Natječaj za dekana objavljen je 01.03.2023. u „Narodnim novinama”,  dnevnom tisku, na Internet stranicama Veleučilišta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora te se rok za zaprimanje prijava računa od sljedećeg  dana i traje do uključujući 31.03.2023. godine.

– Napomena: natječaj za točke 1 i 2 traje od 01.12.2021. do 31.12.2021. a za točku 3 od 01.12.2021. do 09.12.2021.

– Natječaj traje do 26.11.2021.

Odluke Rektorskog zbora vezane za izbore u nastavna, znanstveno-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna zvanja

– Natječaj traje do 30.09.2021.

Natječaj NN lipanj 2021 za stručna administrativna i ostala radna mjesta je objavljen u Narodnim novina koji traje od 09.lipnja.2021 do 23.lipnja.2021

Natječaj NN svibanj 2021 za izbor dekana Tehničkog veleučilišta u Zagrebu je objavljen u Narodnim novinama 12. svibnja 2021 i traje do 11. lipnja 2021 godine.

Natječaj NN ožujak 2021. za nastavno i nenastavno osoblje je objavljen u Narodnim novinama 24. ožujka i traje do 23. travnja 2021. godine.

Natječaj NN prosinac 2020. za nastavno i nenastavno osoblje je objavljen u Narodnim novinama 23. prosinca i traje do 22. siječnja 2021. godine.

Natječaj NN studeni 2020. za nastavno i nenastavno osoblje je objavljen u Narodnim novinama 4. studenog i traje do 4. prosinca 2020. godine.

Natječaj NN kolovoz 2020. za nastavno i nenastavno osoblje je objavljen u Narodnim novinama 28. kolovoza i traje do zaključno s 28. rujna 2020. godine.
 
Natječaj NN lipanj 2020. je objavljen u Narodnim novinama 19. lipnja i traje zaključno s 20. sprnjem 2020. godine.
 
Natječaj NN veljača će biti objavljen u Narodnim novinama 19. veljače i traje zaključno s 20. ožujkom 2020. godine. Izbor za asistente se primjenjuje iz članka 53. Novog Statuta (lipanj 2019).
 
objavljujemo Ispravak teksta, nastalog omaškom
 
„Postupak Izbora, odnosno sklapanje ugovora o radu za kandidate koji budu odabrani nakon provedenog postupka ( toč, 1. i 3. ovog natječaja, provest će se nakon i uz uvjet dobivanja suglasnosti nadležnog Ministarstva, odnosno suglasnosti Upravnog vijeća).“
 
Pod točkom 4. objavljeni natječaji za naslovna suradnička zvanja za koja se ne sklapa ugovor o radu.

Interni natječaj za imenovanje predstavnika vijeća veleučilišta u upravnom vijeću TVZ

Skip to content