Dobro došli na stručni studij mehatronike

Pogledajte promociju diplomanata 2021.

Više…

Upišite specijalistički diplomski stručni studij strojarstva

Više
UVOD

S diplomom programa stručnog studija mehatronike moći ćeš samostalno obavljati poslove projektiranja i održavanja mehatroničkih sustava.
 
Po završetku stručnog studija bit ćeš osposobljen za posao u proizvodnim djelatnostima, organizacijama te javnim i privatnim poduzećima i gospodarskim subjektima kao što je metaloprerađivačka i elektrostrojarska industrija, farmaceutska i prehrambena industrija, proizvodnja bijele tehnike i svih ostalih mehatroničkih uređaja.
Fokus – Na studiju mehatronike fokusiramo se na kontinuirano praćenje napretka tehnologija kako bismo pratili razvoj u industrijskom svijetu. Mehatronika je interdisciplinarna kombinacija i interakcija komponenti i modula strojarstva, elektronike i računarstva u mehatroničkim sustavima. Studenti stječu između ostalog znanja iz područja automatike, robotike, ugradbenih računalnih sustava, senzorike, elektromotornih pogona i osnova poduzetništva.

ISHODI STUDIJA I STEČENO ZVANJE

Stručni studij mehatronike traje tri (III) akademske godine kroz šest (VI) semestara. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i zvanje stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka mehatronike.

SMJEROVI I UPISNE KVOTE

Na studiju ne postoje dodatni smjerovi, student ima mogućnost odabira s  popisa obaveznih izbornih kolegija.


Upisne kvote se nalaze na niže navedenom linku:
https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx

KARIJERA

Kako bismo vam približili ovaj interdisciplinarni inženjerski svijet sklopili smo mnoštvo sporazuma o suradnji s gospodarstvom, gdje ćeš kroz studentsku praksu uz pomoć inženjera rješavati svoje prve inženjerske zadatke i možda ostvariti prve kontakte koji će ti omogućiti zapošljavanje.
Studiranje na mehatronici TVZ-a omogućit će ti korištenje interdisciplinarnih znanja na radnim mjestima projektiranja i održavanja strojeva i automatiziranih industrijskih sustava, a inovativni pristup možeš primijeniti u vlastitom poslu i privatnom poduzetništvu. Ukratko, stečenim znanjem i vještinama možeš pridonijeti implementaciji posljednje industrijske revolucije – Industrije 4.0.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nastavni plan i program potpuno su isti su za redoviti i izvanredni studij. Razlika je samo u terminima odvijanja, jer je izvanredni studij prilagođen studentima koji su zaposleni. Nastavni plan i program potpuno su isti su za redoviti i izvanredni studij

moj tvz npp – Tehničko velečilište u Zagrebu
UVJETI UPISA

REDOVNI
Upisne kvote se nalaze na https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx, a vrednuju* se:
 

Ocjene iz srednje škole40%
Obavezni dio državne mature
– Hrvatski jezik B0%
– Matematika A50%
– Engleski jezik B0%
Izborni dio državne mature
– Informatika ili Fizika10%
*Izravan upis donose izvanredni rezultati na natjecanjima.

IZVANREDNI
Kvota izvanrednih studenata računarstva se nalazi na sljedećem linku: https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi/državnoj maturi i radnog staža u struci.
 
Cijena ECTS boda za izvanredne studente iznosi:

Cijena koju plaća pravna osoba 200 kuna/ECTS bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) 200 kuna/ECTS bod
Studenti sami plaćaju studij (fizičke osobe) i imaju uvjete za povlašteni status vezano uz Domovinski rat 150 kuna/ECTS bod
Studenti koji nisu državljani EU ili nemaju hrvatsko državljanstvo 250 kuna/ECTS bod
STUDENTSKA SLUŽBA

Vlatka Merlić, dipl.oec (vmerlic@tvz.hr), djelatnica studentske službe
 

Skip to content