Nastavno i nenastavno osoblje koji želi ostvariti Erasmus mobilnost to može učiniti u obliku održavanja nastave i stručnog usavršavanja. Prilikom javljanja na natječaj, koji se objavljuje dva puta godišnje – sredinom ljetnog semestra i sredinom zimskog, kandidati su obavezni predati potpunu dokumentaciju kao što je to navedeno u natječaju (prijavni obrazac, životopis, plan rada/nastavni plan).

Erasmus+ mobilnost realizira se prema prijavi na natječaj i prema individualnom nastavnom planu ili planu rada koje je odobrilo Povjerenstvo za međunarodnu suradnju. Prema dogovoru s prihvatnom inozemnom ustanovom, pristupnici odabrani za mobilnost sami određuju razdoblje u kojem će mobilnost realizirati. Razdoblje realizacije mobilnosti može biti različito od razdoblja navedenog u prijavi na natječaj.

Po završetku natječaja, svi kandidati bivaju obaviješteni o tome je li njihova molba prihvaćena za financiranje, a rezultati natječaja objavljuju se na web-u.

Za nastavno osoblje svrha boravka na inozemnoj ustanovi je održavanje nastave ili stručno usavršavanje, a za nenastavno osoblje svrha boravka na inozemnoj ustanovi je stručno usavršavanje.

Održavanje nastave: uvjet za nastavnike koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave je održavanje najmanje 8 sati nastave tjedno.

Stručno usavršavanje: za nastavno i nenastavno osoblje može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti:

  • pohađanje tečaja / radionice stručnog usavršavanja u organizaciji prihvatne inozemne ustanove. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta;
  • rad prema modelu „job-shadowing“ tj. praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih poslova

Dužina boravka

  • Nastavno osoblje Održavanje nastave najkraće 2 dana, a najduže 14 dana
  • Nastavno osoblje Stručno usavršavanje najkraće 2 dana, a najduže 7 dana
  • Nenastavno osoblje Stručno usavršavanje najkraće 2 dana, a najduže 7 dana

Dani provedeni na putu ne uključuju se u dužinu mobilnosti na prihvatnoj ustanovi.

Preporučeno trajanje mobilnosti je 5+2 dana.

Projekt 2024

Projekt 2023

TVZ otvara Erasmus natječaj za odlazak na mobilnost u obliku održavanje nastave/stručno usavršavanje. Mobilnost je moguće realizirati od 15.11.2023. do 30.07.2025.

Natječaj je otvoren do (uključujući i) 10. studenog 2023. te se prijava vrši online putem linka: Erasmus prijavni obrazac. Za prijavu na natječaj potrebno je ispuniti obrazac i priložiti CV i Nastavni plan ili Plan rada.  Detalji su u dokumentu natječaja.

TVZ otvara Erasmus+ natječaj u sklopu projekta KA171 (2023) – suradnja između partnerskih i programskih zemalja za odlazak na mobilnost održavanja nastave  na partnerskoj instituciji University of South Africa.

Natječaj je otvoren do 23. veljače, 2024.  detalje i uvjete prijave, kao i popratnu dokumentaciju, možete pogledati u privitku, a za sva eventualna pitanja stojim na raspolaganju.Projekt 2022

Projekt 2021

Skip to content