Aplikacija za pred prijave na web adresi izvanredni.tvz.hr će zbog tehničkih razloga biti otvorena od 10.8.2020. u 00.01 sati. Svi ostali datumi ostaju nepromijenjeni, a daljnje obavijesti će biti objavljene na ovoj stranici.

 

Objavljen je natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2020./2021. Detalje natječaja možete pronaći u dokumentu ispod.

 

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU ĆE UPISE U PRVU GODINU SVIH PREDDIPLOMSKIH STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021., A KOJI SU OBJAVLJENI NATJEČAJEM ZA UPIS, OBAVLJATI ISKLJUČIVO ONLINE PUTEM PREMA OBJAVLJENIM DOKUMENTIMA S KORACIMA UPISA.

 

Natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2020./2021.

Odluka o visini školarina za preddiplomske studije u akademskoj godini 2020./2021.

 

Preporuka kandidatima za pripremu za upise:

  • ažurirajte kontakt podatke (e-mail adresa, fizička adresa, brojevi telefona,…) u svome korisničkom profilu na www.postani-student.hr
  • sukladno natječaju prikupite sve potrebne dokumente
  • objava rang lista za upis će biti u četvrtak 17.9.2020. najkasnije do 12 sati

Uvodno predavanje za studente prve godine preddiplomskog stručnog studija graditeljstva

Dana 5.10.2020. održat će se uvodno predavanje na lokaciji A.V. Holjevca 15 u dva termina, u velikoj predavaonici (VP) u prizemlju.

 

Raspored studenata po prezimenima:

9:00 studenti prezimena A-L

10,30 studenti prezimena M-Ž

 

Prilikom dolaska na lokaciju potrebno je predati ispunjenu izjavu koja je priložena u posebnom dokumentu.

 

Obavezno je nošenje zaštitnih maski te pridržavanja epidemioloških mjera koje se provode na lokaciji.

 

Izjava studenti

Uvodno predavanje za brucoše Informatičko-računarskog odjela

Obavijest o uvodnom predavanju dostupna je na moj.tvz.hr.

 

Potrebno je u gornjem lijevom kutu izabrati adekvatni studij (redovni/izvanredni informatike/računarstva) te odabrati opciju nastava->o studiju.

 

Navedenom sadržaju možete pristupiti sa korisničkim imenom i lozinkom: gost/gost ako još niste dobili AAIEDU autentifikacijske podatke @tvz.hr u postupku upisa.

Uvodno predavanje za studente prve godine preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnike

Poštovani studenti prve godine preddiplomskih stručnih studija elektrotehnike,

 

Uvodno predavanje za studente prve godine preddiplomskih stručnih studija Elektrotehnike održat će se u petak 2. listopada 2020. g. u 13:00 sati online pomoću aplikacije Microsoft Teams. Molimo vas da na svoja računala instalirate aplikaciju (preporučamo) ili se prijavite putem svog preglednika s korisničkim podacima TVZ-a (AAI@edu) koje ste dobili prilikom upisa.

 

Timu se možete pridružiti pomoću koda: 73hw7xf

pod izbornikom desno –gore: „Join or create tim“

ili preko poveznice:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad2f7c942dae4407480bdcc78e2e1ac50%40thread.tacv2/conversations?groupId=85aca91d-6e92-48cd-b931-93f480bca259&tenantId=814821e7-746e-4bf7-a5e7-6cfb0a0d05ec

 

i zatražite pristup timu.

 

Nakon pristupa timu moći ćete se priključiti sastanku (Uvodnom predavanju) u zakazano vrijeme. Na samom predavanju dati ćemo vam dodatne upute i informacije potrebne za uspješan početak akademske godine.

Uvodno predavanje za studente prve godine preddiplomskih stručnih studija Mehatronike i Strojarstva

Poštovani studenti prve godine preddiplomskih stručnih studija Mehatronike i Strojarstva,

 

Uvodno predavanje za studente prve godine preddiplomskih stručnih studija Mehatronike i Strojarstva održat će se u petak 2. listopada 2020. u 18:00 sati online pomoću aplikacije Microsoft Teams. Molimo vas da na svoja računala instalirate aplikaciju (preporučamo) ili se prijavite putem svog preglednika s korisničkim podacima TVZ-a koje ste dobili prilikom upisa. Nakon toga otvorite sljedeću poveznicu na tim studenata prve godine preddiplomskih stručnih studija Mehatronike i Strojarstva:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac1dc7c1c6738418cbaf83b8151ba7bf1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e2f03c02-b57d-48c0-8711-49c055a7bc2b&tenantId=814821e7-746e-4bf7-a5e7-6cfb0a0d05ec

 

i zatražite pristup u tim. Nakon odobrenja pristupa timu moći ćete se priključiti sastanku (Uvodnom predavanju) u zakazano vrijeme. Na samom predavanju dat ćemo vam dodatne upute i informacije potrebne za uspješan početak akademske godine.

