Pravo upisa i način studiranja

Preddidiplomski stručni studij može upisati osoba koja je završila odgovarajuću srednju školu u trajanju od najmanje 4 godine i koja je stekla pravo upisa temeljem državne mature za osobe kojoj su iste mogle pristupiti, odnosno razredbenog postupka za osobe koje nisu.

 

Svi studenti na nekom od studija visokih učilišta tijekom studiranja jednom imaju pravo prijelaza. Prijelaz je moguć isključivo prije početka zimskog semestra, a o njemu odlučuje prodekan za nastavu i studente na temelju molbe koja se predaje u studentsku službu.

KONTAKT INFORMACIJE STUDENTSKIH SLUŽBI TVZ-A

Informatika: ivana.mladan@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 944

 

Računarstvo: dlezaic1@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 943

 

Elektrotehnika: maja.kordej@tvz.hrdvelan@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 320;  + 385 (0)1 5595 321

 

Graditeljstvo: nbozic@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5595 465

 

Mehatronika: vmerlic@tvz.hrdlezaic1@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945

 

Strojarstvo: vmerlic@tvz.hrdlezaic1@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945