Upis na  redovni/izvanredni stručni diplomski studij:

Navedeni sadržaj odnosi se na akademsku godinu 2024/25 za upis slijedećih studija: izvanredni specijalistički diplomski stručni studij digitalne ekonomije, redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike, redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij graditeljstva ,redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informatike (moduli: dizajn i multimedija, informatički sustavi, računarski sustavi: programsko inženjerstvo i računarski sustavi: računalne mreže i sustavi), redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij informacijske sigurnosti i forenzike i redovni/izvanredni specijalistički diplomski stručni studij strojarstva.

Tehničko veleučilište u Zagrebu upisuje redovne ili izvanredne studente na sve svoje diplomske stručne studije prvi puta isključivo putem Nacionalnog sustava za upis na Visoka učilišta. Sve informacije o uvjetima upisa i kvotama možete pronaći na www.studij.hr.

U slučaju da upisujete sa studija koji je označen kao nesrodan dokumentaciju dodatno dostavite na pripadni e-mail svakog studija (NIJE POTREBNO AKO UPISUJETE SA SRODNOG STUDIJA):

U slučaju da imate dodatnu dokumentaciju prema kojoj po natječaju možete ostvariti dodatna prava morate istu dostaviti na pripadni e-mail svakog studija:

upisi-prvagodina-dipl-digitalnaekonomija@tvz.hr , studentska služba: Vrbik 8a, Zagreb za izvanredni stručni diplomski studij digitalne ekonomije

upisi-prvagodina-dipl-elektrotehnika@tvz.hr , studentska služba: Konavoska 2, Zagreb za redovni/izvanredni stručni diplomski studij elektrotehnike

upisi-prvagodina-dipl-graditeljstvo@tvz.hr , studentska služba: Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb za redovni/izvanredni stručni diplomski studij graditeljstva

upisi-prvagodina-dipl-informatika@tvz.hr , studentska služba: Vrbik 8a, Zagreb za redovni/izvanredni stručni diplomski studij informatike (moduli: dizajn i multimedija, informatički sustavi, računarski sustavi: programsko inženjerstvo i računarski sustavi: računalne mreže i sustavi)

upisi-prvagodina-dipl-isdf@tvz.hr , studentska služba: Vrbik 8a, Zagreb za izvanredni stručni diplomski studij informacijske sigurnosti i forenzike

upisi-prvagodina-dipl-strojarstvo@tvz.hr , studentska služba: Vrbik 8a, Zagreb za redovni/izvanredni stručni diplomski studij strojarstva

Informacije o terminu razredbenog postupka za studije za koje je predviđen biti će objavljene na www.tvz.hr.

NAPOMENA STUDENTIMA:

Budući je samo jedan upisni rok za upis na diplomske studije u akademskoj godini 2024./2025. preporuka je studentima koji se prijave na redoviti studij da se prijave i na izvanredni jer u slučaju da ne  ostvare pravo upisa na redoviti studij, neće moći upisati izvanredni ako isti nisu prijavili.


1.     Korak: studij.hr

Provjerite da li se na nalazite na konačnoj listi za upis na studij Tehničkog veleučilišta u Zagrebu u Nacionalnom sustavu za upis. Zapišite dodijeljeni upisni broj.

2.     Korak: kako dobivate potrebne dokumente

Iz aplikacije e-građanin izvucite i ispišite:
Domovnicu (podaci o državljanstvu)
Rodni list sa OIB (podaci iz matice rođenih)
Potvrdu o prebivalištu (MUP)
Pribavite diplomu o završenom prijediplomskom studiju (originali)
Ako niste još dobili diplomu ili svjedodžbu od srednje škole istu ćete dostaviti kada je dobijete u dogovoru sa studentskom službom studija koji upisujete (na upisima treća faza).
Napravite fotografiju (4cmx6cm) – potrebna je samo jedna
Fotografiju će trebati nalijepiti na matični list u drugoj fazi upisa
Uplatite troškove upisa u iznosu od 50,00EUR
Primjer HUB-3 uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr   (Korisnički račun: gost, lozinka: OIB pristupnika). Potrebno je izabrati ispravan studij u gornjem lijevom kutu i odabrati nastava-izgled uplatnica pod naslovom: troškovi upisa akademske godine.

