Diplomski studij Elektrotehnike organiziran je kao logičan nastavak studiranja nakon završetka stručnog studija elektrotehnike na TVZ-u. Pored toga, diplomski studij omogućen je i svim ostalim zainteresiranim dodiplomcima/prvostupnicima s ostvarenih 180 ECTS bodova, koji mogu doći i iz drugih visokoškolsko obrazovnih institucija.

SMJEROVI I UPISNE KVOTE

Upisuje se 80 izvanrednih i 15 redovnih studenata, a nastava se provodi uz definirane posebne specijalističke module koji su složeni prema specijalističkim znanjima koje student stječe završetkom studija.

 

Moduli su:

 

  • Automatika
  • Elektroenergetika
  • Telekomunikacije i računala
NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Diplomski studij elektrotehnike traje dvije (II) akademske godine kroz četiri (IV) semestra. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i zvanje stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka elektrotehnike (struč. spec. ing. el.).

 

Nastavni plan i program – 2020/21 – redoviti

 

Nastavni plan i program – 2020/21 – izvanredni

UVJETI UPISA

Preduvjet: završen preddiplomski studij (180 ECTS)

 

Pravo na redoviti studij imaju kandidati koji nisu u radnom odnosu i koji kao model studiranja odaberu puno radno vrijeme (2 akademske godine), sukladno ostvarenom broju bodova na rang listi, dok pristupnici koji upisuju izvanredni studij imaju mogućnost birati između modela punog ili polovičnog radnog vremena (4 akademske godine).

 

Razredbeni postupak temelji se na uspjehu na preddiplomskom studiju, razredbenom ispitu poznavanja elektrotehnike te radnom iskustvu i poznavanju struke.

 

Cijena ECTS boda za izvanredne studente:

Cijena koju plaća pravna osoba 250 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) 250 kuna/bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo 250 kuna/bod

 

 

 

 

Studentska služba

Konavoska 2, 10000 Zagreb

 

tel: + 385 (0)1 5595 318

e-mail: upisi-visagodina-dipl-elektrotehnika@tvz.hr