Digitalni upisi obavljaju se od 16.09.2021 do 19.09.2021 u 16:00 sati.

Upisi uživo prema rasporedu za jesenski rok u ponedjeljak 20.09.2021.

Zbog učestalih upita omogućeno Vam je da provjerite da li je prihvaćena digitalna pretprijava.

Provjeru radite unosom svojeg OIB-a na stranici moj.tvz.hr nakon spajanja sa gost/gost pod moje akcije-slanje molbe-donji izbornik.

 

Objavljen je natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2021./2022. Detalje natječaja možete pronaći u dokumentu ispod.

 

N A T J E Č A J ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU REDOVITIH I IZVANREDNIH PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA

u akademskoj godini 2021./2022.

 

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU ĆE UPISE U PRVU GODINU SVIH PREDDIPLOMSKIH STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022. OBAVLJATI PREKO NACIONALNOGA CENTRA ZA UPIS NA VISOKA UČILIŠTA, ISKLJUČIVO POSTUPKOM KOJI JE OVDJE NAVEDEN.

PRISTUPNICI KOJI NEĆE SLIJEDITI UPUTE U ZADANIM ROKOVIMA (DIGITALNI I OSOBNI DIO UPISA) SMATRATI ĆE SE DA SU OSUSTALI OD UPISA, TE ĆE SE NJIHOVO MJESTO OSLOBODITI ZA UPIS U JESENSKOM ROKU.

 

Preporuka kandidatima za pripremu za upise:

  • ažurirajte kontakt podatke (e-mail adresa, fizička adresa, brojevi telefona,…) u svome korisničkom profilu na postani-student.hr
  • sukladno uputama za upis prikupite sve potrebne dokumente (e-građani)
  • objava rang lista za upis će biti u srijedu 21.07.2021. u večernjim satima na ovoj stranici.

 

RANG LISTE 2021./2022.

RANG LISTE 2021./2022.

Ovdje će biti objavljene sve rang liste za upise pristupnika na preddiplomske studije TVZ-a u 2021/22. sa terminima dolaska na drugi dio upisa (vidi upute o postupku upisa)

ODLUKA O JESENSKOM ROKU ZA 2021./2022.

Ovdje će biti objavljene odluke o slobodnim mjestima za jesenski rok za upise pristupnika na preddiplomske studije TVZ-a u 2021/22.

Digitalni upisi obavljaju se od 21.07.2021 do 25.07.2021 u 16:00 sati.

 

Upisna lista izvanredni strojarstvo

Upisna lista izvanredni mehatronika

Upisna lista izvanredni graditeljstvo

Upisna lista izvanredni informatika

Upisna lista izvanredni računarstvo

Upisna lista izvanredni elektrotehnika

 

Konačne liste za upis u izvanredne stručne studije ak. godinu 2021/22:

Mehatronika

Strojarstvo

Informatika

Računarstvo

Graditeljstvo

Elektrotehnika

 

 

 

 

Odluke Povjerenstava za upise na ljetnom roku upisa za sve preddiplomske studije

U dokumentu se nalaze odluke Povjerenstava za upise na ljetnom roku upisa za sve preddiplomske studije Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

 

Slobodna mjesta prijavljena su sustavu postani-student te su prijave omogućene kroz navedeni sustav za jesenski rok.

 

Ovdje preuzmite odluke: LINK

POSTUPAK UPISA

POSTUPAK UPISA

  • Službene upute za upis pristupnika u prvu godinu preddiplomskih studija preuzmite ovdje.

MATIČNI LIST

  • Prazni matični list za popunjavanje – link.
  • Primjer popunjenog matičnog lista – link.

DOKUMENTI

  • Specimen (primjerak) ugovora (Uskoro će biti objavljen link)
  • Odluka o školarina za akademsku godinu 2021/22 – link.
Predložak ugovora o studiranju
KONTAKT PODACI STUDENTSKE SLUŽBE TVZ-a

Stručni studij informatike,

gđa. Nataša Božić

e-mali adresa: natasa.bozic@tvz.hr

 

Stručni studija računarstva,

gđa: Danijela Ležaić

e-mali adresa: danijela.lezaic@tvz.hr

 

Specijalistički studij Informatike,

Specijalistički studij informacijske sigurnosti i digitalne forenzike

gđa. Blaženka Lozančić

e-mali adresa: blazenka.lozancic@tvz.hr

 

 

Elektrotehnika: maja.kordej@tvz.hr, mkopjar@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 320;  + 385 (0)1 5595 321

 

Graditeljstvo: lzovko@tvz.hr, iva.rebic@tvz.hr, ivana.novak@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5595 451; +385 (0)1 5595 465; +385 (0)1 5595 467

 

Mehatronika: vmerlic@tvz.hr, nbozic@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945

 

Strojarstvo: vmerlic@tvz.hr, nbozic@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945