Studij Mehatronike osposobljava studente za samostalan rad za niz zanimanja kod kojih je neophodno poznavanje strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih tehnologija.

 

Mehatronika se može prepoznati kao moderna upotreba automatizacijske tehnologije za širok spektar potreba inženjeringa i edukacije. Osobe koje završe ovaj stručni studij steći će kompetencije za samostalno obavljanje poslova projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, vođenja i održavanja mehatroničkih uređaja i postrojenja, što će im omogućiti zapošljavanje u danas vrlo traženim zanimanjima.

Smjerovi i upisne kvote

Cilj ovog stručnog studija je obrazovanje inženjera mehatronike za samostalno obavljanje poslova projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, vođenja i održavanja mehatroničkih uređaja i postrojenja.

 

Studentima su na raspolaganju računalni i specijalizirani laboratoriji s modernom opremom i programskim alatima, što budućim inženjerima mehatronike omogućuje stjecanje kompetencija s kojima će biti konkurentni na tržištu rada.

 

Naime, bez mehatroničkih uređaja ne može se zamisliti niti jedno suvremeno poslovno ili privatno okruženje. Završeni inženjeri mehatronike, se stoga mogu zaposliti u mnogim gospodarskim subjektima metaloprerađivačke i elektrostrojarske industrije, farmaceutske i prehrambene industrije te u proizvodnji bijele tehnike i svih ostalih mehatroničkih uređaja. U svim navedenim gospodarskim subjektima mogu raditi na poslovima konstruiranja i rekonstruiranja postojećih rješenja, vođenja proizvodnih procesa te održavanja svih mehatroničkih uređaja.

Ishodi studija i stečeno zvanje

Stručni studij mehatronike traje tri (III) akademske godine kroz šest (VI) semestara. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i zvanje stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka mehatronike.

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program potpuno su isti su za redoviti i izvanredni studij. Razlika je samo u terminima odvijanja, jer je izvanredni studij prilagođen studentima koji su zaposleni.

 

Nastavni plan i program – 2020./21. – redovni

 

Nastavni plan i program – 2020./21. – izvanredni

Uvjeti upisa

REDOVNI

Upisna kvota se nalazi na sljedećem linku https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx, a vrednuju* se:

Ocjene iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature
   – Hrvatski jezik B 0%
   – Matematika A 50%
   – Engleski jezik B 0%
Izborni dio državne mature
    – Informatika ili Fizika 10%

*Izravan upis donose izvanredni rezultati na natjecanjima.

 

 

IZVANREDNI

Kvota izvanrednih studenata mehatronike se nalazi na sljedećem linku https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi/državnoj maturi i radnog staža u struci.

 

Cijena ECTS boda za izvanredne studente iznosi:

 

Cijena koju plaća pravna osoba 200 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) 200 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) i imaju uvjete za povlašteni status vezano uz Domovinski rat 150 kuna/bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo 250 kuna/bod
Studentska služba

Studentska referada Strojarskog odjela

 

Vlatka Merlić, dipl.oec (vmerlic@tvz.hr), djelatnica studentske službe

 

Nataša Božić (nbozic@tvz.hr), djelatnica studentske službe

 

Molimo stranke, ukoliko nas nisu u mogućnosti osobno dobiti na broj telefona 01/5603947; 01/5603945, da se obrate na navedene e-mail adrese.