RANG LISTE I KORACI ZA UPIS U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA – IZVANREDNI STUDENTI S RAZREDBENOG POSTUPKA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

Elektrotehnika

 

Izvještaj s provedenog II. upisnog roka – državna matura – Središnji prijavni ured

Rang lista za upis na Izvanredni preddiplomski studij elektrotehnike – razredbeni postupak

Odluka o kriterijima dodjele bodova za radni staž u struci

 

Žalbeni rok traje do ponedjeljka 28.9.2020. u 17 sati, a žalbe se predaju mailom na prijavnu mail adresu. Upisi će se odvijati u utorak 29.9.2020., na način da će tijekom utorka kandidati na svoje e-mail adrese dobiti upisnu dokumentaciju s uputama o daljnjem postupanju.

 

 

 

Graditeljstvo

 

Konačna rang lista za upis na Izvanredni preddiplomski studij graditeljstva – razredbeni postupak

 

Privremena rang lista za upis na Izvanredni preddiplomski studij graditeljstva – razredbeni postupak

 

 

 

Informatika

 

 

 

Mehatronika

 

Izvještaj s provedenog II. upisnog roka – Mehatronika – državna matura – Središnji prijavni ured

Rang lista za upis na Izvanredni preddiplomski studij mehatronike – razredbeni postupak

 

Žalbeni rok traje do ponedjeljka 28.9.2020. u 17 sati, a žalbe se predaju mailom na prijavnu mail adresu. Upisi će se odvijati u utorak 29.9.2020., na način da će tijekom utorka kandidati na svoje e-mail adrese dobiti upisnu dokumentaciju s uputama o daljnjem postupanju.

 

 

 

Računarstvo

 

 

 

Strojarstvo

 

Izvještaj s provedenog II. upisnog roka – Strojarstvo – državna matura – Središnji prijavni ured

Rang lista za upis na Izvanredni preddiplomski studij strojarstva – razredbeni postupak

 

Žalbeni rok traje do ponedjeljka 28.9.2020. u 17 sati, a žalbe se predaju mailom na prijavnu mail adresu. Upisi će se odvijati u utorak 29.9.2020., na način da će tijekom utorka kandidati na svoje e-mail adrese dobiti upisnu dokumentaciju s uputama o daljnjem postupanju.

Rang liste za upis studenata u prvu godinu izvanrednih preddiplomskih stručnih studija - II. UPISNI ROK
- prijave preko www.postani-student.hr (Središnji državni ured)
Koraci upisa u II. upisnom roku za upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija. – revizija 2 – od 17.9.2020. – prijave preko www.postani-student.hr (Središnji državni ured)

 

Konačna rang lista Izvanrednog preddiplomskog stručnog studija elektrotehnike za akademsku godinu 2020./2021. – prijave preko www.postani-student.hr (Središnji državni ured)

Konačna rang lista Izvanrednog preddiplomskog stručnog studija graditeljstva za akademsku godinu 2020./2021. – prijave preko www.postani-student.hr (Središnji državni ured)

Konačna rang lista Izvanrednog preddiplomskog stručnog studija informatika – Elektroničko poslovanje za akademsku godinu 2020./2021. – prijave preko www.postani-student.hr (Središnji državni ured)

Konačna rang lista Izvanrednog preddiplomskog stručnog studija informatika – Informatički dizajn za akademsku godinu 2020./2021. – prijave preko www.postani-student.hr (Središnji državni ured)

Konačna rang lista Izvanrednog preddiplomskog stručnog studija informatika – Organizacija i informatizacija ureda za akademsku godinu 2020./2021. – prijave preko www.postani-student.hr (Središnji državni ured)

Konačna rang lista Izvanrednog preddiplomskog stručnog studija mehatronike za akademsku godinu 2020./2021. – prijave preko www.postani-student.hr (Središnji državni ured)

Konačna rang lista Izvanrednog preddiplomskog stručnog studija računarstva za akademsku godinu 2020./2021. – prijave preko www.postani-student.hr (Središnji državni ured)

Konačna rang lista Izvanrednog preddiplomskog stručnog studija strojarstva za akademsku godinu 2020./2021. – prijave preko www.postani-student.hr (Središnji državni ured)

PREDLOŠCI FOTOGRAFIJE LICA I FOTOGRAFIJE POTPISA ZA POTREBE IZRADE STUDENTSKE ISKAZNICE
KONTAKT PODACI STUDENTSKE SLUŽBE TVZ-a

Informatika: ivana.lesar@tvz.hr, dlezaic1@tvz.hr, blozanci1@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 944

 

Računarstvo: ivana.lesar@tvz.hr, dlezaic1@tvz.hr, blozanci1@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 943

 

Elektrotehnika: maja.kordej@tvz.hrdvelan@tvz.hr, mkopjar@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 320;  + 385 (0)1 5595 321

 

Graditeljstvo: lzovko@tvz.hr, iva.rebic@tvz.hr, ivana.novak@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5595 451; +385 (0)1 5595 465; +385 (0)1 5595 467

 

Mehatronika: vmerlic@tvz.hr, nbozic@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945

 

Strojarstvo: vmerlic@tvz.hr, nbozic@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945