Pravo upisa i način studiranja

Preddidiplomski stručni studij može upisati osoba koja je završila odgovarajuću srednju školu u trajanju od najmanje 4 godine i koja je stekla pravo upisa temeljem državne mature za osobe kojoj su iste mogle pristupiti, odnosno razredbenog postupka za osobe koje nisu.

 

Svi studenti na nekom od studija visokih učilišta tijekom studiranja jednom imaju pravo prijelaza. Prijelaz je moguć isključivo prije početka zimskog semestra, a o njemu odlučuje prodekan za nastavu i studente na temelju molbe koja se predaje u studentsku službu.

Obavijesti o završetku upisa
KONAČNE RANG LISTE IZVANREDNIH PREDDIPLOMSKIH STUDIJA (jesenski rok)

 

*Napomena: upis za izvanredne preddiplomske studije informatike i računarstva održat će se 26. rujna u 16:00 sati u prizemlju Vrbika 8.

Obavijesti o jesenskom roku upisa

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Vrbik 8, URL: https://www.tvz.hr

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13), članka 93. i 94. Statuta Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, sukladno Odluci Stručnog vijeća Veleučilišta o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2018./19., te odluci Upravnog vijeća o visini školarine, Tehničko veleučilište u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU IZVANREDNIH PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA

u akademskoj godini 2018./19.

UPISNE KVOTE IZVANREDNIH STUDIJA
 TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
 Plan upisa u akademsku godinu 2018/2019 (IZVANREDNI STUDIJI).
 TROGODIŠNJI IZVANREDNI PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI (Baccalaureus struke)
 Studij izvanredni studenti
 1.  PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE

smjerovi: Automatizacija i procesno računarstvo, Energetska elektrotehnika, Komunikacijska i računalna tehnika

 60
 2.  PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ GRADITELJSTVA

smjerovi: Građevinsko poduzetništvo, Niskogradnja, Okoliš u graditeljstvu, Visokogradnja

60
 3.  PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMATIKE

smjerovi: lnformatički dizajn (30), Elektroničko poslovanje (25), Organizacija I informatizacija ureda (30)

 85
 4.

 PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MEHATRONIKE

smjerovi: lndustrijska mehatronika i mjeriteljstvo

 60
 5. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVA

smjerovi: Programsko inženjerstvo, lnženjerstvo računalnih sustava i mreža

80
 6.  PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ STROJARSTVA  60
 UKUPNO PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI  405
1. UVJETI, KRITERIJI I POSTUPAK PRIJAVE I UPISA NA TROGODIŠNJE IZVANREDNE PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE

Za kandidate koji su položili državnu maturu i prijavili su se putem Središnjeg prijavnog ureda => 1.1.

 

Za kandidate koji su polozili državnu maturu, ali se nisu prijavili putem Središnjeg prijavnog ureda i za kandidate koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije uvođenja državne mature => 1.2.

 

1.1. Uvjeti prijave i kriteriji upisa za kandidate koji su položili državnu maturu i prijavili su se putem Središnjeg prijavnog ureda Tehničko veleučilište u Zagrebu prihvatilo je državnu maturu za upis studenata na svoje izvanredne studijske programe stručnih studija, počevši od akademske godine 2016./17. Rang-liste za upis na studij sastavlja Središnji prijavni ured (www.studij.hr) prema bodovima koje prijavljeni kandidati ostvare na temelju sljedećih kriterija:

 

a) Uspjeh u srednjoj školi

b) Položeni ispiti na državnoj maturi (osnovna razina)

c) Dodatna učenikova postignuća

 

Maksimalan broj bodova, koje prijavljeni kandidati mogu ostvariti u svim studijskim programima, je 1000. Rang-lista prijavljenih kandidata za upis sastavlja se pri Središnjem prijavnom uredu (www.studiji.hr) prema sustavu bodovanja koji je objavljen na WEB stranicama Postani student Link na WEB stranicu: https://www.postani-student.hr/Ucilista/Nositelji.aspx

 

