Ured za savjetovanje studenata i zaposlenika pruža stručnu i psihološku pomoć studentima i zaposlenicima, izdaju se preporuke za prilagodbu nastavnog procesa i načina polaganja ispita studentima s invaliditetom i/ili teškim kroničnim bolestima, pruža se pomoć i podrška studentima pri učenju, posebno studentima iz ranjivih i podzastupljenih skupina, postupa se po molbama studenata sukladno posebnom pravilniku Veleučilišta, a temeljem stručnih, znanstvenih, sportskih postignuća iii socijalnih i zdravstvenih povlastica te se provode ostale aktivnosti koje doprinose postizanju boljih akademskih i životnih rezultata studenata.

Više na stranicama Ured-a

Kontakt: Martina Rajačić

mail: savjetovaliste[at]tvz.hr
mob:

Skip to content