Dobro došli na stručni studij računarstva

Pogledajte promociju diplomanata 2022.

Više…

Nastavite studirati na specijalističkom stručnom studiju informatike

Više…
UVOD

S diplomom programa stručni prijediplomski studij Računarstvo možete samostalno obavljati poslove izrade i održavanja aplikativnih rješenja i računarskih sustava.

Po završetku stručnog studija studenti su osposobljeni za posao u proizvodnim i uslužnim djelatnostima, organizacijama te javnim i privatnim poduzećima.
Cilj stručnog studija računarstva obrazovanje je inženjera računarstva za samostalno obavljanje poslova održavanja, posluživanja i oblikovanja računarskih sustava, manjih mreža, informacijskih sustava i aplikacija, kao i njihova korištenja kao alata.
Po završetku stručnog studija studenti su osposobljeni za posao u proizvodnim i uslužnim djelatnostima, organizacijama te javnim i privatnim poduzećima.
Struktura je nastavnih sadržaja određena tako da je prva godina zajednička za sve smjerove, a nakon prve se godine studenti opredjeljuju i specijaliziraju za jedan od dva smjera.

ISHODI STUDIJA I STEČENO ZVANJE

Stručni prijediplomski studij Računarstvo traje tri (III) akademske godine kroz šest (VI) semestara. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i zvanje prvostupnik (baccalaureus) računarstva (bacc. comp.).

SMJEROVI I UPISNE KVOTE

SMJER PROGRAMSKO INŽENJERSTVO nudi obrazovanje u programiranju, izradi i održavanju složenih aplikacija i programskih alata.

SMJER INŽENJERSTVO RAČUNALNIH SUSTAVA I MREŽA nudi obrazovanje u projektiranju i održavanju računalnih sustava i mreža.
Uz obavezne kolegije, studenti imaju i izborne kolegije s kojima se specijaliziraju za pojedina područja vezana uz programsko inženjerstvo i inženjerstvo računalnih sustava i mreža.
Nakon stručnog studija računarstva, studiranje je moguće nastaviti na specijalističkom diplomskom stručnom studiju informatike

Upisne kvote se nalaze na niže navedenom linku:
https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx

KARIJERA

Program je osmišljen kako bi vas educirao da postanete važan član bilo kojeg  inženjerskog tima i drugih stručnjaka u području programskog inženjerstva i inženjerstva računalnih sustava i mreža. Također s ovim programima možete biti uključeni u rane faze izgradnje projekata gdje se donose ključne odluke i gdje će vaš doprinos biti prepoznat.
U donošenju programa studija korištene su upute za izradu nastave iz područja računarstva, sastavljene od uglednih međunarodnih stručnih organizacija i renomiranih studija iz ovog područja, koji su nadograđeni praktičnim znanjima dobivenim ispitivanjem potreba poslodavaca anketama.
Ovakav program nije stalan, već se iz godine u godinu prilagođava trendovima struke, konzultirajući pri tome nastavnike, eminentne stručnjake iz područja struke, poslodavce, kao i želje studenata

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nastavni plan i program potpuno su isti su za redoviti i izvanredni studij.
Nastave na svim studijima odvija se od ponedjeljka do subote u jutarnjim i/ili popodnevnim satima sukladno prostornim mogućnostima Veleučilišta. 
Obzirom da se radi o stručnom studiju, vrlo je malen broj općih predmeta (10) – matematika, fizika, strani jezik i kineziološka kultura, dok ih je 25 stručnih, od toga 13 obaveznih i čak 12 izbornih, cijela treća godini. U nastavi se koristi 16 računalnih učionica/labova, a na stručnim predmetima vježbe nadmašuju predavačku satnicu za punih 20%.

UVJETI UPISA

Tehničko veleučilište u Zagrebu upisuje redovne ili izvanredne studente na sve svoje preddiplomske stručne studije isključivo putem Nacionalnog sustava za upis na Visoka učilišta. Sve informacije o uvjetima upisa i kvotama možete pronaći na www.postani-student.hr.

STUDENTSKA SLUŽBA

Vrbik 8 (prizemlje), 10000 Zagreb
tel: + 385 (0)1 5603 943
e-mail: 
dlezaic1@tvz.hr
(pon, ut, sri, pet: 10:00 do 12:00
čet: 16:00 do 18:00)
molimo pozvoniti na zvono pored vrata i ući
(u slučaju da je stranka već unutra, molimo, pričekati)
 KOMUNIKACIJA IZVAN UREDOVNOG VREMENA ZA STRANKE:
 E-POŠTA: dlezaic1@tvz.hr
 

Skip to content