Statutom Tehničkog veleučilišta u Zagrebu od lipnja 2023. osnovan je Ured za projekte koji pruža savjetodavnu i stručnu potporu u pripremi i provedbi projekata djelatnicima na Veleučilištu.

Ured za projekte zadužen je za kontinuirano praćenje podataka o projektima i projektnim aktivnostima koje se provode na Veleučilištu s ciljem osiguravanja visoke kvalitete projekata, suradnje i konkurentnosti Veleučilišta. 

Aktivnosti Ureda uključuju redovito prikupljanje informacija i obavještavanje djelatnika Veleučilišta o mogućnostima financiranja projekata te otvorenim pozivima i natječajima za dodjelu projekata. 

Ured za projekte pruža potporu djelatnicima Veleučilišta u koordiniranju komunikacije s partnerima, podugovaračkim i suradničkim institucijama te u pripremama za pregovaranje i ugovaranje projekata kao i u zaključivanju i arhiviranju projekata.

Sve projektne inicijative zaposlenika Veleučilišta potrebno je prijaviti putem obrasca (u prilogu) i dostaviti na mail Ureda za projekte projekti@tvz.hr

Kontakt: Ivana Pleša Kelek

mail: ivana.plesa.kelek[at]tvz.hr
mob: 099/613 2912

Skip to content