Obavijest studentima redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij Informatika:

– Upisi 28.-30.9.2022. održat će se samo za redovne studente.
– Ukoliko se do krajnjeg roka upisa (30.9.2022.) ne upišu svi kandidati “iznad crte”, tada će se “crta” spustiti za broj neupisanih kandidata. U tom slučaju e-mailom ćemo kontaktirati one kandidate koji naknadno steknu pravo upisa.
– Svim kandidatima “ispod crte” nudimo mogućnost konkuriranja za upis istog modula (smjera) na izvanrednom studiju, a to je potrebno potvrditi e-mailom na zeljko.kovacevic@tvz.hr najkasnije do 27.9.2022. 16h.
– Razredbenog testa za izvanredni studij neće biti. Konačni broj bodova = [prosjek * 80 + ocjena traženog kolegija * 40].
– Rang lista kandidata za upis na izvanredni studij bit će objavljena 3.10.2022., a datumi upisa će biti objavljeni naknadno.

Rang lista kandidata za upis na izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informacijske sigurnosti i digitalne forenzike nalazi se na sljedećoj poveznici.
Termini upisa: 6.10.2022. u 16:00 sati.


RANG LISTA – DIGITALNA EKONOMIJA 2022.-2023.


Uvodno predavanje za redovni i izvanredni Specijalistički  studij Strojarstvo održat će se 3.10.2022. u 17:00 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje ( FSB) Ivana Lučića 5 (južna zgrada) u dvorani  S26


– Rang lista kandidata za upis na izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informatike nalazi se na sljedećoj poveznici.
– Termini upisa: 4. i 5.10.2022. od 16:00 do 18:00 sati.


Upis prve godine Specijalistički diplomski stručni studij Strojarstvo.
Termin upisa: ponedjeljak 3.10.2022. od 13:00 do 15:00 sati.
Molimo kandidate da dođu u navedeno vrijeme.

Obavijest studentima specijalističkog diplomskog stručnog studija graditeljstva
o upisu u 1. semestar akademske godine 2022./2023.


Upisi za kandidate s Liste za redovni studij bit će se u srijedu, 28.9.2022. od 10:00 do 15:00 sati.
– Ukoliko se do krajnjeg roka upisa (28.9.2022.u 15 sati) ne upišu svi kandidati s Liste za redovni studij tada će se “crta” spustiti za broj neupisanih kandidata. U tom slučaju e-mailom ćemo kontaktirati one kandidate koji naknadno steknu pravo upisa na redovni studij.
– Studenti s Liste za redovni studij koji nisu ostvarili pravo upisa na redovni studij imaju mogućnost upisa na izvanredni studij graditeljstva

Upisi za kandidate s Liste za izvanredni studij bit će se u četvrtak, 29.9.2022. od 16:00 do 19:00 sati.
Napomena: Na upise studenti su dužni dostaviti sve što je navedeno u 5. koraku UPISI

Obavijest studentima specijalističkog diplomskog stručnog studija graditeljstva
o izbornim predmetima 1. semestra


Grupe izbornih predmeta 1. semestra specijalističkog diplomskog stručnog studija graditeljstva su:

1. Grupa izbornih predmeta su opći predmeti: Ekonomika i menadžment, Poslovna etika i pravo, Gospodarenje imovinom, Komunikacijske vještine

2. Grupa izbornih predmeta su stručni predmeti: Spregnute konstrukcije, Zidane konstrukcije, Trajnost i održavanje građevina

Studenti mogu upisati maksimalno jedan predmet iz grupe 1 – opći predmeti te tada upisuju jedan predmet iz grupe 2 – stručni predmeti ili mogu upisati dva predmeta iz grupe 2 – stručni predmeti.

Upis na  redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij:

Navedeni sadržaj odnosi se na akademsku godinu 2022/23 za upis slijedećih studija: izvanredni specijalistički diplomski stručni studij digitalne ekonomije ,redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike, redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij graditeljstva ,redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informatike (moduli: dizajn i multimedija, informatički sustavi, računarski sustavi: programsko inženjerstvo i računarski sustavi: računalne mreže i sustavi), redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informacijske sigurnosti i forenzike i redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij strojarstva.


1.     Korak: pogledajte NPP i uvjete upisa

Pogledajte nastavni plan i program studija na ovim stranicama pod odabirom studija. U natječaju provjerite
pod točkom 1. kvote
pod točkom 2. uvjete upisa na studij (broj ECTS-a i srodnost završenog studija).
Uz navedeno proučite primjerak ugovora o studiranju (naročito članak 3).,
Pravilnik o studiranju
Odluku o školarinama za tekuću akademsku godinu

