Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 56/2022)
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_56_798.html


Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora (nn.hr)

ZAKON O USTANOVAMA ( Narodne novine 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 122/2019)
 
UREDBA O OSNIVANJU TEHNIČKOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU ( Narodne novine 75/1998, 51/2005, 57/2007,119/2013)
 
ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI (NN 119/2022) – Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (nn.hr)
 
TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA ( Narodne novine 128/2017, 47/2018, 123/2019)
 
UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA (25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014, 51/2014, 77/2014, 83/2014 – ispravak, 87/2014, 120/2014, 147/2014, 151/2014, 11/2015, 32/2015, 38/2015, 60/2015, 83/20115, 112/2015, 122/2015, 10/2017, 39/17, 40/2017 – ispravak i 74/17, 122/2017, 119/2019)
Narodne novine br. 25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014, 51/2014, 77/2014, 83/2014, 87/2014, 120/2014, 147/2014, 151/2014, 11/2015, 32/2015, 38/2015, 60/2015, 83/2015, 112/2015, 122/2015, 10/2017, 39/2017, 40/2017, 74/2017, 122/2017, 9/2018, 57/2018, 59/2019, 79/2019, 119/2019, 50/2020, 128/2020, 141/2020, 17/2021, 26/2021, 78/2021, 138/2021, 9/2022, 31/2022, 72/2022, 82/2022, 99/2022, 26/2023
 
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE (Narodne novine 9/2019, dodatak I 9/2019)

Skip to content