Udruga inovatora Tehničkog veleučilišta u Zagrebu osnovana je sa ciljem okupljanja profesora i studenata na programima organiziranja, poticanja i unaprjeđivanja tehničkog stvaralaštva.

Studentima je omogućeno stručno usavršavanje putem seminara, stručnih skupova i posjeta specijaliziranim sajmovima, te tehničkom i mentorskom podrškom.

 

Predsjednik Udruge inovatora TVZ-a

Ivan Rajković

 

inovatori.tvz.hr