Zainteresiranim dodiplomcima/prvostupnicima s ostvarenih 180 ECTS bodova, omogućili smo mentorski vođenu specijalizaciju za nastavak stručnih studija informatike ili računarstva.

SMJEROVI I UPISNE KVOTE

Nastavni plan je u potpunosti prilagođen studiju uz rad te se stječu specijalističke kompetencije za široku lepezu izrazito traženih poslova, a kolegiji iz područja digitalnog poduzetništva i marketinga praktično pripremaju studente za samozapošljavanje i poduzetništvo na području današnje sve više digitalne ekonomije. Definirani su slijedeći specijalistički moduli s usmjerenjima i kvotama:

 

  • Dizajn i multimedija 30
  • e-Poslovanje 40
  • Računarski sustavi Računalne mreže i sustavi 36
  • Programsko inženjerstvo računarskih i ugradbenih sustava 54

 

Sveukupno 160

 

ModulUsmjerenjaKvotaOd toga redoviti
Dizajn i multimedija3015
Informatički sustavi e-Poslovanje40
 UKUPNO 70
Računarski sustavi
Računalne mreže i sustavi3615
Programsko inženjerstvo54
 UKUPNO 90
Sveukupno160
UVJETI UPISA

Preduvjet: završen preddiplomski studij (180 ECTS).

 

Upisuje se 130 izvanrednih i 30 redovnih studenata, a nastava se provodi uz definirane posebne specijalističke module koji su složeni prema specijalističkim znanjima koje student stječe završetkom studija.

 

Pravo na redoviti studij imaju kandidati koji nisu u radnom odnosu i koji kao model studiranja odaberu puno radno vrijeme (2 akademske godine), dok pristupnici koji upisuju izvanredni studij imaju mogućnost birati između modela punog ili polovičnog radnog vremena (4 akademske godine).

 

Razredbeni postupak temelji se na uspjehu na preddiplomskom studiju, razredbenom ispitu poznavanja informatičko-računarske kulture te ocjenama izabranih predmeta za specijalizaciju.

Cijena ECTS boda za izvanredne studente:

Cijena koju plaća pravna osoba250 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe)250 kuna/bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo250 kuna/bod

 

 

 

Studentska služba

Vrbik 8 (prizemlje), 10000 Zagreb

 

Blaženka Lozančić (blozanci1@tvz.hr)

 

tel: + 385 (0)1 5603 946

 

Danijela Ležaić, dipl. soc. radnik (dlezaic1@tvz.hr), voditeljica studentske službe

 

tel: + 385 (0)1 5603 945

 

Molimo stranke, ukoliko nas nisu u mogućnosti dobiti na broj telefona + 385 (0)1 5603 946, da se obrate na navedene e-mail adrese.