Studij informatike školuje inženjere informatike za samostalno obavljanje poslova organizacije, primjene i projektiranja naprednih informatičkih tehnologija, kao i koncipiranje i realiziranje dizajnerskih i multimedijskih rješenja. Interes za studij je velik, pa se kvota redovnih studenata u pravilu popunjava u prvom upisnom roku te se dio studenata, posebno oni zainteresirani za informatički dizajn, odlučuju za izvanredni način studiranja (uz plaćanje). Program je isti, samo je studij organiziran u terminima koji omogućuju studentima da rade.

 

Kvaliteta nastavnog programa prepoznata je od strane gospodarstva, što se očituje brzim zapošljavanjem završenih inženjera i čestim nastavkom obrazovanja na diplomskom studiju. Povezanost sa informatičkom industrijom snažna je tijekom cijelog studija, što pomaže studentima u odabiru i usavršavanju stručnog profila te se inženjeri informatike bez većih problema zapošljavaju na razvojnim radnim mjestima, u brojnim javnim ili privatnim poduzećima, u industriji, predstavništvima, projektnim organizacijama ili u državnim ustanovama. Aktivniji studenti to ostvaruju već za vrijeme studiranja!

Smjerovi i upisne kvote

Studiranje je orijentirano na stjecanje praktičnih znanja i vještina, pa se nastava odvija u vrhunski opremljenim računalnim laboratorijima i učionicama, a uz stalno zaposlene nastavnike, za pojedine stručne predmete honorarno su angažirani istaknuti stručnjaci s drugih fakulteta ili iz prakse. Studij ima svoj multimedijski studio, audio-video i fotoopremu koja se koristi u nastavi, a uz napredne dizajnerske alate i MacLab ima i specijaliziranu infrared informacijsku opremu za primjenu u grafičkom dizajnu.

 

Upisne kvote se nalaze na niže navedenom linku:

https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx

 

Ishodi studija i stečeno zvanje

Stručni studij informatike traje tri (III) akademske godine kroz šest (VI) semestara.

Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i zvanje stručnog/ne prvostupnika/ce (baccalaureus) inženjera/ke informacijske tehnologije (bacc. ing. techn. inf.).

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program potpuno su isti su za redoviti i izvanredni studij. Razlika je samo u terminima odvijanja, jer je izvanredni studij prilagođen studentima koji su zaposleni.

Obzirom da se radi o stručnom studiju, vrlo je malen broj općih predmeta – matematika, fizika, strani jezik i kineziološka kultura, dok ih je čak 29 stručnih. Plus stručna praksa u zadnjem semestru, naravno.

Omjer općih i stručnih predmeta podjednak je na sva tri smjera, a o kojim se konkretno predmetima radi, s kolikim ECTS opterećenjem i koji ih profesori izvode pogledajte na stranicama izvedbenog plana.

 

Nastavni plan i program – 2020/21 – REDOVITI (web)

 

Nastavni plan i program – 2020/21 – IZVANREDNI (web)

Uvjeti upisa

 

REDOVNI

Upisne kvote se nalaze na https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx, a vrednuju* se:

 

Ocjene iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature
   – Hrvatski jezik B 0%
   – Matematika A 40%
   – Engleski jezik A 10%
Izborni dio državne mature
    – Informatika ili Fizika 10%

*Izravan upis donose izvanredni rezultati na natjecanjima.

 

 

IZVANREDNI

Upisna kvota za izvanredne studente je 120. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi/državnoj maturi i radnog staža u struci.

 

Cijena ECTS boda za izvanredne studente iznosi:

Cijena koju plaća pravna osoba 200 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) 200 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) i imaju uvjete za povlašteni status vezano uz Domovinski rat 150 kuna/bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo 250 kuna/bod

 

Studentska služba

Vrbik 8 (prizemlje), 10000 Zagreb

 

tel: + 385 (0)1 5603 944

e-mail: nbozic@tvz.hr