Tehničko veleučilište u Zagrebu omogućuje prijelaz na svoje preddiplomske studije sa drugih srodnih Visokih učilišta za studente koji su u statusu studenta na Visokom učilištu sa kojega prelaze te koji zadovoljavaju uvjete za prijelaz donesene od strane Stručnog vijeća Veleučilišta na prijedlog Stručnog vijeća odjela.

1.     Korak: provjerite da li zadovoljavate uvjete prijelaza

Slijede odluke Stručnog vijeća Veleučilišta za uvjete prijelaza u akademskoj godini
–          Preddiplomski stručni studij informatike, Preddiplomski stručni studij računarstva
–          Preddiplomski stručni studij elektrotehnike
–          Preddiplomski stručni studij graditeljstva
–          Preddiplomski stručni studij mehatronike, Preddiplomski stručni studij strojarstva
Ako zadovoljavate uvjete prijelaza u akademskoj godini te imate upisani srodni studij na Visokom učilištu možete podnijeti molbu za prijelaz.
Sa redovnog studija možete prijeći na redovni ili izvanredni studij. Sa izvanrednog studija možete prijeći samo na izvanredni studij.
Prije odluke da želite prijeći na studij Tehničkog veleučilišta u Zagrebu pročitajte natječaj za upis , odluku o školarinama i predložak ugovora o studiranju (naročito članak 3). Važan dokument za proces studiranja je Pravilnik o studiranju.
Ne možemo unaprijed odrediti koji će Vam kolegiji biti priznati iz razloga što o priznavanju rješenje donosi komisija temeljem poklapanja više parametara: ishoda učenja, sadržaja kolegija, opsega kolegija, broja ects bodova i satnice kolegija. Kolegiji koji se poklapaju u mjeri više od 80% u praksi se priznaju. Obzirom na specifične planove nekad priznavanje kolegija ovisi o više položenih kolegija na Visokom učilištu sa kojega prelazite. Molimo Vas da ne postavljate upite sa zahtjevima za informacijama koji će kolegiji biti priznati.

2.     Korak: dobavite potrebne dokumente za predaju molbe za prijelaz

Prijavite se na moj.tvz.hr sa korisničkim imenom: gost, lozinka: vaš OIB. Izaberite ispravan studij na koji želite prijeći u gornjem lijevom uglu stranice. Izaberite meni Moje akcije-izrada molbe. Izaberite molbu za prijelaz iz izbornika.
–          Popunite molbu za prijelaz te isprintajte PDF dokument koji će se generirati.
–          Isprintajte i uplatite troškove molbe prema generiranoj uplatnici u iznosu od 500.00kn.
–          U referadi studija na kojem studirajte ispišite Potvrdu sa prijepisom ocjena za svrhu prijelaza.
–          Ispišite sa stranica fakulteta opise predmeta koje smatrate da Vam se mogu priznati.
–          Ispišite iz sustava e-građani domovnicu (dokaz o državljanstvu)
Sve navedene dokumente možete poslati preporučeno poštom na adresu veleučilišta, podignuti u naš sustav predaje digitalnih molbu (kroz moj.tvz.hr) ili osobno dostaviti na referadu studija unutar rokova određenih odlukama o uvjetima prelaza *:
*pripaziti na dodatne upute u odlukama o uvjetima prijelaza!
 Lokacije su :
–         Informatika, računarstvo, strojarstvo, mehatronika: Vrbik 8, Zagreb
–         Elektrotehnika: Konavoska 2 , Zagreb
–         Graditeljstvo: Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb
 
Sa redovnog studija možete prijeći na redovni ili izvanredni studij.
Sa izvanrednog studija možete prijeći samo na izvanredni studij.

Sve navedene dokumente možete poslati preporučeno poštom na adresu veleučilišta, podignuti u naš sustav predaje digitalnih molbu (kroz moj.tvz.hr) ili osobno dostaviti na referadu studija unutar rokova određenih odlukama o uvjetima prelaza.
Pripazite, u slučaju osobne dostave da studentska služba ne ureduje sa strankama u periodu kolektivnog godišnjeg odmora od 20.07.2022. do 29.08.2022..

3.     Korak: pričekajte objavu rješenja

Ovdje će za pojedine studije biti objavljeno kada je završena izrada rješenja o prijelazu. Za pojedine studije ćete biti pozvani na studentsku referadu zajednički, dok će neki studiji navesti točne termine kada pristupate podizanju rješenja.
Po podizanju rješenja imate zakonsko pravo žalbe. U slučaju da se ne žalite mogući ishodi su da nemate pravo upisa ili da imate pravo upisa. Ako imate pravo upisa isto možete odbiti i odustati od upisa. Ne podizanje rješenja povlači da ste odbili pravo upisa ako na njega imate pravo.  Ako iskažete interes za upis pristupate daljnjim koracima.

