Iako je Studij elektrotehnike jedan od zahtjevnijih studija na Veleučilištu, interes za upis je velik jer studenti po završetku studija vrlo brzo pronalaze zaposlenje. Osnovni cilj ovog Studija je školovanje inženjera za samostalno obavljanje poslova projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, servisiranja i održavanja elektroenergetskih uređaja, postrojenja i procesa.

 

Kako bi se osigurala kvaliteta, suvremenost i atraktivnost studija, program se kontinuirano nadopunjava i modificira novim i aktualnim predmetima, a stručnu komponentu izobrazbe unutar pojedinih predmeta osigurali su istaknuti stručnjaci iz gospodarstva. Naime, Elektrotehnički odjel tradicionalno održava odlične veze s relevantnim tvrtkama iz industrije koje sudjeluju u procesu obrazovanja na Veleučilištu te su aktivno u potrazi za mladim talentima i kvalitetnim zaposlenicima.

Smjerovi i upisne kvote

Osnovni cilj Studija je školovanje za samostalno obavljanje poslova projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, servisiranja i održavanja elektroenergetskih uređaja, postrojenja i procesa.

 

Tijekom godina razvili smo i opremili brojne laboratorije što značajno doprinosi kvaliteti praktičnog dijela nastave, a studenti gotovo svakodnevno imaju prilike iskazati svoja umijeća i talent.

 

Interes za upis je tradicionalno vrlo visok jer studenti po završetku studija brzo pronalaze zaposlenje u tvrtkama poput Hrvatske elektroprivrede, KONČAR-a, ABB-a, SIEMENS-a te u raznim projektantskim tvrtkama.

 

Struktura nastavnog programa određena je tako da se na prvoj studijskoj godini usvajaju osnovna znanja kroz pohađanje zajedničkih temeljnih kolegija, dok se na drugoj odlučuje između tri smjera:

 

  • Energetska elektrotehnika
  • Automatizacija i procesno računarstvo
  • Komunikacijska i računalna tehnika
Ishodi studija i stečeno zvanje

Stručni studij elektrotehnike traje tri (III) akademske godine kroz šest (VI) semestara. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i zvanje stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike (bacc. ing. el.).

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program potpuno su isti su za redoviti i izvanredni studij.

 

Nastavni plan i program – 2019/20 – redoviti

 

Nastavni plan i program – 2019/20 – izvanredni

Uvjeti upisa

REDOVNI

Upisna kvota je 200 studenata, a vrednuju* se:

Ocjene iz srednje škole40%
Obavezni dio državne mature
   – Hrvatski jezik B0%
   – Matematika A50%
   – Engleski jezik B0%
Izborni dio državne mature
    – Informatika ili Fizika10%

*Izravan upis donose izvanredni rezultati na natjecanjima.

 

 

IZVANREDNI

Kvota izvanrednih studenata elektrotehnike je 60. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi/državnoj maturi i radnog staža u struci.

 

Cijena ECTS boda za izvanredne studente iznosi:

 

Cijena koju plaća pravna osoba200 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe)200 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) i imaju uvjete za povlašteni status vezano uz Domovinski rat150 kuna/bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo250 kuna/bod
Studentska služba

Konavoska 2, 10000 Zagreb

 

tel: + 385 (0)1 5595 320

e-mail: maja.kordej@tvz.hr

 

tel: + 385 (0)1 5595 321

e-mail: dvelan@tvz.hr