Graditeljski odjel Tehničkog veleučilišta u Zagrebu ustrojava i izvodi preddiplomski stručni i diplomski specijalistički stručni studij iz polja građevinarstva kao temeljne tehničke znanosti. Kroz preddiplomski i diplomski studij studenti stječu djelomičnu kvalifikaciju iz polja arhitekture i urbanizma, geodezije te interdisciplinarnih tehničkih znanosti.

Pročelnik: dr.sc. Dražen Arbutina dipl.ing.arh., prof. struč. stud. u trajnom izboru
Zamjenici pročelnika:
Dr. sc. Dean Čizmar, prof. struč. stud.
Mr. sc. Željko Lebo, v. pred.
Mr. sc. Donka Würth, v. pred.
Tajnica odjela: Branka Dekanić

Djelatnici odjela:

Zaposlenici Informatičko računarskog odjela – Tehničko veleučilište u Zagrebu
Skip to content