Osnovni cilj Studija računarstva je obrazovanje inženjera za samostalno obavljanje poslova održavanja, posluživanja i oblikovanja računarskih sustava, manjih mreža, informacijskih sustava i aplikacija, kao i njihova korištenja kao alata. U programu studija nalaze se aktualni sadržaji iz područja računarstva koji su temeljeni na najboljoj praksi uglednih međunarodnih stručnih organizacija i renomiranih studija – a sve je to nadograđeno praktičnim znanjima dobivenim direktno od poslodavaca.

 

Osim područja inženjerstva računalnih sustava i mreža, posebno se ističe smjer programskog inženjerstva, koji je kao i računarstvo u stalnom razvoju, pa kontinuirano uvodimo nove kolegije te ulažemo u nadogradnju nastavnih materijala i literature sukladno trendovima. Zainteresiranost kandidata iznimno je velika te se studij posljednjih godina popunjava već u prvom upisnom roku, a velik dio studenata tijekom studija paralelno počinje raditi u struci.

Smjerovi i upisne kvote

Osnovni cilj studija je obrazovanje inženjera za samostalno obavljanje poslova održavanja, posluživanja i oblikovanja računarskih sustava, manjih mreža, informacijskih sustava i aplikacija, kao i njihova korištenja kao alata.

 

Struktura nastavnih sadržaja određena je tako da je prva godina zajednička za sva tri smjera, a nakon prve godine studenti se opredjeljuju i specijaliziraju za jedan od dva smjera:

 

Inženjerstvo računalnih sustava i mreža

 

  • nudi obrazovanje u projektiranju i održavanju računalnih sustava i mreža.

 

Programsko inženjerstvo

 

  • nudi obrazovanje u programiranju, izradi i održavanju složenih aplikacija i programskih alata.

 

Program studija se iz godine u godinu prilagođava trendovima struke, konzultirajući pri tome nastavnike, eminentne stručnjake, poslodavce, ali i želje studenata!

Ishodi studija i stečeno zvanje

Stručni studij računarstva traje tri (III) akademske godine kroz šest (VI) semestara. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i zvanje stručnog/ne prvostupnika/ce (baccalaureus) inženjera/ke računarstva (bacc. ing. comp.).

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program potpuno su isti su za redoviti i izvanredni studij. Razlika je samo u terminima odvijanja, jer je izvanredni studij prilagođen studentima koji su zaposleni.
Obzirom da se radi o stručnom studiju, vrlo je malen broj općih predmeta (10) – matematika, fizika, strani jezik i kineziološka kultura, dok ih je 25 stručnih, od toga 13 obaveznih i čak 12 izbornih, cijela treća godini. U nastavi se koristi 16 računalnih učionica/labova, a na stručnim predmetima vježbe nadmašuju predavačku satnicu za punih 20%.

 

Nastavni plan i program – 2019/20 – redoviti

 

Nastavni plan i program – 2019/20 – izvanredni

Uvjeti upisa

 

REDOVNI

Upisna kvota je 100 studenata, a vrednuju* se:

 

Ocjene iz srednje škole40%
Obavezni dio državne mature
   – Hrvatski jezik B0%
   – Matematika A40%
   – Engleski jezik A10%
Izborni dio državne mature
    – Informatika ili Fizika10%

*Izravan upis donose izvanredni rezultati na natjecanjima.

 

 

IZVANREDNI

Kvota izvanrednih studenata računarstva je 100. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi/državnoj maturi i radnog staža u struci.

 

Cijena ECTS boda za izvanredne studente iznosi:

Cijena koju plaća pravna osoba200 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe)200 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) i imaju uvjete za povlašteni status vezano uz Domovinski rat150 kuna/bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo250 kuna/bod
Studentska služba

Vrbik 8 (prizemlje), 10000 Zagreb

 

tel: + 385 (0)1 5603 943

e-mail: dlezaic1@tvz.hr