Studij se izvodi od 2006. godine te su ga na početku upisivali samo inženjeri s iskustvom kako bi nadopunili svoje obrazovanje IV i V godinom studija. Kako bismo im osigurali kvalitetno studiranje i praćenje nastave, studij se izvodio samo kao izvanredni. Sad upisujemo i redovite studente sa svakodnevnom nastavom, koji studij nastavljaju na postignuti odgovarajući preddiplomski stupanj.

 

Iako studenti s radnim iskustvom direktno doprinose kvaliteti studija, naši najvrjedniji partneri u obrazovanju su brojni stručnjaci iz istaknutih građevinskih tvrtki s neprocjenjivim radnim iskustvom. Upravo oni imaju sposobnost prenošenja svojih znanja i vještina na studente kao i usmjeravanja prema onim poslovima u građevinarstvu koji će biti najpotrebniji u narednim godinama i desetljećima.
Studiranje je orijentirano na stjecanje i usavršavanje praktičnih znanja i vještina, s dosta terenske nastave i praktičnog rada, a posebno se možemo pohvaliti vrhunsko opremljenim Laboratorijem za materijale u kojem samostalno istražujemo i mjerimo fizikalna i mehanička svojstva građevinskih materijala.

Smjerovi i upisne kvote

Upisuje se 120 izvanrednih i 15 redovnih studenata, a nastava se provodi se kroz grupe predmeta/module koji su složeni prema specijalističkim znanjima koje će polaznik steći završetkom studija. To su moduli:

 

  • Građevinsko poduzetništvo
  • Niskogradnja
  • Okoliš u graditeljstvu i
  • Visokogradnja.
Ishodi studija i stečeno zvanje

Politehnički specijalistički diplomski  stručni studij graditeljstva traje dvije (II) akademske godine kroz četiri (IV) semestara. Završetkom studija stječe se dodatnih 120 ECTS bodova i zvanje stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka građevinarstva (struč. spec. ing. aedif.).

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program potpuno su isti su za redoviti i izvanredni studij. Razlika je samo u terminima odvijanja, jer je izvanredni studij prilagođen studentima koji su zaposleni.

 

Nastavni plan i program – 2019/20 – redoviti

 

Nastavni plan i program – 2019/20 – izvanredni

Uvjeti upisa

Pravo na prijavu za razredbeni postupak imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS na preddiplomskom studiju graditeljstva i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica građevinarstva (NN 45/2008).

 

Redovni studenti

Pravo na redovni studij imaju kandidati koji nisu u radnom odnosu te kao model studiranja odaberu puno radno vrijeme (studij traje 2 akademske godine), sukladno ostvarenom broju bodova na rang listi.
Osobe koje temeljem Natječaja pristupaju upisima u prvu godinu studiranja i ostvaruju pravo na upis bez plaćanja temeljem Rang listi za upis, a u okviru predviđene upisne kvote za redovite studente oslobođene su plaćanja participacije školarine.

 

Izvanredni studenti

 

Za izvanredni studij, osim gore navedenih kvalifikacija u obzir dolaze i oni koji su uz 180 ECTS bodova stekli akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis). U ovisnosti o položenim predmetima na prethodno završenom studiju i grupi predmeta koje pristupnik/pristupnica želi upisati na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju graditeljstva, povjerenstvo za provedbu upisa može odrediti obvezu upisivanja i polaganja razlikovnih kolegija sa Stručnog studija graditeljstva, najviše do 30 ECTS bodova.

 

Pristupnici koji studij upisuju kao izvanredni studenti mogu birati model studiranja puno radno vrijeme (studij traje 2 akademske godine) ili model studiranja pola radnog vremena (studij traje 4 akademske godine).

 

Cijena ECTS boda za izvanredne studente iznosi:

 

Cijena koju plaća pravna osoba250 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe)250 kuna/bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo250 kuna/bod

 

 

 

 

Studentska služba

Avenija Većeslava Holjevca 15, 10010 Zagreb

 

Uredovno vrijeme:
Ponedjeljak, Utorak, Srijeda: 10-13h
Četvrtak, Petak: 16-19h

 

tel: + 385 (0)1 5595 467

e-mail: ljiljana.zovko@tvz.hr