1.2. Uvjeti prijave i kriteriji upisa za kandidate koji su položili državnu maturu, ali se nisu prijavili putem Središnjeg prijavnog ureda i za kandidate koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije uvođenja državne mature

 

Rang-liste za upis na studij sastavlja Povjerenstvo određeno Odlukom za povjerenstva za upise u ak. god. 2018./19. prema bodovima koje prijavljeni kandidati steknu putem razredbenog postupka, a na temelju sljedećih kriterija:

 

a) Uspjeh u srednjoj školi

b) Vrednovanje radnog staža u struci

c) Dodatna učenikova postignuća

 

Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 400 bodova
Na temelju vrednovanja radnog staža u struci do 200 bodova
Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

Pristupnici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima znanja koja se provode pod nadzorom visokih učilišta odnosno državne stručne organizacije ili su sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi znanja tijekom srednje škole iz područja važnog za studij na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, imaju pravo neposrednog upisa u razredbenom roku. Takvi pristupnici pri prijavi prilažu potvrdu mjerodavnog tijela (izvornik, ovjereni prijevod ili ovjerenu presliku).

izravan upis

 

Specifični kriteriji upisa na trogodišnje izvanredne preddiplomske stručne studije su:

 

Elektrotehnika

 

Uspjeh postignut u srednjoj školi

 

Temeljem uspjeha postignutog u srednjoj školi kandidat može ostvariti maksimalno 400 bodova kako slijedi:

 

Prvi razred Drugi razred Treći razred Četvrti razred Ukupno
Matematika Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Fizika Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Informatika ili stručni predmet Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Strani jezik (engleski ili njemački) Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Prosjek ocjena na kraju školske godine Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Maksimalno 100 bodova Maksimalno 100 bodova Maksimalno 100 bodova Maksimalno    100 bodova Maksimalno 400 bodova

 

Napomene: Ako je pristupnik pohađao i informatiku i neki od stručnih predmeta elektrotehnike, u izračun ulazi onaj predmet koji pristupniku donosi više bodova. Ako je pristupnik pohađao i engleski i njemački jezik, u izračun ulazi onaj jezik koji pristupniku donosi više bodova. Ako pristupnik nije slušao neki od navedenih predmeta, treba unijeti ocjenu nula (0).

 

Radni staž u struci

 

Temeljem radnog staža u elektrotehničkoj struci, pristupnik može ostvariti maksimalno 200 bodova. Kriteriji za ostvarivanje ovih bodova su:

 • Relevantnost radnog staža (0-100 bodova).
 • Trajanje radnog staža (0-100 bodova).

 

Odluku o broju bodova postignutog temeljem radnog staža u struci donosi Povjerenstvo za upis.

 

 

Graditeljstvo

 

Uspjeh postignut u srednjoj školi

 

Temeljem uspjeha postignutog u srednjoj školi kandidat može ostvariti maksimalno 400 bodova kako slijedi:

Prvi razred Drugi razred Treći razred Četvrti razred Ukupno
Matematika Ocjena x 7 Ocjena x 7 Ocjena x 7 Ocjena x 7  Max 80 bodova
Fizika Ocjena x 7 Ocjena x 7 Ocjena x 7 Ocjena x 7  Max 80 bodova
Strani jezik Ocjena x 2 Ocjena x 2 Ocjena x 2 Ocjena x 2  Max 80 bodova
Prosjek ocjena na kraju školske godine Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Maksimalno 100 bodova Maksimalno 100 bodova Maksimalno 100 bodova Maksimalno    100 bodova Maksimalno 400 bodova

 

Napomene: Ako je pristupnik pohađao u jednoj godini više stranih jezika ili više predmeta iz područja matematike i fizike, u izračun ulazi prosječna ocjena iz svih predmeta pojedinog područja (strani jezici, matematika ili fizika). Ako pristupnik u jednoj godini nije slušao neki od navedenih predmeta, treba unijeti ocjenu nula (0).

