Pravo upisa i način studiranja

Preddidiplomski stručni studij može upisati osoba koja je završila odgovarajuću srednju školu u trajanju od najmanje 4 godine i koja je stekla pravo upisa temeljem državne mature za osobe kojoj su iste mogle pristupiti, odnosno razredbenog postupka za osobe koje nisu.

 

Svi studenti na nekom od studija visokih učilišta tijekom studiranja jednom imaju pravo prijelaza. Prijelaz je moguć isključivo prije početka zimskog semestra, a o njemu odlučuje prodekan za nastavu i studente na temelju molbe koja se predaje u studentsku službu.

Obavijesti o završetku upisa
KONAČNE RANG LISTE REDOVITIH PREDDIPLOMSKIH STUDIJA (jesenski rok)
Obavijesti o jesenskom roku upisa

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

 

Zagreb, Vrbik 8; URL: https://www.tvz.hr

 

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 123/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11,94/13,139/13), članka 93. i 94. Statuta Tehničkog veleucilišta u Zagrebu, sukladno Odluci Strucnog vijeća Veleučilista o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2018/19., Odluci Upravnog vijeća o visini školarine Tehničko veleučiliste u Zagrebu raspisuje

 

NATJEČAJ

 

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU REDOVITIH PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA

 

u akademskoj godini 2018/2019.

UPISNE KVOTE REDOVITIH STUDIJA
 TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
 Plan upisa u akademsku godinu 2018/2019 (REDOVITI STUDIJI).
 TROGODIŠNJI REDOVNI PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI (Baccalaureus struke)
 Studij  Redoviti studenti
 1.  PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE

smjerovi: Automatizacija i procesno računarstvo, Energetska elektrotehnika, Komunikacijska i računalna tehnika

 180
 2.  PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ GRADITELJSTVA

smjerovi: Građevinsko poduzetništvo, Niskogradnja, Okoliš u graditeljstvu, Visokogradnja

120
 3.  PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMATIKE

smjerovi: lnformatički dizajn (35), Elektroničko poslovanje (30), Organizacija I informatizacija ureda (35)

 100
 4.  PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MEHATRONIKE

smjerovi: lndustrijska mehatronika i mjeriteljstvo

 60
 5. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVA

smjerovi: Programsko inženjerstvo, lnženjerstvo računalnih sustava i mreža

80
 6.  PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ STROJARSTVA  30
 UKUPNO PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI  570
1. UVJETI PRIJAVE I UPISA NA TROGODIŠNJE REDOVITE PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE

Tehničko veleučilište u Zagrebu prihvatilo je državnu maturu kao osnovni preduvjet za upis studenata na svoje redovite studijske programe, počevši od akademske godine 2010/11. Rang-liste za upis na studij sastavlja Središnji prijavni ured (www.studij.hr) prema bodovima koje prijavljeni kandidati ostvare na temelju sljedecih kategorija:

 

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi (osnovna razina)

c) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

 

Maksimalan broj bodova, koje prijavljeni kandidati mogu ostvariti u svim studijskim programima, je 1000. Rang-lista prijavljenih kandidata za upis sastavlja se pri Središnjem prijavnom uredu (www.studiji.hr) prema sustavu bodovanja koji je objavljen na WEB stranicama Postani student Link na WEB stranicu: https://www.postani-student.hr/Ucilista/Nositelji.aspx

2. UPISI NA REDOVITI STUDIJ

Pravo na upis imaju pristupnici koji se nalaze na rang listi utvrđenoj od strane Središnjeg prijavnog ureda, do popune upisne kvote. Upisi se provode prema konačnoj rang listi objavljenoj od 16. srpnja 2018. za I. upisni rok, odnosno 19. rujna 2018. za II. upisni rok. Rang liste studenata koji imaju pravo na upis na pojedini stručni studij zajedno s pozivom na upis bit će objavljene i na internet stranici željenog studija, te na oglasnim pločama 16. srpnja 2018. za I. upisni rok, odnosno 19. rujna 2018. za II. upisni rok.

 

I. upisni rok: je 18., 19. i 20. srpnja 2018. od 9 do 12 sati (srijeda, četvrtak i petak).

II. upisni rok: studiji koji ne popune upisnu kvotu do 1. rujna 2018., upisuju studente prema rang listi dostavljenoj od Središnjeg prijavnog ureda 19. rujna 2018. Upisi se vrše 21. rujna 2018. od 9 do 13 sati.

