Studij strojarstva predviđen je za polaznike koji imaju potrebu za napredovanjem u struci i cjeloživotnim obrazovanjem – što će jednom inženjeru strojarstva omogućiti kontinuirano praćenje najnovijih tehničkih, tehnoloških i informatičkih dostignuća.

 

Osnovni cilj Studija je obrazovanje inženjera strojarstva za samostalno obavljanje poslova projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, vođenja i održavanja strojarskih uređaja i postrojenja. Završeni inženjeri strojarstva mogu osigurati uspješno funkcioniranje i ostvarenja ciljeva proizvodnih procesa, a to podrazumijeva brigu nad tehnologijom, opremom i proizvodima na mjestu njihova korištenja.

Smjerovi i upisne kvote

Osnovni cilj Studija je obrazovanje inženjera strojarstva za samostalno obavljanje poslova projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, vođenja i održavanja strojarskih uređaja i postrojenja. Inženjer strojarstva može prepoznati tehničke i organizacijske probleme u proizvodnji i eksploataciji strojarskih proizvoda te predlagati načine i provoditi njihovo otklanjanje.

 

Tijekom studija, studentima su na raspolaganju računalni i specijalizirani laboratoriji s modernom opremom i programskim alatima, a to budućim inženjerima strojarstva osigurava kompetencije s kojima će biti konkurentni na tržištu rada.

 

Upisna kvota za preddiplomski stručni studij strojarstva  je 60 studenata za redovno studiranje i 60 studenata za izvanredno studiranje, te za sada ima usmjerenje:

 

Proizvodno strojarstvo

Ishodi studija i stečeno zvanje

Studij traje tri (III) akademske godine kroz šest (VI) semestara. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i zvanje stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva.

Nastavni plan i program

Studij je organiziran na način da omogućuje studentima koji su zaposleni pohađanje nastave u poslijepodnevnim satima tijekom radnog tjedna, a oni koji su u mogućnosti mogu se priključiti i grupama studenata redovnog studija mehatronike, na kojem se nastava odvija tokom cijelog dana.

 

Nastavni plan i program – 2020./21. – redovni

 

Nastavni plan i program – 2020./21. – izvanredni

Uvjeti upisa

REDOVNI

 

Upisna kvota za preddiplomski stručni studij strojarstva  je 60 studenata.

 

Ocjene iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature
   – Hrvatski jezik B 0%
   – Matematika A 50%
   – Engleski jezik B 0%
Izborni dio državne mature
    – Informatika ili Fizika 10%

 

IZVANREDNI

Kvota izvanrednih studenata strojarstva je 60. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi/državnoj maturi i radnog staža u struci.

 

Cijena ECTS boda za izvanredne studente iznosi:

 

Cijena koju plaća pravna osoba 200 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) 200 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) i imaju uvjete za povlašteni status vezano uz Domovinski rat 150 kuna/bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo 250 kuna/bod

 

Studentska služba

Studentska referada Strojarskog odjela

 

Vlatka Merlić, dipl.oec (vmerlic@tvz.hr), djelatnica studentske službe

 

Nataša Božić (nbozic@tvz.hr), djelatnica studentske službe

 

Molimo stranke, ukoliko nas nisu u mogućnosti dobiti na broj telefona 01/5603947; 01/5603945, da se obrate na navedene e-mail adrese.