 

Radni staž u struci

 

Temeljem radnog staža u graditeljstvu, pristupnik može ostvariti maksimalno 200 bodova (gdje bodovi ostvareni po bilo kojem od kriterija ne mogu biti međusobno zbrajani). Kriteriji za ostvarivanje ovih bodova su:

 • svaka godina radnog staža nosi 20 bodova (do maksimalno 200 bodova)
 • ili položen stručni ispit za poslove prostornog uređenja i graditeljstva (maksimalnih 200 bodova)

 

Odluku o broju bodova postignutog temeljem radnog staža u struci donosi Povjerenstvo za upis.

 

 

lnformatika i Računarstvo

 

Uspjeh postignut u srednjoj školi

Temeljem uspjeha postignutog u srednjoj školi kandidat može ostvariti maksimalno 400 bodova kako slijedi:

Prvi razred Drugi razred Treći razred Četvrti razred Ukupno
Matematika Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Fizika Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Informatika Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Engleski jezik Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Prosjek ocjena na kraju školske godine Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Maksimalno 100 bodova Maksimalno 100 bodova Maksimalno 100 bodova Maksimalno    100 bodova Maksimalno 400 bodova

 

Radni staž u struci

 

Temeljem radnog staža u struci, pristupnik može ostvariti maksimalno 200 bodova. Kriteriji za ostvarivanje ovih bodova su:

 • Relevantnost radnog staža (0-100 bodova).
 • Trajanje radnog staža (0-100 bodova).

 

Odluku o broju bodova postignutog temeljem radnog staža u struci donosi Povjerenstvo za upis.

 

 

Mehatronika

 

Uspjeh postignut u srednjoj školi

 

Temeljem uspjeha postignutog u srednjoj školi kandidat može ostvariti maksimalno 400 bodova kako slijedi:

Prvi razred Drugi razred Treći razred Četvrti razred Ukupno
Matematika Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Fizika Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Informatika ili stručni predmet strojarstva, elektrotehnike ili računarstva Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Strani jezik (engleski ili njemački) Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Prosjek ocjena na kraju školske godine Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Maksimalno 100 bodova Maksimalno 100 bodova Maksimalno 100 bodova Maksimalno    100 bodova Maksimalno 400 bodova

 

Napomene: Ako je pristupnik pohađao i informatiku i neki od stručnih predmeta strojarstva, elektrotehnike ili računarstva u izračun ulazi onaj predmet koji pristupniku donosi više bodova. Ako je pristupnik pohađao i engleski i njemački jezik, u izračun ulazi onaj jezik koji pristupniku donosi više bodova. Ako pristupnik nije slušao neki od navedenih predmeta, treba unijeti ocjenu nula (0).

 

Radni staž u struci

Temeljem radnog staža u struci, pristupnik može ostvariti maksimalno 200 bodova. Kriteriji za ostvarivanje ovih bodova su:

 • Relevantnost radnog staža (0-100 bodova).
 • Trajanje radnog staža (0-100 bodova).

 

Odluku o broju bodova postignutog temeljem radnog staža u struci donosi Povjerenstvo za upis.

 

 

Strojarstvo

 

Uspjeh postignut u srednjoj školi

 

Temeljem uspjeha postignutog u srednjoj školi kandidat može ostvariti maksimalno 400 bodova kako slijedi:

Prvi razred Drugi razred Treći razred Četvrti razred Ukupno
Matematika Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Fizika Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Informatika ili stručni predmet strojarstva, elektrotehnike ili računarstva Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Strani jezik (engleski ili njemački) Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Prosjek ocjena na kraju školske godine Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4 Ocjena x 4  Max 80 bodova
Maksimalno 100 bodova Maksimalno 100 bodova Maksimalno 100 bodova Maksimalno    100 bodova Maksimalno 400 bodova

 

Napomene: Ako je pristupnik pohađao i informatiku i neki od stručnih predmeta strojarstva, elektrotehnike iii računarstva u izračun ulazi onaj predmet koji pristupniku donosi više bodova. Ako je pristupnik pohađao i engleski i njemački jezik, u izračun ulazi onaj jezik koji pristupniku donosi više bodova. Ako pristupnik nije slušao neki od navedenih predmeta, treba unijeti ocjenu nula (0).

