Upis na  redovni/izvanredni preddiplomski stručni studij:

elektrotehnika, graditeljstvo, informatika, mehatronika, računarstvo, strojarstvo putem nacionalnog sustava za upis na Visoka učilišta postani-student
Tehničko veleučilište u Zagrebu upisuje redovne ili izvanredne studente na sve svoje preddiplomske stručne studije prvi puta isključivo putem Nacionalnog sustava za upis na Visoka učilišta. Sve informacije o uvjetima upisa i kvotama možete pronaći na www.postani-student.hr.

1.     Korak: postani student

Provjerite da li se na nalazite na konačnoj listi za upis na studij Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u Nacionalnom sustavu za upis. Zapišite dodijeljeni upisni broj.

2.     Korak: dobavite potrebne dokumente

Iz aplikacije e-građanin izvucite i ispišite:
–          Domovnicu (podaci o državljanstvu)
–          Rodni list sa OIB (podaci iz matice rođenih)
–          Potvrdu o prebivalištu (MUP)
Pribavite svjedodžbu o završnom ispitu srednje škole i potvrdu o položenom ispitu državne mature (originali)
–          Ako niste još dobili diplomu ili svjedodžbu od srednje škole istu ćete dostaviti kada je dobijete u dogovoru sa studentskom službom studija koji upisujete (na upisima treća faza).
Napravite fotografiju (4cmx6cm) – potrebna je samo jedna
–          Fotografiju će trebati nalijepiti na matični list u drugoj fazi upisa
Uplatite troškove upisa u iznosu od 250kn
–          Primjer HUB-3 uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr   (Korisnički račun: gost, lozinka: OIB pristupnika). Potrebno je izabrati ispravan studij u gornjem lijevom kutu i odabrati nastava-izgled uplatnica pod naslovom: troškovi upisa akademske godine.

Pročitajte natječaj za upis
Odluku o školarinama
Predložak ugovora o studiranju (naročito članak 3)
Važan dokument za proces studiranja je Pravilnik o studiranju

3.     Korak: pratite ovu stranicu

Ovdje će biti objavljene konačne rang liste za ljetni i jesenski rok koje će sadržavati OIB pristupnika te termin i lokaciju kada mora doći na upise. Na ovoj stranici će također biti objavljene odluke o završetku upisa ili eventualnim slobodnim mjestima u jesenkom roku.
 
U navedenom terminu morate doći osobno* na upise. Dodjela termina omogućava sprječavanje gužvi i bržu obradu podataka.
Pristupnici koji ne dođu na upise smatraju se da su odustali te se u sustavu prijavljuje slobodno mjesto za jesenski rok.
 
*Umjesto pristupnika osobno može doći roditelj ili netko drugi, ali tada student neće dobiti Xicu do 11 mjeseca obzirom da se roditelj ne može slikati za X-icu na upisima.  Pristupnici koji iz objektivnih razloga (bolest, samoizolacija i sl.) NE mogu osobno izvršiti upis trebaju kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će potvrditi upis umjesto njih. U punomoći je potrebno navest ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje te za koga se punomoć sastavlja, zamjena opunomoćene osobe nije moguća. Svrha punomoći je „provedba svih koraka upisa pristupnika na prvu godinu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu“ Opunomoćenik je dužan izvijestiti pristupnika o svim materijalima i dokumentaciji koje je preuzeo te mu predati podatke za aktivaciju korisničkog imena i lozinke za AAIEDU sustav. Pristupnik je dužan prije davanja privole pročitati i biti suglasan sa natječajem za upis i tekstom ugovora o studiranju.

Lokacije su :
–         Informatika, računarstvo, strojarstvo, mehatronika: Vrbik 8, Zagreb
–         Elektrotehnika: Konavoska 2 , Zagreb
–         Graditeljstvo: Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb

4.     Korak : dolazak u terminu na lokaciju

Korak A – preuzimanje ugovora i ostale upisne dokumentacije
Korak B  – Popunjavanje upisne dokumentacije (predviđen je prostor)
Korak C – predaja dokumentacija, provjera dokumenata i odradba upisa
Korak D – Slikanje za X-icu*
 
*Koraku D mogu pristupiti samo studenti koji u koraku C obave upis obavljen u cijelosti , što znači da imaju svu dokumentaciju, dokaz o uplati troškova upisa i dokaz o uplati prve rate školarine. U slučaju da nešto nije dostavljeno pristupnik dogovara termin sa studentskom službom za dostavu te pristupa slikanju u 9 mjesecu pri čemu će X-ica biti dostupna u 11 mjesecu.

5.     Korak : aktivacija korisničkog računa i dolazak na prvo predavanje

Kod kuće prema uputama upisne dokumentacije aktivirajte korisničke račune te pristupite AAIEDU, moj.tvz.hr te ostalim resursima Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Pripazite postoji rok za aktivaciju lozinke. Ako to ne učinite u zadanom roku morati ćete snositi troškove molbe za reset lozinke u mjesecu rujnu ili listopadu.
 
Uvodno predavanje za brucoše biti će organizirano između 29.09 i 03.10. odvojeno za pojedine studije. Točan termin biti će objavljen ovdje i na moj.tvz.hr krajem mjeseca rujna po izradi rasporeda nastave za sve studente.

Skip to content