Tehničko veleučilište u Zagrebu završilo je upisni postupak za akad.god. 2017/2018. Čestitamo svim brucošima i želimo im da se što brže i bolje aktivno pridruže studentskoj obitelji koja broji gotovo 4.000 aktivnih studenata/kolega koji su prošli kroz ovu inicijaciju i sigurno će vam biti od velike  pomoći.

 

Ukoliko se pripremate za upis slijedeće akademske godine najavu rokova i uvjete upisa pratite na portalu Središnjeg prijavnog ureda.

Sve operativne informacije vezane uz nastavu i druge studentske obaveze nalaze se na internom portalu moj.tvz.hr, a ako još nemate svoje jedinstveno korisničko ime i lozinku (AAI@EduHr podaci) koristite korisničko ime gost i lozinku gost.

 

Dobro nam došli!