2.     Korak: napravite elektroničku prijavu

Prijave za razredbeni postupak za sve navedene studije pristupnici predaju elektroničkim putem od 18.07.2022. u 00:01 do 20.09.2022. u 23:59. Prijave se predaju putem https://upisi.tvz.hr. Bez valjanje prijave ne možete pristupiti daljnjem postupku.
·      Mole se kandidati da kod popunjavanja elektroničke prijave unesu točne podatke o srednjoj ocjeni studija bez ocjene završnog rada. Kandidati za redovne studente trebaju pored srednje ocjene upisati i težinski prosjek ocjena koji je jednak zbroju umnožaka ocjene kolegija pomnožene brojem ECST bodova kolegija i na kraju podijeljena ukupnim zbrojem ECTS bodova. U zbroj ne ulazi ocjena završnog ispita. Kandidati s drugih visokih učilišta moraju također upisati težinski prosjek ako žele konkurirati za upis kao redovni studenti.
·      Studenti koji se kandidiraju za specijalistički diplomski stručni studij Informatike trebaju dodatno upisati ocjenu iz predmeta Programiranje za module Dizajn i multimedija i e-Poslovanje (misli se na osnove programiranja) te ocjenu iz Objektno orijentiranog programiranja (u bilo kojem programskom jeziku) za module Mreže i mrežni sustavi i Programsko inženjerstvo računalnih i ugradbenih sustava.
·      Za specijalizaciju Informatika kandidati kod odabira izbornih kolegija trebaju pogledati planirani raspored kolegija po blokovima (tipka Raspored sati i obavijesti) kako ne bi došlo do preklapanja izbornih predmeta.
·      Kandidati s drugih visokih učilišta elektroničku prijavu rade tek na kraju razredbenog postupka tj. nakon što im bude odobren upis na studij.

3.     Korak: pošaljite potrebne dokumente

Putem elektroničke pošte, klasičnom poštom ili osobno potrebno je na adresu studentsku službe dostaviti svu potrebnu dokumentaciju do 20.09.2022. Pripazite, u slučaju osobne dostave da studentska služba ne ureduje sa strankama u periodu kolektivnog godišnjeg odmora od 22.07.2022. do 29.08.2022..
 
Dokumenti se šalju na e-mail adresu sukladno studiju koji ste prijavili u koraku 2:
upisi-prvagodina-dipl-digitalnaekonomija@tvz.hr , studentska služba: Vrbik 8a, Zagreb za izvanredni specijalistički diplomski stručni studij digitalne ekonomije
upisi-prvagodina-dipl-elektrotehnika@tvz.hr , studentska služba: Konavoska 2, Zagreb za redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike
upisi-prvagodina-dipl-graditeljstvo@tvz.hr , studentska služba: Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb za redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij graditeljstva
upisi-prvagodina-dipl-informatika@tvz.hr , studentska služba: Vrbik 8a, Zagreb za redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informatike (moduli: dizajn i multimedija, informatički sustavi, računarski sustavi: programsko inžinjerstvo i računarski sustavi: računalne mreže i sustavi)
upisi-prvagodina-dipl-isdf@tvz.hr , studentska služba: Vrbik 8a, Zagreb za redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informacijske sigurnosti i forenzike
upisi-prvagodina-dipl-strojarstvo@tvz.hr , studentska služba: Vrbik 8a, Zagreb za redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij strojarstva

Poslani dokumenti se priznaju isključivo ako je napravljena elektronička prijava iz koraka 2. (vrijedi samo za kandidate sa TVZ-a)
Potrebni dokumenti koji se šalju su slijedeći (svaki dokument treba biti zasebni pdf dokument, svi dokumenti trebaju biti sažeti u ZIP formatu) :
a.    životopis s opisom dosadašnjeg radnog iskustva i sadašnjeg radnog mjesta (europass forma);
b.    ispis iz aplikacije e-Građani: domovnica (podaci o državljanstvu);
c.    ispis iz aplikacije e-Građani: rodni list s OIB-om;
d.    prijepis ocjena ovjeren od strane visokog učilišta s ECTS bodovima za svaki predmet ili preslika dodatka diplomi (diploma supplement), a za pristupnike koji nisu završili studij na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu ili u nekoj od ustanova čiji pravni slijednik je TVZ i ovjereni nastavni plan, sve u izvorniku;
e.    presliku diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu ovjerenu kod javnog bilježnika (ostaje do završetka studija u dosjeu studenta). Pristupnici koji nisu u mogućnosti u navedenim terminima predati potpunu dokumentaciju jer tijekom rujna trebaju još završiti studij imaju obvezu dostave preostalih dokumenata sukladno uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama predprijave;
f.     dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih prema uputama iz Natječaja
g.    dokaz HZMO-a o statusu zaposlenosti, odnosno ostvarenom stažu (priznaje se elektronički dokument preuzet s portala e-Građani);
h.    u slučaju da osoba koja se prijavljuje na razredbeni postupak nije završila studij na teritoriju Republike Hrvatske dužna je dostaviti Rješenje o priznavanju istovrijednosti završne isprave/diplome stečene u inozemstvu kao i potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika.
 
Kriterije za provedbu razredbenog postupka za redovite ili izvanredne studente pojedinog studija možete naći u točci 4 natječaja.

4.     Korak : Razredbeni postupak

Novo: Na stranicama studija specijalizacije informatike objavljena su moguća pitanja za razredbeni ispit. Više na linkovima Računarci i informatičari.

