Diplomski specijalistički stručni studij graditeljstva od 2006. godine izvodio se kao izvanredan studij te su ga većinom upisivali inženjeri s iskustvom rada u struci kako bi nadopunili svoje znanje. Nastava na izvanrednom diplomskom specijalističkom stručnom studiju održavala se u poslijepodnevnim satima četvrtkom i petkom te subotom kroz dan, te se tijekom jedne akademske godine odslušao 1 semestar. Kako bi našim studentima sa preddiplomskog stručnog studija omogućili da nastave studirati, te kako bi u što kraćem roku stekli viši stupanj obrazovanja, od akademske godine 2015./2016. uveli smo mogućnost redovnog studiranja.

 

Diplomski specijalistički stručni studij graditeljstva na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu orijentiran je na građevinsku struku – brojni naši studenti su već afirmirani inženjeri s iskustvom rada u struci. Posebno smo ponosni na vrhunsko opremljeni Laboratorij za materijale u kojem samostalno istražujemo i mjerimo fizikalna i mehanička svojstva građevinskih materijala.

Smjerovi i upisne kvote

Upisuje se 60 izvanrednih i 55 redovnih studenata, a nastava se provodi se kroz grupe predmeta/module koji su složeni prema specijalističkim znanjima koje će polaznik steći završetkom studija. To su moduli:

 

  • Građevinsko poduzetništvo
  • Niskogradnja
  • Okoliš u graditeljstvu i
  • Visokogradnja.
Ishodi studija i stečeno zvanje

Politehnički specijalistički diplomski  stručni studij graditeljstva traje dvije (II) akademske godine kroz četiri (IV) semestara. Završetkom studija stječe se dodatnih 120 ECTS bodova i zvanje stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka građevinarstva (struč. spec. ing. aedif.).

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program redovnog i izvanrednog diplomskog specijalističkog stručnog studija graditeljstva je jednak. Razlika je isključivo u terminu održavanja nastave.

 

Nastavni plan i program – 2021/22 

 

 

 

 

Uvjeti upisa

Pravo na prijavu za razredbeni postupak imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS na preddiplomskom studiju graditeljstva i stekle pravo na stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis) ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica građevinarstva (NN 45/2008).

 

Redovni studenti

Pravo na redovni studij imaju kandidati koji nisu u radnom odnosu te kao model studiranja odaberu puno radno vrijeme (studij traje 2 akademske godine), sukladno ostvarenom broju bodova na rang listi.
Osobe koje temeljem Natječaja pristupaju upisima u prvu godinu studiranja i ostvaruju pravo na upis bez plaćanja temeljem Rang listi za upis, a u okviru predviđene upisne kvote za redovite studente oslobođene su plaćanja participacije školarine.

 

Izvanredni studenti

 

Za izvanredni studij, osim gore navedenih kvalifikacija u obzir dolaze i oni koji su uz 180 ECTS bodova stekli akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka (NN 45/08, 87/09, 88/11, 61/12,144/13 i 50/15 -integrirani popis). U ovisnosti o položenim predmetima na prethodno završenom studiju i grupi predmeta koje pristupnik/pristupnica želi upisati na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju graditeljstva, povjerenstvo za provedbu upisa može odrediti obvezu upisivanja i polaganja razlikovnih kolegija sa Stručnog studija graditeljstva, najviše do 30 ECTS bodova.

 

 

Cijena ECTS boda za izvanredne studente iznosi:

 

Cijena koju plaća pravna osoba 250 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) 250 kuna/bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo 250 kuna/bod

 

 

 

 

Studentska služba

Avenija Većeslava Holjevca 15, 10010 Zagreb

 

tel: + 385 (0)1 5595 467

e-mail: ljiljana.zovko@tvz.hr