 

Radni staž u struci

 

Temeljem radnog staža u struci, pristupnik može ostvariti maksimalno 200 bodova. Kriteriji za ostvarivanje ovih bodova su:

 

 • Relevantnost radnog staža (0-100 bodova).
 • Trajanje radnog staža (0-100 bodova).

 

Odluku o broju bodova postignutog temeljem radnog staža u struci donosi Povjerenstvo za upis. Sve detalje o razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti na adresama odjela, prilikom prijave na http://www.tvz.hr/upisi/strucni-izvanredni/

2. POSTUPAK PRIJAVE I UPISA NA TROGODIŠNJE IZVANREDNE PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE

Za kandidate koji su položili državnu maturu i prijavili su se putem Središnjeg prijavnog ureda -> 2.1.

 

Za kandidate koji su položili državnu maturu, ali se nisu prijavili putem Središnjeg prijavnog ureda i za kandidate koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije uvođenja državne mature -> 2.2.

2.1. Postupak upisa za kandidate koji su položili državnu maturu i priiavili su se putem Središnjeg prijavnog ureda

Pravo na upis imaju pristupnici koji se nalaze na rang listi utvrđenoj od strane Središnjeg prijavnog ureda, do popune upisne kvote. Upisi se provode prema konačnoj rang listi objavljenoj od 16. srpnja 2018. g. za I. upisni rok, odnosno 19. rujna 2018. za II. upisni rok. Rang liste studenata koji imaju pravo na upis na pojedini stručni studij zajedno s pozivom na upis bit će objavljene i na internet stranici željenog studija te na oglasnim pločama 16. srpnja 2018. za I. upisni rok, odnosno 19. rujna 2018. za II. upisni rok.

 

I. upisni rok: je 18., 19. i 20. srpnja 2018. od 9 do 12 sati (srijeda, četvrtak i petak).

 

Predaja preuzetih ugovora s upisa za I. upisni rok – 3. i 4. rujna 2018. od 9 do 12 sati pristupnici vraćaju potpisan primjerak ugovora o studiranju kao i dokaz o uplati troškova školarine.

 

II. upisni rok: studiji koji ne popune upisnu kvotu do 1. rujna 2018., upisuju studente prema rang listi dostavljenoj od Središnjeg prijavnog ureda 19. rujna 2018. Upisi se vrše 21. rujna 2018. od 9 do 13 sati.

 

Predaja preuzetih ugovora s upisa za 11. upisni rok – 15. i 16. listopada 2018. od 16:00 do 18:00 sati pristupnici vraćaju potpisan primjerak ugovora o studiranju kao i dokaz o uplati troškova školarine.

 

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u predviđenom terminu se nisu upisali, gube pravo na upis.

 

Za upis se obvezno prilažu:

a) ispis iz aplikacije e-građani-domovnica ( podaci o državljanstvu);

b) ispis iz aplikacije e-građani rodni list s OIB-om;

c) svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i potvrda o položenom ispitu državne mature (ako pristupnik nije dobio potvrdu do dana upisa, dostavit će je Studentskoj službi TVZ najkasnije do 21. rujna 2018. g.). Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (Zagreb, Donje svetice 38);

d) dokaz o uplati troškova upisa u visini od 250 kn — uplaćenih prema uputama pod točkom 3.;

e) kopija osobne iskaznice uz predočenje originala;

f) jedna fotografija (4 cm x 6 cm).

 

Napomena:

U Potvrde navedene pod a) i b) Veleučilište će nastojati izvršiti uvid putem aplikacije, ukoliko isto bude moguće. Prijave bez kompletne dokumentacije neće se razmatrati. Naknadno dostavljeni dokumenti neće se uvažiti.