Riješene su molbe studenta koji su podnijeli Molbu za prijelaz sa drugog visokog učilišta na preddiplomski stručni studij graditeljstva.
Rješenja se mogu preuzeti u studentskoj službi, utorak, srijeda i petak od 11:00 do 13:00 sati.
Studenti koji su dokumentaciju učitavali ili slali putem elektroničke pošte na preuzimanje rješenja donose originalnu dokumentaciju

4.     Korak : dobavite potrebne dokumente

Iz aplikacije e-građanin izvucite i ispišite:
–          Domovnicu (podaci o državljanstvu)
–          Rodni list sa OIB (podaci iz matice rođenih)
–          Potvrdu o prebivalištu (MUP)
Pribavite svjedodžbu o završnom ispitu srednje škole i potvrdu o položenom ispitu državne mature (originali)
–          Ako niste još dobili diplomu ili svjedodžbu od srednje škole istu ćete dostaviti kada je dobijete u dogovoru sa studentskom službom studija koji upisujete (na upisima treća faza).
Napravite fotografiju (4cmx6cm) – potrebna je samo jedna
–          Fotografiju će trebati nalijepiti na matični list u drugoj fazi upisa
Uplatite troškove upisa u iznosu od 250kn
–          Primjer HUB-3 uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr   (Korisnički račun: gost, lozinka: OIB pristupnika). Potrebno je izabrati ispravan studij u gornjem lijevom kutu i odabrati nastava-izgled uplatnica pod naslovom: troškovi upisa akademske godine.

Pročitajte natječaj za upis
Odluku o školarinama
Predložak ugovora o studiranju (naročito članak 3)
Važan dokument za proces studiranja je Pravilnik o studiranju
Upis se obavlja isključivo osobno u dogovoru sa studentskom referadom.

5.     Korak : pratite ovu stranicu

U dogovoru sa referadom dođite na upise.
 
U navedenom terminu morate doći osobno na upise.
 
Lokacije su :
–         Informatika, računarstvo, strojarstvo, mehatronika: Vrbik 8, Zagreb
–         Elektrotehnika: Konavoska 2 , Zagreb
–         Graditeljstvo: Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb

Mole se studenti da dođu preuzeti Rješenja o prijelazu za preddiplomske stručne studije Mehatronike i Strojarstva u Studentsku službu Strojarskog odjela (Vrbik 8, prizemlje) u srijedu 5. ili četvrtak 6. listopada 2022. u vremenu od 11 do 13 sati.

Upis prijelaznika na preddiplomski stručni studij graditeljstva ak. god. 2022/23  biti će u petak, 7. listopada 2022. u 9:00 sati u studentskoj službi. 
Molimo studente da obavezno dođu u predviđenom terminu jer nakon toga neće biti moguće obaviti upis. 
Studenti se nakon preuzimanja rješenja o prijelazu obavezno trebaju ISPISATI sa trenutnog studija.
Detalji o upisu dostupni su na https://moj.tvz.hr/studijgra/prikaz/nast za redoviti studij i
https://moj.tvz.hr/studijigra/prikaz/nast za izvanredni studij.

6.     Korak : dolazak u terminu na lokaciju

Korak A – preuzima ugovora i ostale upisne dokumentacije
Korak B  – Popunjavanje upisne dokumentacije (predviđen je prostor)
Korak C – predaja dokumentacija, provjera dokumenata i odradba upisa
Korak D – Slikanje za X-icu*
 
*Koraku D mogu pristupiti samo studenti koji u koraku C obave upis obavljen u cijelosti , što znači da imaju svu dokumentaciju, dokaz o uplati troškova upisa i dokaz o uplati prve rate školarine. U slučaju da nešto nije dostavljeno pristupnik dogovara termin sa studentskom službom za dostavu te pristupa slikanju u 9 mjesecu pri čemu će X-ica biti dostupna u 11 mjesecu.

Upis prijelaznika na preddiplomski stručni studij graditeljstva ak. god. 2022/23  biti će u petak, 7. listopada 2022. u 9:00 sati u studentskoj službi. 
Molimo studente da obavezno dođu u predviđenom terminu jer nakon toga neće biti moguće obaviti upis. 
Studenti se nakon preuzimanja rješenja o prijelazu obavezno trebaju ISPISATI sa trenutnog studija.
Detalji o upisu dostupni su na https://moj.tvz.hr/studijgra/prikaz/nast za redoviti studij i
https://moj.tvz.hr/studijigra/prikaz/nast za izvanredni studij.

7.     Korak : aktivacija korisničkog računa i dolazak na prvo predavanje

Kod kuće prema uputama upisne dokumentacije aktivirajte korisničke račune te pristupite AAIEDU, moj.tvz.hr te ostalim resursima Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Pripazite postoji rok za aktivaciju lozinke. Ako to ne učinite u zadanom roku morati ćete snositi troškove molbe za reset lozinke u mjesecu rujnu ili listopadu.
 
Uvodno predavanje za brucoše biti će organizirano između 29.09 i 03.10. odvojeno za pojedine studije. Točan termin biti će objavljen ovdje i na moj.tvz.hr krajem mjeseca rujna po izradi rasporeda nastave za sve studente. Ako ne obavite upise do navedenog termina a imate pozitivno rješenje o prijelazu svakako dođite na uvodno predavanje i krenite na nastavu.

Skip to content