Vijeće Veleučilišta je stručno tijelo Veleučilišta koje odlučuje o stručnim, znanstvenim i nastavnim pitanjima, a čine ga:

(1) Vijeće Veleučilišta čine dekan, svi nastavnici i suradnici zaposleni na Veleučilištu na nastavna odnosno suradnička radna mjesta u punom radnom vremenu, jedan predstavnik drugih zaposlenika iz zajedničkih službi Veleučilišta koje pružaju stručnu podršku radu Veleučilišta (nenastavno osoblje) i studentski predstavnici.
(2) Predstavnika nenastavnog osoblja na mandat od tri godine imenuje Radničko vijeće iz reda nenastavnog osoblja te se ista osoba može ponovo izabrati.
(3) Studentske predstavnike na mandat od dvije godine biraju studenti u skladu sa zakonom kojim se uređuju studentske organizacije i Statutom Studentskog zbora. Studentski predstavnici čine 10 % članova Vijeća Veleučilišta.
(4) Predstavnici nenastavnog osoblja i studentski predstavnici u Vijeću Veleučilištu mogu biti razriješeni prije isteka vremena na koje su izabrani. Postupak razrješenja se provodi na isti način kao i postupak izbora.

Skip to content