Dobro došli na studij informatike

Promocija naših diplomanata 2022.

Više…

Nastavi studirati na specijalističkom diplomskom stručnom studiju informatike

Više…
UVOD

S diplomom programa stručni prijediplomski studij Informatika možete samostalno obavljati poslove organizacije, primjene i projektiranja naprednih informatičkih tehnologija, kao i koncipiranja i realiziranja dizajnerskih i multimedijskih rješenja.
 
Kvaliteta nastavnog programa je prepoznata i od strane gospodarstva, što se očituje brzim zapošljavanjem završenih inženjera u raznim javnim i privatnim poduzećima, kao i njihovom željom za nastavkom obrazovanja na Specijalističkom studiju informatike.

Struktura nastavnih sadržaja je određena tako da je prva godina zajednička za sva tri smjera, a nakon prve se godine studenti opredjeljuju i specijaliziraju za jedan od tri smjera.

ISHODI STUDIJA I STEČENO ZVANJE

Stručni prijediplomski studij Informatika traje tri (III) akademske godine kroz šest (VI) semestara.
Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i zvanje prvostupnik (baccalaureus) informacijskih tehnologija (bacc. techn. inf.).

SMJEROVI I UPISNE KVOTE

SMJER ORGANIZACIJA I INFORMATIZACIJA UREDA (OIU) namijenjen je organiziranju i održavanju rada u informatiziranom uredu. Uključuje poslove projektiranja, primjene i održavanja LAN-a i WAN-a u administrativnim informacijskim sustavima temeljenima na UNIX, Linux i Windows platformama, admini striranje baza podataka ili računalnog informacijskog sustava, predlaganje proširenja i modifikacije, savjetovanje o sigurnosti, razvijanje aplikacija primjenom suvremenih alata, prilagodbu, testiranje i uvođenje gotovih aplikacija.
 
SMJER ELEKTRONIČKO POSLOVANJE (ELPO) namijenjen je razvijanju i održavanju poslovanja pomoću interneta, što uključuje poslove upravljanja nastupa tvrtke na internetu, uspostavu i vođenje virtualnih timova, provjeru sigurnosti informatičkog sustava, nadzor i mjerenje kvalitete usluge elektroničkog poslovanja te posredovanje u poslovanju.
 
SMJER INFORMATIČKI DIZAJN (ID) obrazuje studente za samostalan rad na području grafičkog dizajna, web dizajna i dizajna multimedije. Detaljno se pristupa vizualnom komuniciranju i dizajniranju zadanih sadržaja za klasični i digitalni tisak. Rade se projekti koji uključuju koncipiranje i izradu web stranica suvremenim alatima. U opremljenim se laboratorijima stječu iskustva iz digitalne fotografije, videa i računalne montaže. Razvijaju se znanja o organizaciji i modernim načinima komunikacije za kvalitetnu realizaciju dizajnerskih i multimedijskih projekata.
 
Upisne kvote se nalaze na niže navedenom linku:
https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx

KARIJERA

Program je osmišljen kako bi vas educirao da postanete važan član bilo kojeg  inženjerskog tima i drugih stručnjaka u području organizacije, elektroničkog poslovanja i informatičkog dizajna. Također s ovim programima možete biti uključeni u rane faze izgradnje projekata  gdje se donose ključne odluke i gdje će vaš doprinos biti prepoznat.


NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nastavni plan i program potpuno su isti su za redoviti i izvanredni studij.
Nastave na svim studijima odvija se od ponedjeljka do subote u jutarnjim i/ili popodnevnim satima sukladno prostornim mogućnostima Veleučilišta. 
 Obzirom da se radi o stručnom studiju, vrlo je malen broj općih predmeta – matematika, fizika, strani jezik i kineziološka kultura, dok ih je čak 29 stručnih. Plus stručna praksa u zadnjem semestru, naravno.
Omjer općih i stručnih predmeta podjednak je na sva tri smjera, a o kojim se konkretno predmetima radi, s kolikim ECTS opterećenjem i koji ih profesori izvode pogledajte na stranicama izvedbenog plana.

UVJETI UPISA

Tehničko veleučilište u Zagrebu upisuje redovne ili izvanredne studente na sve svoje preddiplomske stručne studije isključivo putem Nacionalnog sustava za upis na Visoka učilišta. Sve informacije o uvjetima upisa i kvotama možete pronaći na www.postani-student.hr.

STUDENTSKA SLUŽBA

Vrbik 8 (prizemlje), 10000 Zagreb
tel: + 385 (0)1 5603 945
e-mail: nbozic@tvz.hr
(pon i sri: 16:00 do 18:00
ut, čet, pet: 10:00 do 12:00)
molimo pozvoniti na zvono pored vrata i ući
(u slučaju da je stranka već unutra, molimo, pričekati)
KOMUNIKACIJA IZVAN UREDOVNOG VREMENA ZA STRANKE:
E-POŠTA: nbozic@tvz.hr

Skip to content