Zainteresiranim dodiplomcima/prvostupnicima s ostvarenih 180 ECTS bodova, omogućili smo novi specijalistički diplomski stručni studij Informacijska sigurnost i digitalna forenzika.

USMJERENJA I UPISNE KVOTE

Na Specijalistički diplomski stručni studij Informacijska sigurnost i digitalna forenzika svake akademske godine može se upisati 60 novih izvanrednih studenata-ica.

NATJEČAJ za Specijalistički diplomski stručni studij – informacijska sigurnost i digitalna forenzika

NATJEČAJ za Specijalistički diplomski stručni studij – informacijska sigurnost i digitalna forenzika

Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – informacijska sigurnost i digitalna forenzika kao izvanredni studenti imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS na preddiplomskom stručnom ili sveučilišnom studiju srodnog smjera i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka odgovarajuće struke (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis). U ovisnosti o položenim predmetima na prethodno završenom studiju i grupi predmeta koje pristupnik/pristupnica želi upisati na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju – Informacijska sigurnost i digitalna forenzika, povjerenstvo za provedbu upisa može odrediti obvezu upisivanja i polaganja razlikovnih kolegija sa Stručnog studija računarstava, najviše do 20 ECTS bodova.

Pristupnici koji studij upisuju kao izvanredni studenti mogu birati model studiranja puno radno vrijeme (studij traje 2 akademske godine) ili model studiranja pola radnog vremena (studij traje 4 akademske godine).

NATJEČAJ za Specijalistički diplomski stručni studij – informacijska sigurnost i digitalna forenzika koji se izvodi na engleskom jeziku

Pravo na prijavu za razredbeni postupak za Specijalistički diplomski stručni studij – informacijska sigurnost i digitalna forenzika koji se izvodi na engleskom jeziku kao izvanredni studenti imaju osobe:
• koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS na preddiplomskom stručnom ili sveučilišnom studiju srodnog smjera i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka odgovarajuće struke (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis).

• koje imaju završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij te radno iskustvo na području informacijske i komunikacijske tehnologije.

U ovisnosti o položenim predmetima na prethodno završenom studiju i grupi predmeta koje pristupnik/pristupnica želi upisati na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju – Informacijska sigurnost i digitalna forenzika, povjerenstvo za provedbu upisa može odrediti obvezu upisivanja i polaganja razlikovnih kolegija sa Stručnog studija računarstava, najviše do 20 ECTS bodova.
Ukoliko je pristupnik/pristupnica stekao/la radno iskustvo na području informacijske i komunikacijske tehnologije, povjerenstvo može donijeti odluku da upisi dodatnih kolegija nisu nužni. Radno iskustvo u relevantnom području dokazuje se ovjerenom potvrdom poslodavca ili pismom preporuke.

Uvjet za upis studija je znanje engleskog jezika, odnosno poslovnog engleskog jezika. koji se dokazuje odgovarajućom potvrdom ili dokazom (npr. potvrda škole stranih jezika, ocjena iz engleskog jezika na preddiplomskom studiju).
U prijavi na natječaj za upis studija, uz opće podatke, polaznik navodi i obrazlaže područja interesa.
Odabir polaznika uključuje razgovor (intervju) tijekom kojeg se utvrđuje područje završnog specijalističkog rada.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Specijalistički diplomski stručni studij traje četiri (IV) semestara. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i zvanje: Stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka informacijske sigurnosti i digitalne forenzike.

UVJETI UPISA

Preduvjet: završen preddiplomski studij (180 ECTS).

Studentska služba

Vrbik 8 (prizemlje), 10000 Zagreb

 

 

Blaženka Lozančić (blozanci1@tvz.hr)

 

tel: + 385 (0)1 5603 946

 

Danijela Ležaić, dipl. soc. radnik (dlezaic1@tvz.hr), voditeljica studentske službe

 

tel: + 385 (0)1 5603 945

 

Molimo stranke, ukoliko nas nisu u mogućnosti dobiti na broj telefona + 385 (0)1 5603 946, da se obrate na navedene e-mail adrese.

 

Za više informacija pošaljite e-mail na forenzika@tvz.hr