Tehničko veleučilište u Zagrebu omogućuje prijelaz na svoje diplomske studije sa drugih srodnih Visokih učilišta za studente koji su u statusu studenta na Visokom učilištu sa kojega prelaze te koji zadovoljavaju uvjete za prijelaz donesene od strane Stručnog vijeća Veleučilišta na prijedlog Stručnog vijeća odjela.
Obzirom na specifične nastavne planove i programe Stručno vijeće Odjela ne donosi točne uvjete prelaska. U slučaju da smatrate nakon usporedbe plana i programa da je izvediv prijelaz (u smislu broja priznatih kolegija) možete podnijeti zahtjev za prijelaz. 
Poželjno je da prije odluke o prijelazu kontaktirate studentsku referadu koja će Vas spojiti sa nadležnom osobom na studiju u smislu savjetovanja o isplativosti prijelaza.
Sa redovnog studija možete prijeći na redovni ili izvanredni studij.
Sa izvanrednog studija možete prijeći samo na izvanredni studij.
 
Prije odluke da želite prijeći na studij Tehničkog veleučilišta u Zagrebu pročitajte:
Natječaj za upis,
Odluku o školarinama
Predložak ugovora o studiranju (naročito članak 3)
Važan dokument za proces studiranja je Pravilnik o studiranju
Predaja molbe za prijelaz
Prijavite se na moj.tvz.hr sa korisničkim imenom: gost, lozinka: vaš OIB. Izaberite ispravan studij na koji želite prijeći u gornjem lijevom uglu stranice. Izaberite meni Moje akcije-izrada molbe. Izaberite molbu za prijelaz iz izbornika.
–        Popunite molbu za prijelaz te isprintajte PDF dokument koji će se generirati.
–        Isprintajte i uplatite troškove molbe prema generiranoj uplatnici u iznosu od 500.00kn.
–        U referadi studija na kojem studirajte ispišite Potvrdu sa prijepisom ocjena za svrhu prijelaza.
–        Ispišite sa stranica fakulteta opise predmeta koje smatrate da Vam se mogu priznati.
–        Ispišite iz sustava e-građani domovnicu (dokaz o državljanstvu)
Sve navedene dokumente dostavljate isključivo osobno dostaviti na referadu studija do 20.09.2022.:
Lokacije su :
–        Informatika, računarstvo, strojarstvo, mehatronika: Vrbik 8, Zagreb
–        Elektrotehnika: Konavoska 2 , Zagreb
Graditeljstvo: Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb


Skip to content