Dobro došli na Stručni diplomski studij Graditeljstvo

Pogledajte fotogaleriju promocije diplomanata 2022.

Više…

Pogledajte programe cjeloživotnog obrazovanja

Više…
UVOD

Stručni diplomski studij Graditeljstvo od 2006. godine izvodio se kao izvanredan studij te su ga većinom upisivali inženjeri s iskustvom rada u struci kako bi nadopunili svoje znanje. Nastava na izvanrednom diplomskom specijalističkom stručnom studiju održavala se u poslijepodnevnim satima četvrtkom i petkom te subotom kroz dan, te se tijekom jedne akademske godine odslušao 1 semestar. Kako bi našim studentima sa preddiplomskog stručnog studija omogućili da nastave studirati, te kako bi u što kraćem roku stekli viši stupanj obrazovanja, od akademske godine 2015./2016. uveli smo mogućnost redovnog studiranja.
 
Stručni diplomski studij Graditeljstvo na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu orijentiran je na građevinsku struku – brojni naši studenti su već afirmirani inženjeri s iskustvom rada u struci. Posebno smo ponosni na vrhunsko opremljeni Laboratorij za materijale u kojem samostalno istražujemo i mjerimo fizikalna i mehanička svojstva građevinskih materijala.

SMJEROVI I UPISNE KVOTE

Nastava se provodi se kroz grupe predmeta/module koji su složeni prema specijalističkim znanjima koje će polaznik steći završetkom studija. To su moduli:
 
Građevinsko poduzetništvo
Niskogradnja
Okoliš u graditeljstvu i
Visokogradnja.

ISHODI STUDIJA I STEČENO ZVANJE

Stručni diplomski studij Graditeljstvo traje dvije (II) akademske godine kroz četiri (IV) semestara. Završetkom studija stječe se dodatnih 120 ECTS bodova i zvanje magistar inženjer građevinarstva (mag. ing. aedif.).

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nastavni plan i program redovnog i izvanrednog diplomskog specijalističkog stručnog studija graditeljstva je jednak. Razlika je isključivo u terminu održavanja nastave.

UVJETI UPISA

Pravo na prijavu za razredbeni postupak imaju osobe koje su dosadašnjim obrazovanjem stekle najmanje 180 ECTS na stručnom prijediplomskom studiju graditeljstva i stekle pravo na stručni naziv prvostupnik (baccalaureus) građevinarstva ili akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica građevinarstva.
 
Redovni studenti
Pravo na redovni studij imaju kandidati koji nisu u radnom odnosu te kao model studiranja odaberu puno radno vrijeme (studij traje 2 akademske godine), sukladno ostvarenom broju bodova na rang listi.
Osobe koje temeljem Natječaja pristupaju upisima u prvu godinu studiranja i ostvaruju pravo na upis bez plaćanja temeljem Rang listi za upis, a u okviru predviđene upisne kvote za redovite studente oslobođene su plaćanja participacije školarine.
 
Izvanredni studenti
 
Za izvanredni studij, osim gore navedenih kvalifikacija u obzir dolaze i oni koji su uz 180 ECTS bodova stekli akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica odgovarajućih struka. U ovisnosti o položenim predmetima na prethodno završenom studiju i grupi predmeta koje pristupnik/pristupnica želi upisati na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju graditeljstva, povjerenstvo za provedbu upisa može odrediti obvezu upisivanja i polaganja razlikovnih kolegija sa Stručnog studija graditeljstva, najviše do 30 ECTS bodova.
Cijena ECTS boda za izvanredne studente:

KategorijaIznos
Cijena koju plaća pravna osoba 250 kuna/ECTS bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) 250 kuna/ECTS bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo 250 kuna/ECTS bod
PITANJA ZA UPISE 2022/2023
STUDENTSKA SLUŽBA

Avenija Većeslava Holjevca 15, 10010 Zagreb
 
tel: + 385 (0)1 5595 467
e-mail: ljiljana.zovko@tvz.hr

Skip to content