07.2019.

Tražimo sve koji su zainteresirani za tehnologije, ali i biznis stranu, a voljni su učiti i eksperimentirati s nečim novim i upoznavati nove industrije.

 

Prijave pošaljite do 25.07.2019. na: https://www.bornfight.com/careers/junior-project-manager/

Agent tehničke podrške (m/ž)
OBJAVLJENO: 16.07.2019.

Financijska agencija (Fina) vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Moderna smo institucija izgrađena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne važnosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatičkom tehnologijom i locirane tako da jamče klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske.

 

 

Zbog povećanja opsega posla tražimo 10 studenata za rad na poslovima Agenta tehničke podrške (m/ž).

 

Vaši zadaci bit će:

 • Podrška klijentima,
 • suradnja i koordinacija sa drugim organizacijskim jedinicama.

 

Od Vas ćemo očekivati:

 • da ste student viših godina studija (prednost apsolventi),
 • razvijene komunikacijske vještine,
 • izraženu ljubaznost prema klijentima,
 • znanje rada na računalu, dobro poznavanje MS Office paketa,
 • sklonost učenju novih tehnologija.

 

Nudimo Vam:

 • rad u ugodnoj atmosferi u dinamičnom timu,
 • inicijalni trening vezano uz područje rada,
 • rad u dvije smjene (u vremenu od 08:00 do 20:00 sati), poželjno 8 sati dnevno,
 • rad preko ljeta s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa po završetku studija.

 

Naknada po satu: 25 – 30,00 kn.

 

Mjesto rada: Fina – Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

 

Na natječaj se možete prijaviti putem mail adrese natjecaji@fina.hr do 19. srpnja 2019. godine.

Oglas za pripravnika/pripravnicu mag. ing. elektrotehnike
OBJAVLJENO: 09.07.2019.

Vrsta radnog odnosa: na određeno vrijeme od 12 mjeseci

Mjesto rada: Karlovac

Broj izvršitelja: 1

Za više informacija, preuzmite dokument.

 

 

Hrvatski operator prijenosnog sustava traži pripravnika za radno mjesto „Inženjer“
OBJAVLJENO: 09.07.2019.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. jedini je operator elektroenergetskog prijenosnog sustava u RH (naponske razine 400, 220 i 110kV), a uz to obavlja i djelatnost prijenosa električne energije.

 

HOPS-ovih 1180 radnika brine o sigurnosti i pouzdanosti opskrbe korisnika, služeći se pritom složenim i visoko sofisticiranim IT alatima.

 

 

Obzirom na sve veće izazove s kojima se naš IT tim susreće u svakidašnjem radu, otvaramo poziciju pripravnika za radno mjesto „Inženjer“ i pozivamo sve zainteresirane stručnjake čije kvalifikacije i znanja odgovaraju objavljenim da se jave na natječaj.

 

Link za prijavu: http://www.hops.hr/wps/portal/hr/web/zaposljavanje

 

Uvjeti radnog mjesta: Visoka stručna sprema, vozački ispit B kategorije, znanje stranog jezika, znanje rada na računalu.

 

Dodatni uvjeti: Diplomirani inženjer elektrotehnike/ računarstva/ informacijske tehnologije/ informatike ili drugi odgovarajući akademski i stručni naziv u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju.

 

Od kandidata se očekuje:

 • želja za stjecanjem novih znanja
 • spremnost na timski rad
 • komunikativnost
 • dobro snalaženje u novim izazovima
 • odgovornost
 • upornost u rješavanju kompleksnih zadataka
 • samostalno istraživanje
 • predlaganje rješenja i poboljšanja
Student- MJERITELJ/ICA NA TERENU
OBJAVLJENO: 08.07.2019.

A1 Hrvatska prvi je privatni mobilni operater u Hrvatskoj, te dio tvrtke Telekom Austria Grupe. Lider u inovacijama na telekom tržištu u Hrvatskoj, među najboljim operaterima na svijetu po kvaliteti svoje mreže i usluga.

 

 

Odjel za planiranje i optimizaciju radijske pristupne mreže bavi se razvojem, planiranjem i optimizacijom radijskih pristupnih mreža sustava 2G, 3G i 4G. Aktivnosti obuhvaćaju ćelijsko i kapacitivno planiranje pristupne mreže s ciljem osiguranja teritorijalne pokrivenosti i zadovoljavajuće kvalitete usluge, optimizaciju antenskih sustava i parametrizaciju, provedbu i analizu benchmark mjerenja te uvođenje novih tehnologija i funkcionalnosti.

 

Zbog potrebe za redovnom provjerom pokrivenosti i kvalitete radijskih pristupnih mreža tražimo visokomotivirane i proaktivne osobe s aktivnim studentskim pravima za rad na poziciji: Student- mjeritelj/mjeriteljica na terenu.

 

Za poziciju student- mjeritelj/ica na terenu potrebno je:

 • spremnost na terenski rad na teritoriju Republike Hrvatske
 • spremnost na puno radno vrijeme od ponedjeljka do petka, a iznimno vikendom u periodu 1.7.- 1.9.2019.
 • Intenzivno srpanj-rujan, povremeno cijelu godinu
 • položen vozački ispit B kategorije uz minimalno 2 godine vozačkog iskustva
 • osnovno poznavanje rada na računalu
 • organiziranost, samostalnost te savjestan pristup radnim zadacima

 

What’s in it for you:

 • prilika da primijeniš i proširiš postojeća znanja
 • podrška i prijenos znanja mentora
 • kod nas nikad nije dosadno
 • mobilni ured, doslovno 🙂
 • doživljaj Hrvatske kakvu još niste vidjeli!
 • Radom na ovoj poziciji smatra se ispunjenim uvjet odrađene stručne prakse
 • 33 kn/h

 

Zvuči zanimljivo?

