Dobro došli na studij forenzike

Pogledajte našu promociju

Više…

Upoznajte naše cjeloživotno obrazovanje

Više…

UVOD

S diplomom specijalističkog stručnog studija Informacijske sigurnosti i digitalne forenzike moći ćeš samostalno obavljati poslove analize i ispitivanja sigurnosti informacijskih sustava, digitalno forenzičke analize digitalnih uređaja i sustava te upravljati sigurnosnim timovima i korporativnim sustavima sigurnosti.
Po završetku diplomskog specijalističkog stručnog studija Informacijske sigurnosti i digitalne forenzike bit ćeš osposobljen za upravljanje timovima i provođenje operativnih poslova u cilju zaštite informacijskih sustava kao što procjene ranjivosti sustava, penetracijska testiranja, analize stanja sigurnosti informacijskih sustava, digitalno forenzičke analize i sl. u javnim organizacijama ili privatnim poduzećima i gospodarskim subjektima.
Na diplomskom specijalističkom stručnom studiju informacijske sigurnosti i digitalne forenzike osim teoretskih i zakonskih osnova fokusiramo se na kontinuirano praćenje napretka tehnologije kroz različite oblike praktičnih vježbi. Studenti stječu između ostalog teoretska i praktična znanja iz područja zakonskih osnova informacijske sigurnosti i digitalne forenzike, matematičkih modela sigurnosti, zaštite dokumenata i vrijednosnica, različitih oblika digitalne forenzike, primijenjenih skriptnih jezika u digitalnoj forenzici, sigurnosti i digitalnoj forenzici računalnih mreža, tehnikama sigurnog programiranja i sl.

ISHODI STUDIJA I STEČENO ZVANJE

Specijalistički diplomski stručni studij traje četiri (IV) semestara. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i zvanje: Stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka informacijske sigurnosti i digitalne forenzike.

SMJEROVI I UPISNE KVOTE

Na studiju ne postoje dodatni smjerovi, a student ima mogućnost odabirom izbornih kolegija težište obrazovanja staviti na informacijsku sigurnost ili na digitalnu forenziku.
 

KARIJERA

Specijalisti iz područja informacijske sigurnosti i digitalne forenzike sve su više traženi na tržištu rada jer je pitanje zaštite i sigurnosti digitalnih sadržaja postalo svakodnevna briga i nezaobilazna tema u svakodnevnom životu. Danas je kibernetička sigurnost obvezna tema u svim organizacijama, javnim ili privatnim, te su u pogledu razvoja karijere mogućnosti različite. Karijeru možete razvijati kao penetracijski tester, aplikacijski pen tester, arhitekt sigurnosti sustava, digitalno forenzički analitičar ili istražitelj, voditelj sustava kibernetičke sigurnosti i sl.

Gutentor Advanced Text

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nastavni plan i program potpuno su isti su za redoviti i izvanredni studij. Razlika je samo u terminima odvijanja, jer je izvanredni studij prilagođen studentima koji su zaposleni.

moj tvz npp – Tehničko velečilište u Zagrebu
UVJETI UPISA

Završen preddiplomski studij računarstva, informatike ili srodni studij te stečeno 180 ECTS bodova.
Ukoliko je pristupnik nije završio preddiplomski studij računarstva, informatike ili neki srodni studij, a završio je neki drugi preddiplomski studij i stekao 180 ECTS bodova, povjerenstvo za upise može mu odobriti upis uz uvjet polaganja razlikovnih ispita koji ne ulaze u ukupan zbroj ostvarenih ECTS bodova.

STUDENTSKA SLUŽBA

Vrbik 8 (prizemlje), 10000 Zagreb
 
Blaženka Lozančić (blozanci1@tvz.hr)
tel: + 385 (0)1 5603 946
Danijela Ležaić, dipl. soc. radnik (dlezaic1@tvz.hr), voditeljica studentske službe
tel: + 385 (0)1 5603 945
 
Molimo stranke, ukoliko nas nisu u mogućnosti dobiti na broj telefona + 385 (0)1 5603 946, da se obrate na navedene e-mail adrese.
Za više informacija pošaljite e-mail na forenzika@tvz.hr

Skip to content