Kriterije za provedbu razredbenog postupka za redovite ili izvanredne studente pojedinog studija možete naći u točci 4 natječaja.
 
Svi studiji osim redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij strojarstva i izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informacijske sigurnosti i forenzike provode razredbeni ispit. Razredbeni ispit se iznimno neće provoditi ako je broj prijavljenih manji od predviđene kvote. Termin razredbenog ispita ili eventualna odluka o neprovođenju razredbenog ispita biti će objavljena ovdje.

Izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informacijske sigurnosti i forenzike – razgovor sa kandidatima:  
Umjesto razredbenog ispita provoditi će se razgovor sa kandidatima u terminu 29.09.2022. (četvrtak) u 17,30 sati, lokacija Vijećnica, Vrbik 8.
 
 
Rezultati razredbenog postupka biti će objavljeni ovdje. Po objavi rezultata rezultata razredbenog postupka biti će objavljen termin za žalbe (u pravilu slijedeći dan). Žalbe se predaju u studentsku službu prema terminu koji je jasno naznačen u objavi rezultata.
Student koji su se kandidirali za redovne studije, a nisu iste uspjeli upisati imaju predviđeni rok u kojem se mogu izjasniti da žele prijeći na izvanredni studij.
Termini po studijima:
Izvanredni specijalistički diplomski stručni studij digitalne ekonomije, redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informatike (moduli: dizajn i multimedija, informatički sustavi, računarski sustavi: programsko inžinjerstvo i računarski sustavi: računalne mreže i sustavi).
–        Termin razredbenog ispita: 24.09.2022.
–        Rezultati razredbenog postupka: 26.09.2022.
–        Rok za žalbe: 27.09.2022. od 15:00-16:00 u studentsku službu INRO odjela (Vrbik 8)
–        Rok za prijelaz sa liste redovni studenti na listu izvanredni studenti: 27.09.2022. do 16h
redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike
–        Termin razredbenog ispita: 23.09.2022. u poslijepodnevnim satima
–        Rezultati razredbenog postupka: 26.09.2022.
–        Rok za žalbe: 27.09.2022. od 15:00-16:00 u studentsku službu ELO odjela (Konavoska 2)
–        Rok za prijelaz sa liste redovni studenti na listu izvanredni studenti: 27.09.2022. do 16h
redovni specijalistički diplomski stručni studij graditeljstva
–        Termin razredbenog ispita: 24.09. u 10h. u učioni VP, Avenija V. Holjevca 15, Zagreb.
–        Rezultati razredbenog postupka: 26.09.2022.
–        Rok za žalbe: 27.09.2022. od 15:00-16:00 u studentsku službu GRO odjela (Av. Većeslava Holjevca 15)
–        Rok za prijelaz sa liste redovni studenti na listu izvanredni studenti: 27.09.2022. do 16h
Novo: Na stranicama studija specijalizacije graditeljstvo  objavljena su moguća pitanja za razredbeni ispit. Više na linku Pitanja_Graditeljstvo
redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij strojarstva
–        Termin razredbenog ispita: nema razredbenog postupka
–        Rezultati razredbenog postupka: 26.09.2022.
–        Rok za žalbe: 27.09.2022. od 14:00-15:00 u studentsku službu STRO odjela (Vrbik 8)
–        Rok za prijelaz sa liste redovni studenti na listu izvanredni studenti: 27.09.2022. do 16h

5.     Korak : Upisi

Upisi se provode u studentskim referadama .
Termini za sve studije:
–        Upisi za sve studente od 28-30.09.2022. od 16:00-19:00 na lokaciji studentske službe (za lokacije vidi korak 4)
Na upise pristupnici su dužni donijeti:
– sve poslane dokumente iz koraka 3 u obliku izvornika
– Dokaz o uplati troška upisa u iznosu od 250kn prema uputi iz natječaja.
– Jednu fotografiju oblika 4x6cm
– Ispis potvrde o prebivalištu iz aplikacije e-građani
– dokaz o uplati prvog dijela školarine (za izvanredne studente)
Kandidati će potpisati ugovor te će im se izdati AAIEdu korisnički račun.

6.     Korak : Pomicanje liste čekanja

Ukoliko po završetku upisa upisna kvota ne bude popunjena upisna rang lista biti će proširena za pristupnike na listi čekanja („ispod crte“). Po završetku upisa donijeti će se odluka o završetku upisa koja će biti objavljena ovdje.
–        Pomicanje liste: 01.10.2022.
Upis studenata sa pomaknute liste 03.10.2022.

7.     Korak : aktivacija korisničkog računa i dolazak na prvo predavanje

Kod kuće prema uputama upisne dokumentacije aktivirajte korisničke račune te pristupite AAIEDU, moj.tvz.hr te ostalim resursima Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Pripazite, postoji rok za aktivaciju lozinke. Ako to ne učinite u zadanom roku morati ćete snositi troškove molbe za reset lozinke u mjesecu rujnu ili listopadu.
 
Nastava počinje 03.10.2022. Točan raspored biti će objavljen najkasnije dan prije početka nastave.

Skip to content