Prijavi se na našoj stranici do 15.7.2019.! Želimo ti puno sreće!

Undabot traži Software testera
OBJAVLJENO: 01.07.2019.

Prijavi se i postani dio multidisciplinarnog tima gdje su svi spremni proširiti svoje znanje radeći na zanimljivim projektima.

 

Undabot je mjesto gdje talentirani programeri i dizajneri rade zajedno kako bi stvorili uspješna web rješenja i proizvode za mobilne platforme, koristeći najnovije tehnologije i metodologije.

 

Detaljne informacije potražite na linku ispod.

https://jobs.smartrecruiters.com/Undabot/743999690475530-software-tester

COMMUNITY MANAGER & CONTENT CREATOR
OBJAVLJENO: 28.06.2019.

TRAŽIMO COMMUNITYJA I CONTENTAŠA KOJI ĆE NAM PROBOOSTATI TIM!

 

Pišeš prejake statuse na društvenim mrežama. Znaš poboostati post tako da zapljušte lajkovi. Svaki tvoj hashtag pogađa cilj. Najtvrđe komentare fanova skuliraš diplomatskim odgovorom. Možda nisi neki fotošop freak, ali zato voliš istraživati programe za obradu fotografija. Želiš se razviti u full profi contentaša? Naš kreativni odjel upravo tebe traži!

 

 

O NAMA

 

LOGIC MARKETING d.o.o. je content, digitalna i kreativna marketinška agencija koja već 17 godina stvara ciljana i sveobuhvatna marketinška rješenja za uspjeh poslovanja domaćih i inozemnih brendova. Kombiniramo strateška, digitalna, kreativna i content znanja s ciljem stvaranja marketinških priča s dugim rokom trajanja.

 

 

OPIS JOBA

 • Kreiranje contenta za društvene mreže
 • Upravljanje social media stranicama klijenata
 • Pronalaženje fotografija za objave
 • Izrada mjesečnih content kalendara
 • Upravljanje oglasima na društvenim mrežama
 • Out-of-the-box razmišljanje i predlaganje ideja za unapređenje contenta
 • Sudjelovanje u izradi kreativnih kampanja
 • Priprema i izrada prezentacija za klijente

 

 

ŠTO NUDIMO

 • Usavršavanje i profesionalni razvoj
 • Stalna mogućnost napredovanja
 • Odlazak na seminare i stručne edukacije
 • Zanimljiv i dinamičan rad na kreativnim projektima
 • Cool radna atmosfera

 

 

Ako smatraš da je Community Manager & Content Creator savršen dodatak tvom životopisu, pošalji CV na hello@logic.hr do 10.07.2019.

Development Intern at Friendly Fire
OBJAVLJENO: 07.06.2019.

Friendly Fire je hrvatska franšiza gaming centara. Tražimo studente koji žele započeti svoju karijeru uz mladi tim programera koji radi na globalnom sustavu povezanom s gaming industrijom. Već nekoliko studenata s TVZa su naši stalni zaposlenici u uvijek smo otvoreni za tu mogućnost.

 

 

Trenutno otvorene pozicije za studente su:

 • PHP Developer Intern
 • Front End Developer Intern
 • Qt/QML Developer Intern
 • Android/iOS App Development Intern

 

Prijave možete slati na careers@friendlyfireespots.com

Tvrtka Bijuk-CNT traži studente
OBJAVLJENO: 29.05.2019.

Tvrtka Bijuk-CNT traži studente pred završavanjem fakulteta za posao u Samoboru s opisom radnog mjesta:

 • Programiranje CNC tokarilica
 • Rad u AUTOCAD-u
 • Priprema proizvodnje

 

Zainteresirani neka se obrate životopisom i mailom na dario@cnt.com.hr

Programer u Odjelu informatike (m/ž) - Zagreb
OBJAVLJENO: 21.05.2019.
 • Zanima te programiranje, razvijanje inovativnih i održivih softverskih rješenja?
 • Voliš raditi u Visual Studio 2017 i .NET Framework (C#)?
 • Imaš znanja iz web tehnologija i standarda (REST, SOAP), te iz baza podataka (Microsoft SQL Server, NoSQL)?
 • Upoznat/a si s objektno orijentiranim dizajnom kao i uobičajenim oblikovnim obrascima (design patterns, SOLID)?
 • Analitičan/na si i imaš želju za razvojem softvera te daljnjom izobrazbom?
 • Možeš funkcionirati u timskom radu?

 

 

Ukoliko je tvoj odgovor da barem na neka pitanja, postoji mogućnost da smo dobar fit. Možeš se javiti sa životopisom na engleskom jeziku na e-mail kristina.tojcic@grawe.hr s naznakom

 

„Programer u Odjelu informatike (m/ž) – Zagreb“

 

Mi nudimo:

 • rad na puno radno vrijeme
 • stabilnost velikog poduzeća
 • poticajnu radnu atmosferu i otvorenu komunikaciju
 • zanimljive i raznovrsne radne zadatke
 • školovanje u organizaciji matičnog društva u Austriji

 

Na ovom poslu ti bi:

 • razvijao/la inovativna i održiva softverska rješenja za osiguranje u .NET Framework (C#) pomoću Visual Studio 2017
 • brinuo/la i dalje razvijao/la postojeći korisnički softver, web-aplikacije i servisnu infrastrukturu
 • aktivno doprinosio/la tekućem unapređenju aplikacija i razvojnog okruženja