Odjel je ustrojstvena jedinica Veleučilišta unutar koje se izvode studijski programi stručnih preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija te razvija stručni razvojni, istraživački i znanstveni rad. Katedre izvan odjela izvode nastavu iz posebne grupe srodnih kolegija.
Skip to content