Dobro došli na studij forenzike

Pogledajte našu promociju

Više…

Upoznajte naše cjeloživotno obrazovanje

Više…

UVOD

S diplomom Stručni diplomski studij Informacijska sigurnost i digitalna forenzika moći ćeš samostalno obavljati poslove analize i ispitivanja sigurnosti informacijskih sustava, digitalno forenzičke analize digitalnih uređaja i sustava te upravljati sigurnosnim timovima i korporativnim sustavima sigurnosti.
Po završetku diplomskog specijalističkog stručnog studija Informacijske sigurnosti i digitalne forenzike bit ćeš osposobljen za upravljanje timovima i provođenje operativnih poslova u cilju zaštite informacijskih sustava kao što procjene ranjivosti sustava, penetracijska testiranja, analize stanja sigurnosti informacijskih sustava, digitalno forenzičke analize i sl. u javnim organizacijama ili privatnim poduzećima i gospodarskim subjektima.
Na diplomskom specijalističkom stručnom studiju informacijske sigurnosti i digitalne forenzike osim teoretskih i zakonskih osnova fokusiramo se na kontinuirano praćenje napretka tehnologije kroz različite oblike praktičnih vježbi. Studenti stječu između ostalog teoretska i praktična znanja iz područja zakonskih osnova informacijske sigurnosti i digitalne forenzike, matematičkih modela sigurnosti, zaštite dokumenata i vrijednosnica, različitih oblika digitalne forenzike, primijenjenih skriptnih jezika u digitalnoj forenzici, sigurnosti i digitalnoj forenzici računalnih mreža, tehnikama sigurnog programiranja i sl.

ISHODI STUDIJA I STEČENO ZVANJE

Stručni diplomski studij Informacijska sigurnost i digitalna forenzika traje četiri (IV) semestara. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i zvanje: magistar inženjer informacijske sigurnosti i digitalne forenzike (mag. ing. inf. sig.) .

SMJEROVI I UPISNE KVOTE

Na studiju ne postoje dodatni smjerovi, a student ima mogućnost odabirom izbornih kolegija težište obrazovanja staviti na informacijsku sigurnost ili na digitalnu forenziku.
 

KARIJERA

Specijalisti iz područja informacijske sigurnosti i digitalne forenzike sve su više traženi na tržištu rada jer je pitanje zaštite i sigurnosti digitalnih sadržaja postalo svakodnevna briga i nezaobilazna tema u svakodnevnom životu. Danas je kibernetička sigurnost obvezna tema u svim organizacijama, javnim ili privatnim, te su u pogledu razvoja karijere mogućnosti različite. Karijeru možete razvijati kao penetracijski tester, aplikacijski pen tester, arhitekt sigurnosti sustava, digitalno forenzički analitičar ili istražitelj, voditelj sustava kibernetičke sigurnosti i sl.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nastavni plan i program potpuno su isti su za redoviti i izvanredni studij. Razlika je samo u terminima odvijanja, jer je izvanredni studij prilagođen studentima koji su zaposleni.

UVJETI UPISA

Završen preddiplomski studij računarstva, informatike ili srodni studij te stečeno 180 ECTS bodova.
Ukoliko je pristupnik nije završio preddiplomski studij računarstva, informatike ili neki srodni studij, a završio je neki drugi preddiplomski studij i stekao 180 ECTS bodova, povjerenstvo za upise može mu odobriti upis uz uvjet polaganja razlikovnih ispita koji ne ulaze u ukupan zbroj ostvarenih ECTS bodova.

STUDENTSKA SLUŽBA

Vrbik 8 (prizemlje), 10000 Zagreb
 
Vrbik 8 (prizemlje), 10000 Zagreb
Blaženka Lozančić (blozanci1@tvz.hr)
tel: + 385 (0)1 5603 946
(pon, ut, sri, čet: 16:00 do 18:00
pet: 10:00 do 12:00)


Molimo stranke, ukoliko nas nisu u mogućnosti dobiti na broj telefona + 385 (0)1 5603 946, da se obrate na navedenu e-mail adresu.
 
Za više informacija pošaljite e-mail na forenzika@tvz.hr

Skip to content