Nastavno i nenastavno osoblje koji želi ostvariti Erasmus mobilnost to može učiniti u obliku održavanja nastave i stručnog usavršavanja. Prilikom javljanja na natječaj, koji se objavljuje dva puta godišnje – krajem ljetnog semestra i početkom zimskog, kandidati su obavezni predati potpunu dokumentaciju kao što je to navedeno u natječaju (prijavni obrazac, životopis, kopija domovnice). Po završetku natječaja, svi kandidati bivaju obaviješteni o tome je li njihova molba prihvaćena za financiranje, a rezultati natječaja objavljuju se na web-u.TVZ otvara Erasmus natječaj za odlazak na mobilnost u obliku održavanje nastave/stručno usavršavanje. Mobilnost je moguće realizirati od 1.5.2022. do 31.10.2023.

Natječaj je otvoren do 24. travnja 2022. te se prijava vrši online putem linka: Erasmus prijavni obrazac.

Skip to content