Objavljen je natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2020./2021. Detalje natječaja možete pronaći u dokumentu ispod.

 

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU ĆE UPISE U PRVU GODINU SVIH PREDDIPLOMSKIH STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021., A KOJI SU OBJAVLJENI NATJEČAJEM ZA UPIS, OBAVLJATI ISKLJUČIVO ONLINE PUTEM PREMA OBJAVLJENIM DOKUMENTIMA S KORACIMA UPISA.

 

Natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2020./2021.

Odluka o visini školarina za preddiplomske studije u akademskoj godini 2020./2021.

 

Preporuka kandidatima za pripremu za upise:

  • ažurirajte kontakt podatke (e-mail adresa, fizička adresa, brojevi telefona,…) u svome korisničkom profilu na www.postani-student.hr
  • sukladno natječaju prikupite sve potrebne dokumente
  • objava rang lista za upis će biti u četvrtak 17.9.2020. najkasnije do 12 sati

Uvodno predavanje za studente prve godine preddiplomskog stručnog studija graditeljstva

Dana 5.10.2020. održat će se uvodno predavanje na lokaciji A.V. Holjevca 15 u dva termina, u velikoj predavaonici (VP) u prizemlju.

 

Raspored studenata po prezimenima:

9:00 studenti prezimena A-L

10,30 studenti prezimena M-Ž

 

Prilikom dolaska na lokaciju potrebno je predati ispunjenu izjavu koja je priložena u posebnom dokumentu.

 

Obavezno je nošenje zaštitnih maski te pridržavanja epidemioloških mjera koje se provode na lokaciji.

 

Izjava studenti

Uvodno predavanje za brucoše Informatičko-računarskog odjela

Obavijest o uvodnom predavanju dostupna je na moj.tvz.hr.

 

Potrebno je u gornjem lijevom kutu izabrati adekvatni studij (redovni/izvanredni informatike/računarstva) te odabrati opciju nastava->o studiju.

 

Navedenom sadržaju možete pristupiti sa korisničkim imenom i lozinkom: gost/gost ako još niste dobili AAIEDU autentifikacijske podatke @tvz.hr u postupku upisa.

Uvodno predavanje za studente prve godine preddiplomskog stručnog studija Elektrotehnike

Poštovani studenti prve godine preddiplomskih stručnih studija elektrotehnike,

 

Uvodno predavanje za studente prve godine preddiplomskih stručnih studija Elektrotehnike održat će se u petak 2. listopada 2020. g. u 13:00 sati online pomoću aplikacije Microsoft Teams. Molimo vas da na svoja računala instalirate aplikaciju (preporučamo) ili se prijavite putem svog preglednika s korisničkim podacima TVZ-a (AAI@edu) koje ste dobili prilikom upisa.

 

Timu se možete pridružiti pomoću koda: 73hw7xf

pod izbornikom desno –gore: „Join or create tim“

ili preko poveznice:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad2f7c942dae4407480bdcc78e2e1ac50%40thread.tacv2/conversations?groupId=85aca91d-6e92-48cd-b931-93f480bca259&tenantId=814821e7-746e-4bf7-a5e7-6cfb0a0d05ec

 

i zatražite pristup timu.

 

Nakon pristupa timu moći ćete se priključiti sastanku (Uvodnom predavanju) u zakazano vrijeme. Na samom predavanju dati ćemo vam dodatne upute i informacije potrebne za uspješan početak akademske godine.

Uvodno predavanje za studente prve godine preddiplomskih stručnih studija Mehatronike i Strojarstva

Poštovani studenti prve godine preddiplomskih stručnih studija Mehatronike i Strojarstva,

 

Uvodno predavanje za studente prve godine preddiplomskih stručnih studija Mehatronike i Strojarstva održat će se u petak 2. listopada 2020. u 18:00 sati online pomoću aplikacije Microsoft Teams. Molimo vas da na svoja računala instalirate aplikaciju (preporučamo) ili se prijavite putem svog preglednika s korisničkim podacima TVZ-a koje ste dobili prilikom upisa. Nakon toga otvorite sljedeću poveznicu na tim studenata prve godine preddiplomskih stručnih studija Mehatronike i Strojarstva:

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac1dc7c1c6738418cbaf83b8151ba7bf1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e2f03c02-b57d-48c0-8711-49c055a7bc2b&tenantId=814821e7-746e-4bf7-a5e7-6cfb0a0d05ec

 

i zatražite pristup u tim. Nakon odobrenja pristupa timu moći ćete se priključiti sastanku (Uvodnom predavanju) u zakazano vrijeme. Na samom predavanju dat ćemo vam dodatne upute i informacije potrebne za uspješan početak akademske godine.

PREDLOŠCI FOTOGRAFIJE LICA I FOTOGRAFIJE POTPISA ZA POTREBE IZRADE STUDENTSKE ISKAZNICE
KONTAKT PODACI STUDENTSKE SLUŽBE TVZ-a

Informatika: ivana.lesar@tvz.hr, dlezaic1@tvz.hr, blozanci1@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 944

 

Računarstvo: ivana.lesar@tvz.hr, dlezaic1@tvz.hr, blozanci1@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5603 943

 

Elektrotehnika: maja.kordej@tvz.hrdvelan@tvz.hr, mkopjar@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 320;  + 385 (0)1 5595 321

 

Graditeljstvo: lzovko@tvz.hr, iva.rebic@tvz.hr, ivana.novak@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5595 451; +385 (0)1 5595 465; +385 (0)1 5595 467

 

Mehatronika: vmerlic@tvz.hr, nbozic@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945

 

Strojarstvo: vmerlic@tvz.hr, nbozic@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945