Ured za transfer tehnologije ima svrhu poduprijeti i unaprijediti suradnju Veleučilišta i gospodarstva u cilju razvoja novih proizvoda i usluga te implementacije novih tehnoloških rješenja temeljenih na inovativnim tehnološkim pristupima razvijenim na Veleučilištu. U okviru svoje svrhe, Ured za transfer tehnologija predlaže i izrađuje strateške dokumente vezane uz transfer tehnologija na Veleučilištu; valorizira tehnološke i inovativne kapacitete Veleučilišta te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje; promiče stručni i istraživački rad na Veleučilištu te predstavlja rezultata tog rada zainteresiranoj javnosti; aktivno promiče i razvija suradnju s uredima za transfer tehnologija na drugim tuzemnim i inozemnim javnim ustanovama; pruža potporu istraživačima u drugim znanstvenim organizacijama u svim fazama implementacije tehnologije; pronalazi strateške partnere za suradnju sa Veleučilištem osobito iz sfere gospodarstva i industrije; poduzima marketinške i druge aktivnosti u cilju promicanja tehnoloških rješenja i pronalaska partnera za zajedničko tržišno natjecanje; u suradnji s Uredom za projekte pronalazi potencijalne izvore financiranja istraživanja i transfera znanja; podiže svijest o važnosti zaštite intelektualnog vlasništva te pruža potporu u procesu zaštite i komercijalizacije intelektualnog vlasništva; upravlja i štiti intelektualno vlasništvo čiji je nositelj Veleučilište; pruža usluge stručne edukacije iz područja intelektualnog vlasništva; pruža potporu osnivanju pravnih osoba zasnovanih na znanju i tehnologiji; pruža konzultativne usluge vanjskim entitetima.

Kontakt:

mail: 
mob:

Skip to content