Studij strojarstva predviđen je za polaznike koji imaju potrebu za napredovanjem u struci i cjeloživotnim obrazovanjem – što će jednom inženjeru strojarstva omogućiti kontinuirano praćenje najnovijih tehničkih, tehnoloških i informatičkih dostignuća.

 

Osnovni cilj Studija je obrazovanje inženjera strojarstva za samostalno obavljanje poslova projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, vođenja i održavanja strojarskih uređaja i postrojenja. Završeni inženjeri strojarstva mogu osigurati uspješno funkcioniranje i ostvarenja ciljeva proizvodnih procesa, a to podrazumijeva brigu nad tehnologijom, opremom i proizvodima na mjestu njihova korištenja.

Smjerovi i upisne kvote

Osnovni cilj Studija je obrazovanje inženjera strojarstva za samostalno obavljanje poslova projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, vođenja i održavanja strojarskih uređaja i postrojenja. Inženjer strojarstva može prepoznati tehničke i organizacijske probleme u proizvodnji i eksploataciji strojarskih proizvoda te predlagati načine i provoditi njihovo otklanjanje.

 

Tijekom studija, studentima su na raspolaganju računalni i specijalizirani laboratoriji s modernom opremom i programskim alatima, a to budućim inženjerima strojarstva osigurava kompetencije s kojima će biti konkurentni na tržištu rada.

 

Preddiplomski stručni studij strojarstva organiziran je samo kao izvanredni studij za 60 studenata te za sada ima usmjerenje:

 

Proizvodno strojarstvo

Ishodi studija i stečeno zvanje

Studij traje tri (III) akademske godine kroz šest (VI) semestara. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i zvanje stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva.

Nastavni plan i program

Studij je organiziran na način da omogućuje studentima koji su zaposleni pohađanje nastave u poslijepodnevnim satima tijekom radnog tjedna, a oni koji su u mogućnosti mogu se priključiti i grupama studenata redovnog studija mehatronike, na kojem se nastava odvija tokom cijelog dana.

 

Nastavni plan i program – 2017/18 – izvanredni

Uvjeti upisa

IZVANREDNI

Kvota izvanrednih studenata strojarstva je 60. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi/državnoj maturi i radnog staža u stuci.

 

Cijena ECTS boda za izvanredne studente iznosi:

 

Cijena koju plaća pravna osoba250 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe)200 kuna/bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) i imaju uvjete za povlašteni status vezano uz Domovinski rat150 kuna/bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo250 kuna/bod

 

Studentska služba

Vrbik 8 (prizemlje), 10000 Zagreb

 

Uredovno vrijeme:

 

utorak, srijeda i petak od 10:00 do 12:00

ponedjeljak i četvrtak od 16:00 do 18:00

 

Danijela Ležaić, dipl. soc. radnik, voditeljica studentske službe

 

tel: + 385 (0)1 5603 945

 

e-mail: dlezaic1@tvz.hr

 

tel: + 385 (0)1 5603 945

 

e-mail: vmerlic@tvz.hr

 

Molimo stranke, ukoliko nisu u mogućnosti osobno poštovati uredovno vrijeme za stranke ili nas iz razloga rada sa strankama ne mogu dobiti na broj telefona, da se obrate na navedene e-mail adrese.