2.2. Postupak prijave i upisa za kandidate koji su položili državnu maturu, ali se nisu prijavili putem Središnjeg prijavnog ureda i za kandidate koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije uvođenja državne mature

Postupak prijave i dokumentacija za prijavu

 

Prijave za razredbeni postupak pristupnici započinju:

 

 • elektroničkim putem od 23. srpnja u 00:01 sati do 14. rujna 2018. u 23:59 http://izvanredni.tvz.hr/ (preduvjet za predaju dokumentacije i upis)

 

Dokumentacija se zaprima 17. i 18. rujna 2018. od 16 do 19 sati.

Dokumenti potrebni za prijavu predaju se u studentskim službama, na adresama navedenim u točki 3. natječaja.

Dokumenti potrebni za pismenu prijavu (nužno prethodno odraditi prijavu elektroničkim putem):

 

a) ispis iz aplikacije e-građani-domovnica ( podaci o državljanstvu);

b) ispis iz aplikacije e-građani – rodni list s OIB-om;

c) svjedodžba o završnom radu ili maturi i svjedodžbe svih razreda srednje škole. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (Zagreb, Donje Svetice 38 );

d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250 kn – uplaćenih prema uputama pod točkom 3.;

e) dokaz za ostvarenje eventualnih posebnih prava kod upisa (natjecanja … );

f) životopis (Europass);

g) potvrda o ostvarenom radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

 

Napomena:
U Potvrde navedene pod a) i b) Veleučilište će nastojati izvršiti uvid putem aplikacije, ukoliko isto bude moguće. Prijave bez kompletne dokumentacije neće se razmatrati. Naknadno dostavljeni dokumenti neće se uvažiti.

 

Rezultati razredbenog postupka objavljuju se 24. rujna 2018. u 19 sati na http://www.tvz.hr

 

Žalba na razredbeni postupak moći će se podnijeti u pisanom obliku naslovljeno na Povjerenstvo za razredbeni postupak u utorak, 25. rujna 2018. godine, od 14,00 do 15,00 sati.

 

Žalba se predaje u nadležnu studentsku službu stručnog studija TVZ-a:

 • Konavoska 2 (Elektrotehnika)
 • Avenija Većeslava Holjevca 15 (Graditeljstvo)
 • Vrbik 8 (prizemlje) (lnformatika)
 • Vrbik 8 (prizemlje) (Mehatronika)
 • Vrbik 8 (prizemlje) (Strojarstvo)
 • Vrbik 8 (prizemlje) (Računarstvo)

 

Odgovor na žalbu pristupnik može preuzeti 26. rujna 2018. godine, od 14,00 do 15,00 sati, na istoj lokaciji.

 

 

Postupak upisa i dokumentacija za upis

 

Pravo na upis imaju pristupnici koji su prešli razredbeni prag, prema redoslijedu na rang listi, do ispunjenja upisne kvote. Ako je broj pristupnika koji su prešli razredbeni prag veći od upisne kvote, lista se dijeli na “listu s pravom direktnog upisa” i “listu čekanja”.

 

Upisi se provode u dva dijela:

 

I) 26. i 27. rujna 2018. od 16:00 do 18:00 sati pristupnici preuzimaju ugovore o studiranju.

II) 15. i 16. listopada 2018. od 16:00 do 18:00 sati pristupnici vraćaju potpisan primjerak ugovora o studiranju kao i dokaz o uplati troškova školarine.

 

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku nisu preuzeli ugovor, gube pravo na upis.
Ako do kraja datuma naznačenih za preuzimanje ugovora (pod I) upisna kvota studija ne bude popunjena, upisna rang-lista bit ce proširena 28. rujna 2018. u 9:00 sati na pristupnike na “listi čekanja”, te će se temeljem te liste vršiti upis.

 

Upisi s ,,liste čekanja” se provode u dva dijela:

 

I) 01. listopada 2018. od 16:00 do 18:00 sati pristupnici preuzimaju ugovore o studiranju

II) 15. i 16. listopada 2018. od 16:00 do 18:00 sati pristupnici vraćaju potpisan primjerak ugovora o studiranju kao i dokaz o uplati troškova školarine.

