Stručno vijeće Veleučilišta je stručno tijelo Veleučilišta koje odlučuje o stručnim, znanstvenim i nastavnim pitanjima, a čine ga:
svi zaposlenici Veleučilišta u nastavnim zvanjima;
jedan predstavnik zaposlenika svakog odjela u suradničkom zvanju (asistent);
predstavnici studenata;
jedan predstavnik zaposlenika, koji nije predstavnik zaposlenika i u Upravnom vijeću, a koga imenuje Radničko vijeće.

Skip to content