Zainteresiranim dodiplomcima/prvostupnicima s ostvarenih 180 ECTS bodova, omogućili smo mentorski vođenu specijalizaciju za nastavak stručnih studija informatike ili računarstva.

PREZENTACIJA SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA INFORMATIKE
SMJEROVI I UPISNE KVOTE

Nastavni plan je u potpunosti prilagođen studiju uz rad te se stječu specijalističke kompetencije za široku lepezu izrazito traženih poslova, a kolegiji iz područja digitalnog poduzetništva i marketinga praktično pripremaju studente za samozapošljavanje i poduzetništvo na području današnje sve više digitalne ekonomije. Definirani su slijedeći specijalistički moduli s usmjerenjima i kvotama:

 

 

Modul Usmjerenje Kvota (ukupna) Od toga redoviti
Dizajn i Multimedija 30 15
Informatički sustavi e-Poslovanje 40 15
UKUPNO 70 30
Računarski sustavi Mreže i mrežni sustavi 36 10
Programsko inženjerstvo računalnih i ugradbenih sustava 54 20
UKUPNO 90 30
Sveukupno 160 60

 

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Specijalistički diplomski stručni studij traje četiri (IV) semestara. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i zvanje: stručni/a specijalist/ica inženjer/ka informacijskih tehnologija.

 

 

 

UVJETI UPISA

Preduvjet: završen preddiplomski studij (180 ECTS).

 

Upisuje se 130 izvanrednih i 30 redovnih studenata, a nastava se provodi uz definirane posebne specijalističke module koji su složeni prema specijalističkim znanjima koje student stječe završetkom studija.

 

Pravo na redoviti studij imaju kandidati koji nisu u radnom odnosu i koji kao model studiranja odaberu puno radno vrijeme (2 akademske godine), dok pristupnici koji upisuju izvanredni studij imaju mogućnost birati između modela punog ili polovičnog radnog vremena (4 akademske godine).

 

Razredbeni postupak temelji se na uspjehu na preddiplomskom studiju, razredbenom ispitu poznavanja informatičko-računarske kulture te ocjenama izabranih predmeta za specijalizaciju.

Cijena ECTS boda za izvanredne studente:

Cijena koju plaća pravna osoba 250 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) 250 kuna/bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo 250 kuna/bod

 

 

 

INTERAKTIVNA MAPA SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE S OPISOM SADRŽAJA KOLEGIJA
Studentska služba

Vrbik 8 (prizemlje), 10000 Zagreb

 

Blaženka Lozančić (blozanci1@tvz.hr)

 

tel: + 385 (0)1 5603 946

 

Danijela Ležaić, dipl. soc. radnik (dlezaic1@tvz.hr), voditeljica studentske službe

 

tel: + 385 (0)1 5603 945

 

Molimo stranke, ukoliko nas nisu u mogućnosti dobiti na broj telefona + 385 (0)1 5603 946, da se obrate na navedene e-mail adrese.