 

Uz izvorne dokumente koje su pristupnici dostavili tijekom prijave na Natječaj, za upis obavezno se dostavljaju (prema objavljenim koracima upisa uz Rang liste):

 

a) kopija važeće osobne iskaznice uz predočenje originala,

b) jedna fotografija (4 cm x 6 cm),

c) dokaz o uplati troškova upisa u visini od 250 kn,

d) dokaz o uplati školarine (1. rata, prvi semestar)

3. ADRESE NA KOJIMA SE VRŠE UPISI I PODACI O PLAĆANJU

3.1 ZA STUDIJ ELEKTROTEHNIKE

TVZ- ELEKTROTEHNIČKI ODJEL, Zagreb, Konavoska 2, tel. 01/5595 320.
TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «108-OIB-2». Opis plaćanja: «ELO, troškovi razredbenog postupka»

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «108-OIB-3». Opis plaćanja: «ELO, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

 

 

 

3.2 ZA STUDIJ GRADITELJSTVA

TVZ- GRADITELJSKI ODJEL, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 15, tel. 01/5595 465.

TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «205-OIB-2». Opis plaćanja: «GRO, troškovi razredbenog postupka»

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «205-OIB-3». Opis plaćanja: «GRO, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

 

 

 

3.3 ZA STUDIJ INFORMATIKE

TVZ- INFORMATIČKO-RAČUNARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje), tel. 01/5603 944.
TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «302-OIB-2». Opis plaćanja: «INFO, troškovi razredbenog postupka»

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «302-OIB-3». Opis plaćanja: «INFO, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

 

 

 

3.4 ZA STUDIJ MEHATRONIKE

TVZ- STROJARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje), tel. 01/5603 945.
TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «604-OIB-2». Opis plaćanja: «MEH, troškovi razredbenog postupka»

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «604-OIB-3». Opis plaćanja: «MEH, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

 

 

 

3.5 ZA STUDIJ RAČUNARSTVA

TVZ- INFORMATIČKO-RAČUNARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje), tel. 01/5603 943.
TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «400-OIB-2». Opis plaćanja: «RAČ, troškovi razredbenog postupka»

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «400-OIB-3». Opis plaćanja: «RAČ, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

 

 

 

3.6 ZA STUDIJ STROJARSTVA

TVZ- STROJARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje), tel. 01/5603 945.
TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «663-OIB-2». Opis plaćanja: «STRO, troškovi razredbenog postupka»

 

TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «663-OIB-3». Opis plaćanja: «STRO, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

4. UPISNINE, ŠKOLARINE, OSTALE OBAVIJESTI

Visina školarine utvrđuje se temeljem ODLUKE Upravnog vijeća, prema broju upisanih ECTS bodova, sukladno studijskom programu.

 

Cijena jednog ECTS boda utvrđuje se prema odluci Upravnog vijeća TVZ-a i iznosi 200,00 kuna, te prema tome školarina iznosi umnožak broja upisanih ECTS bodova x 200 kn.

 

Trošak provedbe razredbenog postupka za upis studenata u prvu godinu izvanrednog Stručnog studija iznosi 250,00 kn

 

Trošak provedbe upisa u akademsku godinu 2018/2019 u iznosi 250,00 kn.

 

Sve detalje o razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti na adresama odjela, prilikom prijave http://www.tvz.hr/upisi/strucni-izvanredni/

 

Tehničko veleučilište u Zagrebu zadržava pravo ne pokretanja izvođenja nastave na nekom od usmjerenja izvanrednih preddiplomskih stručnih studija ako za isto ne postoji minimalni broj studenata koji su iskazali interes i imaju uvjete za upis.

KONTAKT INFORMACIJE STUDENTSKIH SLUŽBI TVZ-A

Informatika: ivana.mladan@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 944

 

Računarstvo: iva.rebic@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 943

 

Elektrotehnika: maja.kordej@tvz.hrdvelan@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 320;  + 385 (0)1 5595 321

 

Graditeljstvo: nbozic@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5595 465

 

Mehatronika: vmerlic@tvz.hrdlezaic1@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945

 

Strojarstvo: vmerlic@tvz.hrdlezaic1@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945