ZAKON O USTANOVAMA
 ( Narodne novine 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 122/2019)
 
UREDBA O OSNIVANJU TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU ( Narodne novine 75/1998, 51/2005, 57/2007,119/2013)
 
ZAKON O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU ( Narodne novine 123/03, 105/2004, 174/2004, 2/2007-odluka Ustavnog suda RH, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014- odluka Ustavnog suda RH i 60/2015- odluka Ustavnog suda, 13/2017- Uredba Vlade o dopuni Zakona
 
TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA ( Narodne novine 128/2017, 47/2018, 123/2019)
 
UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA (25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014, 51/2014, 77/2014, 83/2014 – ispravak, 87/2014, 120/2014, 147/2014, 151/2014, 11/2015, 32/2015, 38/2015, 60/2015, 83/20115, 112/2015, 122/2015, 10/2017, 39/17, 40/2017 – ispravak i 74/17, 122/2017, 119/2019)
 
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE (Narodne novine 9/2019, dodatak I 9/2019)

Skip to content