 

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.

 

Za upis se obvezno prilažu:

 

a) ispis iz aplikacije e-građani-domovnica ( podaci o državljanstvu);

b) ispis iz aplikacije e-građani – rodni list s OIB-om;

c) svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i potvrda o položenom ispitu državne mature (aka pristupnik nije dobio potvrdu do dana upisa, dostaviti će je Studentskoj službi TVZ najkasnije do 21. rujna 2018. g.). Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (Zagreb, Donje svetice 38);

d) dokaz o uplati troškova upisa u visini od 250 kn – uplaćenih prema uputama pod točkom 3.;

e) kopija osobne iskaznice uz predočenje originala;

f) OIB broj (aka nije na rodnom listu)

g) jedna fotografija (4 cm x 6 cm).

 

 

Napomena:

U Potvrde navedene pod a) i b) Veleučilište će nastojati izvršiti uvid putem aplikacije, ukoliko isto bude moguće.

Prijave bez kompletne dokumentacije neće se razmatrati. Naknadno dostavljeni dokumenti neće se uvažiti.

3. ADRESE NA KOJIMA SE VRŠE UPISI I PODACI O PLAĆANJU

3.1 ZA STUDIJ ELEKTROTEHNIKE

TVZ- ELEKTROTEHNIČKI ODJEL, Zagreb, Konavoska 2, tel. 01/5595,320.
TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «124-OIB-3». Opis plaćanja: «ELO, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

 

3.2 ZA STUDIJ GRADITELJSTVA

TVZ- GRADITELJSKI ODJEL, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 15, tel. 01/5595 451.
TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «221-OIB-3». Opis plaćanja: «GRO, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

 

3.3 ZA STUDIJ INFORMATIKE

TVZ- INFORMATIČKO-RAČUNARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje), tel. 01/5603 944.
TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «329-OIB-3». Opis plaćanja: «INFO, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

 

3.4 ZA STUDIJ MEHATRONIKE

TVZ- STROJARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje), tel. 01/5603 945. 01/5603 947.
TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «620-OIB-3». Opis plaćanja: «MEH, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

 

3.5 ZA STUDIJ RAČUNARSTVA

TVZ- INFORMATIČKO-RAČUNARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje), tel. 01/5603 943.
TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «426-OIB-3». Opis plaćanja: «RAČ, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

 

3.6 ZA STUDIJ STROJARSTVA

TVZ- STROJARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje), tel. 01/5603 945. 01/5603 947.
TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «647-OIB-3». Opis plaćanja: «STRO, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

4. UPISNINE, ŠKOLARINE, OSTALE OBAVIJESTI

1. Svi studenti koji prema rang listi utvrđenoj od strane AZVO-a po prvi puta upisuju 1. godinu studija na teret MZOS preddiplomske stručne studije u akademskoj godini 2018/19 oslobođeni su plaćanja školarine u toj akademskoj godini.

 

2. Pri upisu u više semestre (upis ak.god. 2019/20 i dalje) oslobođeni su od plaćanja školarine studenti koji redovito iz godine u godinu ispunjavaju propisane uvjete (imaju stečenih 55 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini).

 

3. Cijena participacije školarine za akademsku godinu 2018/19 za redovite studije iznosi 5000 kn. Školarina se uplaćuje u dvije rate – pri upisu u zimski semestar i pri upisu u ljetni semestar.

 

 

Sve ostale potrebne obavijesti, pristupnici će dobiti kroz sustav NISpVU, prilikom objave rang lista te na mrežnim stranicama TVZ: http://www.tvz.hr/upisi/strucni-redoviti/

Kontakt informacije studentskih službi TVZ-a

Informatika: ivana.mladan@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 944

 

Računarstvo: iva.rebic@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 943

 

Elektrotehnika: maja.kordej@tvz.hrdvelan@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 320;  + 385 (0)1 5595 321

 

Graditeljstvo: aslonje@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5595 451

 

Mehatronika: vmerlic@tvz.hrdlezaic1@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945

 

Strojarstvo: vmerlic@tvz.hrdlezaic1@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945