Pravo upisa i način studiranja

Preddidiplomski stručni studij može upisati osoba koja je završila odgovarajuću srednju školu u trajanju od najmanje 4 godine i koja je stekla pravo upisa temeljem državne mature za osobe kojoj su iste mogle pristupiti, odnosno razredbenog postupka za osobe koje nisu.

 

Svi studenti na nekom od studija visokih učilišta tijekom studiranja jednom imaju pravo prijelaza. Prijelaz je moguć isključivo prije početka zimskog semestra, a o njemu odlučuje prodekan za nastavu i studente na temelju molbe koja se predaje u studentsku službu.

Obavijesti o završetku upisa
3. ADRESE NA KOJIMA SE VRŠE UPISI I PODACI O PLAĆANJU

3.1 ZA STUDIJ ELEKTROTEHNIKE

TVZ- ELEKTROTEHNIČKI ODJEL, Zagreb, Konavoska 2, tel. 01/5595,320.
TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «124-OIB-3». Opis plaćanja: «ELO, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

 

3.2 ZA STUDIJ GRADITELJSTVA

TVZ- GRADITELJSKI ODJEL, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 15, tel. 01/5595 451.
TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «221-OIB-3». Opis plaćanja: «GRO, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

 

3.3 ZA STUDIJ INFORMATIKE

TVZ- INFORMATIČKO-RAČUNARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje), tel. 01/5603 944.
TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «329-OIB-3». Opis plaćanja: «INFO, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

 

3.4 ZA STUDIJ MEHATRONIKE

TVZ- STROJARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje), tel. 01/5603 945. 01/5603 947.
TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «620-OIB-3». Opis plaćanja: «MEH, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

 

3.5 ZA STUDIJ RAČUNARSTVA

TVZ- INFORMATIČKO-RAČUNARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje), tel. 01/5603 943.
TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «426-OIB-3». Opis plaćanja: «RAČ, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

 

3.6 ZA STUDIJ STROJARSTVA

TVZ- STROJARSKI ODJEL, Zagreb, Vrbik 8 (prizemlje), tel. 01/5603 945. 01/5603 947.
TROŠKOVI UPISA: 250 kn.
UPLATE: HUB 1 uplatnica u 3 primjerka. Primatelj: «Tehničko veleučilište u Zagrebu, Vrbik 8,Zagreb,OIB 08814003451». Model: «HR05». Broj računa primatelja ili IBAN: «HR8023600001101350801». U rubriku poziv na broj molimo upisati: «647-OIB-3». Opis plaćanja: «STRO, troškovi upisa»

Primjer uplatnice objavljen je na stranici https://moj.tvz.hr (Korisnički račun: gost, lozinka: gost). Potrebno je izabrati ispravan studij i odabrati nastava-izgled uplatnica.

Kontakt informacije studentskih službi TVZ-a

Informatika: ivana.mladan@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 944

 

Računarstvo: dlezaic1@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 943

 

Elektrotehnika: maja.kordej@tvz.hrdvelan@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 320;  + 385 (0)1 5595 321

 

Graditeljstvo: aslonje@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5595 451

 

Mehatronika: vmerlic@tvz.hrdlezaic1@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945

 

Strojarstvo: vmerlic@tvz.hrdlezaic1@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945