Na temelju odredbe članka 22. stavka 4. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 45/09), a po pozitivnoj akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 4. studenoga 2013. godine (Klasa: 602-04/12-04/0027, Ur.broj: 355-02-04-13-17) donesenoj u postupku reakreditacije TVZ ministar znanosti, obrazovanja i sporta izdao je potvrdu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

Primjena istraživanja na Tehničko veleučilište u Zagrebu

Primijenjeno istraživanje temelji se na spoznajama koje se stječu u temeljnim istraživanjima. Ono proizvodi intelektualno vlasništvo (IV), praktično znanje (Know-How) i prototipove koji pokazuju da rezultati temeljnih istraživanja mogu dovesti i dovode do inovativnih proizvoda i usluga. Bez primijenjenog istraživanja postoji samo ograničen prijenos znanja iz temeljnih istraživanja u razvoj proizvoda, a ono je nužno za stvaranje intelektualnog vlasništva (IV) i patenata nužno potrebnih za osiguranje poduzetničkog kapitala za formiranje tvrtki i za vođenje poslovanja u području visoke tehnologije. Primijenjeno istraživanje kao i istraživanje i razvoj produkta (proizvoda/usluge) ostvaruje se u okvirima „trokuta znanja“ unutar sastavnica znanstveno-obrazovnog, javnog i privatnog sektora.

Polja i oblici primjenjenih istraživanja

Polja primijenjenih istraživanja na TVZ obuhvaćaju: Graditeljstvo, Elektrotehniku i elektroniku, Strojarstvo, Informatiku i računarstvo, Digitalnu ekonomiju, u unidisciplinarnim, interdisciplinarnim, multidisciplinarnim, i transdisciplinarnim interakcijama.

Primijenjena istraživanja na TVZ-u imaju dvostruku ulogu: potiču kvalitetno obrazovanje i doprinose cirkulaciji znanja između TVZ i stručne prakse.

Prikaz objavljenih istraživanja

Hrvatska znanstvena bibliografija u listi radova TVZ (https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_ust=246) kumulativno prikazuje objavljene znanstvene i stručne radove.

KONTAKT

Vrbik 8

10000 Zagreb

E-mail: tvz@tvz.hr

Tel: +385 (0)1 5603 900

Fax: +385 (0)1 5603 999

Skip to content