Ured za međunarodnu suradnju provodi programe razmjene studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Veleučilišta. Ured je zadužen za pružanje administrativne i stručne pomoći studentima u programima mobilnosti, što uključuje pohađanje nastave na visokom učilištu u inozemstvu i obavljanje stručne prakse u inozemnim tvrtkama te pruža stručnu potporu, kao i inozemnim studentima koji na TVZ-u realiziraju dolaznu mobilnost. Osim studentskih mobilnosti, Ured također provodi i pruža administrativnu i stručnu pomoći nastavnom i nenastavnom osoblju Veleučilišta za potrebe održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnim visokim učilištima, kao i nastavnom i nenastavnom osoblju koju mobilnost realizira na TVZ-u. Ured na prijedlog dekana i prodekana, razvija suradnju s institucijama iz Europske unije, odnosno programskim zemljama, kao i s partnerima takozvanih partnerskih zemalja (izvan EU).

Više na stranicama Erasmus

Kontakt: Vida Senci

mail: vida.senci[at]tvz.hr
mob:

Skip to content