Pročitajte natječaj za upis: (natječaj_2425.pdf) , odluku o školarinama: školarine2425.pdf i predložak ugovora o studiranju (naročito članak 3) ugovor_o_studiranju.pdf. Važan dokument za proces studiranja je Pravilnik o studiranju (link: Pravilnik-o-studiranju.pdf).
 
 

3.     Korak: pratite ovu stranicu

Ovdje će biti objavljene konačne rang liste koje će sadržavati OIB pristupnika te termin i lokaciju kada mora doći na upise. Na ovoj stranici će također biti objavljene odluke o završetku upisa ili eventualnim slobodnim mjestima u jesenkom roku.
 
U navedenom terminu morate doći osobno* na upise. Dodjela termina omogućava sprječavanje gužvi i bržu obradu podataka.
Pristupnici koji ne dođu na upise smatraju se da su odustali te se u sustavu prijavljuje slobodno mjesto za jesenski rok.
 
*Umjesto pristupnika osobno može doći roditelj ili netko drugi, ali tada student neće dobiti Xicu do 11 mjeseca obzirom da se opunomoćenik ne može slikati za X-icu na upisima. 
U slučaju dolaska jednog od roditelja ili punoljetne sestre/brata pristupnika nije potrebna punomoć već samo kopija osobne iskaznice pristupnika i roditelja/brata/sestre.
U slučaju da umjesto pristupnika dolazi treća osoba ista može izvršiti upis samo uz punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika. U punomoći je potrebno navest ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje te za koga se punomoć sastavlja, zamjena opunomoćene osobe nije moguća. Svrha punomoći je „provedba svih koraka upisa pristupnika na prvu godinu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu“ Opunomoćenik je dužan izvijestiti pristupnika o svim materijalima i dokumentaciji koje je preuzeo te mu predati podatke za aktivaciju korisničkog imena i lozinke za AAIEDU sustav. Pristupnik je dužan prije davanja privole pročitati i biti suglasan sa natječajem za upis i tekstom ugovora o studiranju.
 
Lokacije su :
Informatika, računarstvo, strojarstvo, mehatronika: Vrbik 8, Zagreb
Elektrotehnika: Konavoska 2 , Zagreb
Graditeljstvo: Avenija Većeslava Holjevca 15, Zagreb

4.     Korak : dolazak u terminu na lokaciju

Korak A – preuzimanje ugovora i ostale upisne dokumentacije
Korak B  – Popunjavanje upisne dokumentacije (predviđen je prostor)
Korak C – predaja dokumentacija, provjera dokumenata i odradba upisa
Korak D – Slikanje za X-icu*
 
*Koraku D mogu pristupiti samo studenti koji u koraku C obave upis obavljen u cijelosti , što znači da imaju svu dokumentaciju, dokaz o uplati troškova upisa i dokaz o uplati prve rate školarine. U slučaju da nešto nije dostavljeno pristupnik dogovara termin sa studentskom službom za dostavu te pristupa slikanju u 9 mjesecu pri čemu će X-ica biti dostupna u 11 mjesecu.
 

5.     Korak : aktivacija korisničkog računa i dolazak na predavanje

Kod kuće prema uputama upisne dokumentacije aktivirajte korisničke račune te pristupite AAIEDU, moj.tvz.hr te ostalim resursima Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Pripazite postoji rok za aktivaciju lozinke. Ako to ne učinite u zadanom roku morati ćete snositi troškove molbe za reset lozinke u mjesecu rujnu ili listopadu.
 
Uvodno predavanje za brucoše biti će organizirano u petak neposredno prije početka nastave ili u ponedjeljak (prvi dan nastave) odvojeno za pojedine studije. Točan termin biti će objavljen na moj.tvz.hr krajem mjeseca rujna po izradi rasporeda nastave za sve studente. Ako Vam nije aktivan korisnički račun na moj.tvz.hr možete vidjeti raspored sati ako se ulogirate kao korisnik sa korisničkim imenom gost i lozinkom koja sadrži Vaš OIB.

Skip to content