Digitalni upisi obavljaju se od 16.09.2021 do 19.09.2021 u 16:00 sati.

Upisi uživo prema rasporedu za jesenski rok u ponedjeljak 20.09.2021.

Zbog učestalih upita omogućeno Vam je da provjerite da li je prihvaćena digitalna pretprijava.

Provjeru radite unosom svojeg OIB-a na stranici moj.tvz.hr nakon spajanja sa gost/gost pod moje akcije-slanje molbe-donji izbornik.

 

Objavljen je natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih i izvanrednih preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2021./2022. Detalje natječaja možete pronaći u dokumentu ispod.

N A T J E Č A J ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU REDOVITIH I IZVANREDNIH PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA

u akademskoj godini 2021./2022.

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU ĆE UPISE U PRVU GODINU SVIH PREDDIPLOMSKIH STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022. OBAVLJATI PREKO NACIONALNOGA CENTRA ZA UPIS NA VISOKA UČILIŠTA, ISKLJUČIVO POSTUPKOM KOJI JE OVDJE NAVEDEN.

PRISTUPNICI KOJI NEĆE SLIJEDITI UPUTE U ZADANIM ROKOVIMA (DIGITALNI I OSOBNI DIO UPISA) SMATRATI ĆE SE DA SU OSUSTALI OD UPISA, TE ĆE SE NJIHOVO MJESTO OSLOBODITI ZA UPIS U JESENSKOM ROKU.

Preporuka kandidatima za pripremu za upise:

  • ažurirajte kontakt podatke (e-mail adresa, fizička adresa, brojevi telefona,…) u svome korisničkom profilu na postani-student.hr
  • sukladno uputama za upis prikupite sve potrebne dokumente (e-građani)
  • objava rang lista za upis će biti u srijedu 21.07.2021. u večernjim satima na ovoj stranici.

 

 

 

Rang liste 2021./2022.

Ovdje će biti objavljene sve rang liste za upise pristupnika na preddiplomske studije TVZ-a u 2021/22. sa terminima dolaska na drugi dio upisa (vidi upute o postupku upisa).

 

Digitalni upisi obavljaju se od 21.07.2021 do 25.07.2021 u 16:00 sati

 

Upisna lista redovni strojarstvo

Upisna lista redovni mehatronika

Upisna lista redovni graditeljstvo

Upisna lista redovni informatika

Upisna lista redovni računarstvo

Upisna lista redovni elektrotehnika

 

 

 

 

 

 

 

Konačne liste za upis na jesenski rok u ak. godinu 2021/22
Odluke Povjerenstava za upise na ljetnom roku upisa za sve preddiplomske studije

U dokumentu se nalaze odluke Povjerenstava za upise na ljetnom roku upisa za sve preddiplomske studije Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Slobodna mjesta prijavljena su sustavu postani-student te su prijave omogućene kroz navedeni sustav za jesenski rok.

Ovdje preuzmite odluke: LINK

ODLUKA O JESENSKOM ROKU ZA 2021./2022.

Ovdje će biti objavljene odluke o slobodnim mjestima za jesenski rok za upise pristupnika na preddiplomske studije TVZ-a u 2021/22.

Graditeljstvo 

Elektrotehnika

Strojarstvo

POSTUPAK UPISA

POSTUPAK UPISA

  • Službene upute za upis pristupnika u prvu godinu preddiplomskih studija preuzmite ovdje.

MATIČNI LIST

  • Prazni matični list za popunjavanje – link.
  • Primjer popunjenog matičnog lista – link.

DOKUMENTI

  • Specimen (primjerak) ugovora (Uskoro će biti objavljen link)
  • Odluka o školarina za akademsku godinu 2021/22 – link.

 

Predložak ugovora o studiranju
KONTAKT PODACI STUDENTSKE SLUŽBE TVZ-a

Stručni studij informatike,

gđa. Nataša Božić

e-mali adresa: natasa.bozic@tvz.hr

 

Stručni studija računarstva,

gđa: Danijela Ležaić

e-mali adresa: danijela.lezaic@tvz.hr

 

Specijalistički studij Informatike,

Specijalistički studij informacijske sigurnosti i digitalne forenzike

gđa. Blaženka Lozančić

e-mali adresa: blazenka.lozancic@tvz.hr

 

 

Elektrotehnika: maja.kordej@tvz.hr, mkopjar@tvz.hr

tel: + 385 (0)1 5595 320;  + 385 (0)1 5595 321

 

Graditeljstvo: lzovko@tvz.hr, iva.rebic@tvz.hr, ivana.novak@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5595 451; +385 (0)1 5595 465; +385 (0)1 5595 467

 

Mehatronika: vmerlic@tvz.hr, nbozic@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945

 

Strojarstvo: vmerlic@tvz.hr, nbozic@tvz.hr

tel: +385 (0)1 5603 947; +385 (0)1 5603 945