Europska komisija radno je definirala cjeloživotno učenje “kao svrhovito i trajno učenje s ciljem poboljšanja znanja, vještina i sposobnosti.

Cjeloživotno učenje odnosi se na “svaku aktivnost učenja tijekom cijeloga života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca”. Ono obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno).

Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je usustavljivanja učenja u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno).

Osnovni ciljevi Ureda za cjeloživotno učenje na Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu su:

  1. Usklađenost kvalifikacija i potreba tržišta rada
  2. Manja stopa nezaposlenosti jer dolazi do smanjenja jaza u vještinama prilagođenim za osposobljavanje
  3. Razvijanje vještina i kompetencija potrebnih za rad na radnom mjestu
  4. Usvajanje radne kulture i vještina kao što su: komunikacija, timski rad, praktični rad i rješavanje problema
  5. Učenje u realnom radnom okruženju
  6. Povećana motivacija
  7. Osiguravamo da vještine zaposlenika odgovaraju trenutnim i budućim potrebama poslodavca
  8. Povećana produktivnost i prijenos znanja
  9. Razvijanje vještina upravljanja vlastitom karijerom
  10. Inovativnost i razvijanje suvremene tehnologije

E-mail: cjelozivotno@tvz.hr
Voditelj: Goran Sirovatka
E-mail:  goran.sirovatka@tvz.hr
Telefon: +385 99 272 9741

Koordinator ureda: Lorena Lovrić  
E-mail:
lorena.lovric@tvz.hr
Telefon: 
+385 99 164 7548

Skip to content