Studij graditeljstva na TVZ-u izvodi se, prateći razvoj i nove smjerove u graditeljstvu, već preko 50 godina. Od 2006. godine trogodišnjem preddiplomskom studiju dodali smo diplomski studij, koji su upisali mnogi inženjeri s već bogatim iskustvom iz vođenja gradilišta, projektiranja, vođenja građevinskih tvrtki i slično te svojom zrelošću obogatili studij.

 

Studij svojim programom udovoljava sve izraženijim zahtjevima poput podizanja energetske učinkovitosti, štednje energije, podizanja sigurnosti sustava od poplava, sprečavanje pojava klizišta i slično. Studij je tako namijenjen osobama koje žele razvijati svoje stvaralaštvo i raditi na originalnim projektima te se kontinuirano usavršavati.

 

S dragocjenom tradicijom te kontinuiranim osuvremenjivanjem i uvođenjem novih sadržaja pa i novih usmjerenja, ovaj studij prati razvoj struke i priprema studente za rad odmah nakon završetka studija – i u budućnosti. Kvalitetu studija dokazuju mnogi završeni studenti svojim svakodnevnim radom.

Smjerovi i upisne kvote

Preddiplomski studij graditeljstva trogodišnji je studij koji vodi prema diplomi stručnog prvostupnika inženjera građevinarstva. U pripremi studija i izvedbi nastave, osim zaposlenika TVZ, sudjeluju i vanjski suradnici – zaposlenici građevinskih tvrtki, te se u suradnji s njima značajan dio nastave provodi kroz terensku nastavu i stručnu praksu.

 

Prva godina studija bazira se na upoznavanju s osnovama građevinske statike, matematike, građevinskih materijala, elemenata zgrada te geologije. Na drugoj godini uvode se konstruktivni, geotehnički i predmeti niskogradnje, te predmeti poput Građevinskih strojeva i Terenske nastave u sklopu koje studenti odrađuju 1. stručnu praksu na gradilištu. Za posljednju godinu studija biraju između četiri usmjerenja:

 

  • Građevinsko poduzetništvo,
  • Niskogradnju,
  • Okoliš u graditeljstvu,
  • Visokogradnja.

 

U sklopu Završnog rada odrađuje se 2. stručna praksa te smatramo da su naši prvostupnici sa završetkom studija osposobljeni za rad u struci.

 

Preddiplomski stručni studij graditeljstva na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu orijentiran je na građevinsku struku – kroz stručne prakse te specifična znanja naših zaposlenika i vanjskih suradnika. Posebno smo ponosni na vrhunsko opremljeni Laboratorij za materijale u kojem samostalno istražujemo i mjerimo fizikalna i mehanička svojstva građevinskih materijala.

 

Od akademske godine 2015./2016. organiziran je i izvanredan preddiplomski stručni studij koji omogućuje zaposlenim studentima pohađanje nastave u poslijepodnevnim satima tijekom radnog tjedna, iznimno i subotom.

Ishodi studija i stečeno zvanje

Stručni studij graditeljstva traje tri (III) akademske godine kroz šest (VI) semestara. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i zvanje stručnog/ne prvostupnika/ce (baccalaureus) inženjera/ke građevinarstva (bacc. ing. aedif.).

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program redovnog i izvanrednog preddiplomskog stručnog studija graditeljstva je jednak. Razlika je isključivo u terminu održavanja nastave.

 

Nastavni plan i program – 2020/21 – redoviti

 

Nastavni plan i program – 2020/21 – izvanredni

Uvjeti upisa

REDOVNI

Upisna kvota  se nalazi na sljedećem linku https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx , a vrednuju* se:

Ocjene iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature
   – Hrvatski jezik B 0%
   – Matematika A 50%
   – Strani jezik B 0%
Izborni dio državne mature
    – Informatika ili Fizika

*Izravan upis donose izvanredni rezultati na natjecanjima.

 

*Pristupnik ne mora položiti niti jedan od dva navedena predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 10.0%.

 

 

IZVANREDNI

Kvota izvanrednih studenata graditeljstva se nalazi na sljedećem linku https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx.

Cijena ECTS boda za izvanredne studente iznosi:

 

Cijena koju plaća pravna osoba 200 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) 200 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) i imaju uvjete za povlašteni status vezano uz Domovinski rat 150 kuna/bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo 250 kuna/bod

 

Studentska služba

Studentska služba nalazi se na lokaciji Većeslava Holjevca 15.

 

telefon: 01/ 5595 465

telefon: 01/ 5595 451

E-mail: iva.rebic@tvz.hr

E-mail: ivana.novak@tvz.hr

(napisati JMBAG, studij, te godinu studija prilikom slanja upita)

 

Od 9. lipnja 2021. godine omogućeno je generiranje elektroničkih potvrda te se upućuju studenti da potvrde o statusu studenta preuzimaju putem sustava e-Građani.

Obavijesti studentske službe nalaze se na https://moj.tvz.hr/studijigra/prikaz/nast.